Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Huis Oosterhout: boerderij in Nijmegen

Boerderij

van Boetzelaerstraat 1
6515JD Nijmegen
Gelderland

Bouwjaar: 19e eeuw of ouder


Beschrijving van Huis Oosterhout: boerderij

Onderdeel 7A Inleiding Links van de toegangslaan ligt een 19de-eeuws of ouder bakstenen T-boerderij met de langsgevel parallel aan de Groenestraat, met schuren gesitueerd op twee terpen van ongelijke hoogten; boerderij met schuur op de hoogste terp, bijschuur uit 1917 op een lagere terp. De drie bouwmassa's met middenlangsdelen zijn overkapt door zadeldaken met waterborden en windveren, ter plaatse van het voorhuis gesneden klossen. Opvallend is de gelijke detaillering van de achtergevels. Omschrijving De BOERDERIJ bestaat uit een forse bouwmassa met een hoge noklijn. Gevelopeningen afgesloten door gemetselde strekken; op de begane grond vensters met vernieuwde kozijnen en zesruits schuiframen voorzien van paneelluiken met zandlopermotief; op de verdieping naar binnen slaande, liggende vensters met middenstijl. Het op rechthoekige grondslag opgetrokken voorhuis heeft twee bouwlagen onder een met gesmoorde Oud-Hollandse pannen gedekt zadeldak, langs de horizontale dakranden een geprofileerde architraaflijst, fries en mastgoten, die vermoedelijk een bakgoot vervangen; linker geveltop met houten versiering. De gordingenkap van het voorhuis met boogspant (zogenoemd Philibert spant) is voorzien van dakbeschot. Voorgevel met centraal geplaatste dubbele paneeldeur met bovenlicht voorzien van een gietijzeren levensboom, aan weerszijden twee vensters; drie verdiepingsvensters in het verlengde van de muurvlakken tussen de vensters. De zijgevels hebben twee vensterassen (modern venster in linkergevel) met daartussen een verdiepingsraam; geveltop met gietijzeren oeil de boeuf waarin bloemmotief; ter plaatse van het achterhuis een zij-ingang met twee schuifvensters. Het op rechthoekige grondslag opgetrokken achterhuis van een bouwlaag onder een met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen gedekt zadeldak met verticaal aangebrachte traceringen van rode pannen. Regelmatige indeling van de achtergevel met baanderdeuren, segmentboogvormige deeldeur, staldeuren en hooiluik; in de geveltop drie rondboogvensters. Rechter zijgevel met getoogde tuimelramen, waartussen segmentboogvormig getoogde stal/mestdeuren; tegen een deel van de linker zijgevel is een kleine aanbouw (schuur). Waardering De BOERDERIJ, deeluitmakend van een complex van een boerderij met een kleine schuur en een grote schuur is van algemeen belang: - vanwege de ouderdom; - vanwege de beeldbepalende ligging; - vanwege de landschappelijke waarde door de situering op terpen; - vanwege de gaaf bewaarde hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik; - vanwege de zeldzame toepassing van een Philibert spant in de boerderij; - vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 529146
Laatste wijziging: 2014-10-12 10:13:45.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Huis Oosterhout: boerderij in Nijmegen

Huis Oosterhout: schuur

van Boetzelaerstraat 1
Nijmegen
Onderdeel 5C Inleiding Direct ten noorden van het hoofdgebouw staat een complex van vier bakstenen bijgebouwen, waarvan de grote stal met..

Huis Oosterhout: kleine schuur

van Boetzelaerstraat 1
Nijmegen
Onderdeel 7B Inleiding Links van de toegangslaan ligt een 19de-eeuws of ouder bakstenen T-boerderij met de langsgevel parallel aan de Groe..

Huis Oosterhout: grote schuur

van Boetzelaerstraat 1
Nijmegen
Onderdeel 7C Inleiding Links van de toegangslaan ligt een 19de-eeuws of ouder bakstenen T-boerderij met de langsgevel parallel aan de Groe..

Oosterhout: historische tuin- en parkaanleg

van Boetzelaerstraat 1
Nijmegen
Onderdeel 2 Omschrijving HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Oosterhout. De aanleg rondom het huis Oosterhout..

Oosterhout: tuinmuren

van Boetzelaerstraat 1
Nijmegen
Onderdeel 3 Omschrijving TUINMUREN. Ten oosten van het huis ligt een nutstuin (op maaiveldniveau) oorspronkelijk moestuin en boomgaard ..

Kaart & Routeplanner