Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Randenbroek, duifhuis in Amersfoort

Tuin Park Landgoed

Heiligenbergerweg 127
3816AJ Amersfoort
Utrecht

Bouwjaar: 1830


Beschrijving van Randenbroek, duifhuis

Omschrijving onderdeel 6: DUIFHUIS. Bouwwerk uit omstreeks 1830, waarin zowel kippen als duiven gehouden werden. Bakstenen bouwwerk van twee bouwlagen op vierkante plattegrond onder tentdak met grijze pannen belegd, dat wordt bekroond door een vierkante duiventil met invlieggaten onder ingezwenkte naaldspits (product van een restauratie in 1977). Het duifhuis is gesitueerd in de as van de oranjerie. In de naar de oranjerie gewende gevel twee openingen boven elkaar met houten luik afgesloten. In de beide zijgevels een lage getoogde opening voor de kippen en een luik (rechts). Aan de achterzijde een toegang met houten luik. Waardering Het DUIFHUIS, behorend tot de historische buitenplaats Randenbroek is van algemeen belang: - wegens de ouderdom; - wegens het type; - wegens de functionele en visuele relatie met de overige onderdelen van de buitenplaats. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 529194
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Huis Randenbroek
Randenbroek-Amersfoort (11).JPG
Locatie Amersfoort
Algemeen
Kasteeltype Buitenplaats
Stijl Hollands classicisme
Gebouwd in voor 1249
Monumentale status Rijksmonument
Monumentnummer  529188
Website www.parkrandenbroek.nl
Keramiek van David van de Kop in het park, nabij Het Witte Huis
Plaatstaalsculptuur Zonnewijzer/Ruiter te paard van Aart van den IJssel, met op de achtergrond het hoofdgebouw (Het Witte Huis)

Randenbroek is een in oorsprong middeleeuws huis en landgoed, nu stadspark in Amersfoort, gelegen aan de rand van een moerassig gebied (broek), op een van de zandhoogten aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug.

Al in 1249 wordt een Everard van Randenbroek genoemd. In 1325 wordt de ambachtsman Arnoud, heer van IJsselstein, door de bisschop van Utrecht met het goed beleend.

Tussen 1605 en 1660 was het huis in bezit van de familie Van Campen. In 1626 erfde de bekende architect en schilder Jacob van Campen het huis, waar hij in 1657 overleed. In 1646 kwam Jacob van Campen met de eigenaar van de Heiligenberg overeen om de weg naar de ingangspoort van zijn park recht door te trekken naar de Heiligenberg. Zo ontstond de huidige Heiligenbergerweg.

Hendrik van Lunteren gaf in de eerste helft van de 19e eeuw het park een nieuw ontwerp.

De voormalige oranjerie is jarenlang het atelier geweest van de beeldhouwer en bronsgieter Pieter Starreveld.

Het park bevat meerdere kunstwerken, waaronder keramiek van David van de Kop. Een aantal bronzen koppen van Pieter Starreveld zijn begin 21e eeuw gestolen.

Er zijn vijf panden binnen het park, waarvan de duiventoren een bronsgieterij huisvest, het koetshuis een poppentheater en de oranjerie het atelier van beeldhouwer en restauratiebeeldhouwer Ton Mooy.

Natuur

Park Randenbroek is een stukje groen midden in Amersfoort. Ondanks zijn geringe oppervlakte kent het park een grote verscheidenheid aan bomen en struiken, planten en dieren. Het park telt zeker vijfendertig soorten bomen en struiken, vijftig soorten planten en over een jaar gemeten zijn er vijfendertig soorten vogels en zes soorten vleermuizen te zien waaronder de laatvlieger, de dwergvleermuis, de grootoorvleermuis, de watervleermuis, de ruige dwergvleermuis en de rosse vleermuis. De rosse vleermuis is de enige soort waarvan bekend is dat zij jongen krijgt in het park.

In het noordoosten van het park zetelt al meer dan 30 jaar een reigerkolonie. Het aantal nesten varieert. Op het moment zijn er ruim 40 nesten hoog in de bomen te zien. De reigers zijn in het park aanwezig van februari tot juli.

Langs Park Randenbroek loopt de Heiligenbergerbeek, die de stad van vers water voorziet. Met dat water dringt ook de natuur via het Heiligenbergerbeekdal tot diep in de stad door.

Visie

Gemeente Amersfoort heeft in 2009 een structuurvisie Park Randenbroek en omgeving vastgesteld dat voorziet in de verdere ontwikkeling van een groen gebied vanaf de snelweg A28 tot aan de Bisschopsweg, waarin natuur, sport en cultuur samen zullen gaan.[1]

Eind 2012 zijn 1800 bomen gekapt. De visie hierachter is dat men middels op Engelse tuinen gestoelde zichtlijnen de omringende sportvelden, flats en wegen goed moet kunnen zien.[2]

Blikseminslag

Op 6 mei 2015 werden twee bezoekers in het park gedood door blikseminslag.[3]


Monumenten in de buurt van Randenbroek, duifhuis in Amersfoort

Randenbroek, oranjerie

Heiligenbergerweg 123
Amersfoort
Omschrijving onderdeel 5: Voormalige ORANJERIE. Voormalige ORANJERIE, gesitueerd aan de voormalige moestuin. Vroeg 19de-eeuws gebouw op rec..

Randenbroek, tuinmanswoning

Heiligenbergerweg 121
Amersfoort
Omschrijving onderdeel 4: Voormalige TUINMANSWONING. Aan de rand van de voormalige moestuin gelegen voormalige TUINMANSWONING uit het begin..

Randenbroek, koetshuis met woning

Heiligenbergerweg 115
Amersfoort
Omschrijving onderdeel 3: Voormalig KOETSHUIS MET WONING. Voormalig koetshuis aan de oprijlaan. Het gebouw dagtekent in oorsprong uit de 18..

Randenbroek, hoofgdgebouw

Heiligenbergerweg 113
Amersfoort
Omschrijving onderdeel 1: HOOFDGEBOUW (Randenbroek). In oorsprong 17de-eeuws, onderkelderd en door Jacob van Campen verbouwd, huis waar pa..

Randenbroek, parkaanleg

Heiligenbergerweg 113
Amersfoort
Omschrijving onderdeel 2: HISTORISCHE PARKAANLEG. In het tweede kwart van de 17de eeuw kwam bij het huis Randenbroek een formele tuinaanle..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)