Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Uilsmahorn, tuin en singel in Holwerd

Tuin Park Landgoed

Ternaarderdyk 17
9151AD Holwerd (gemeente Dongeradeel)
Friesland

Bouwjaar: 1911 (tuin, singel ouder)
Architect: L.S. Edema (tuin) Edema 1911 L.S. Edema (tuin)


Beschrijving van Uilsmahorn, tuin en singel

Omschrijving onderdeel 2: TUIN EN SINGEL. Boerderij en bijschuur zijn gedeeltelijk door (restanten van) een oudere singel omgeven. Het deel van de singel aan de wegzijde is sierlijk vergraven en opgenomen in een vroeg-20ste-eeuws tuinontwerp. In het glooiende gazon liggen, binnen een slingerend padenbeloop, bloemperken van verschillende afmeting en vorm. Links voor de boerderij staat een monumentale iep (ziek). Langs de singel aan de oostzijde bomen, o.a. essen en linden. De oorspronkelijk aanleg uit 1911, van de hand van L.S. Edema, Aanlegger van Tuinen te Dokkum, omvat het terrein rondom het woongedeelte. Blijkens de bewaard gebleven ontwerptekening waren in het aan de voorzijde naar het water aflopende gazon sierlijke bloemperken van verschillende maat en vorm opgenomen, onderling verbonden door een slingerpad verbonden. In de oksel tussen lytshûs en boerderij, tegen de singel aan - daar waar nu de boomgaard met nog één enkele hoogstamvruchtboom ligt - lag een aanplant van vermoedelijk heesters en struiken. Ook aan de rechterkant, daar waar nu een recente siertuin in bijpassende trant ligt, lag oorspronkelijk een aanplant van vermoedelijk heesters en struiken. De hoeken van het huis waren afgerond met grasperken, 'wangen' om de slingerende lijn van de paden mogelijk te maken en te benadrukken. Ondanks de wijzigingen, die verband houden met het vereenvoudigen van het onderhoud en tot verschraling van het ontwerp hebben geleid, weerspiegelt de huidige aanleg nog het karakter van het oorspronkelijke ontwerp. Over het door Edema toegepaste oorspronkelijke sortiment aan planten, heesters en struiken en over de verharding van de paden zijn geen exacte gegevens bekend. Waardering De TUIN uit 1911 waarin opgenomen de ten dele vergraven oudere SINGEL is van algemeen cultuurhistorisch belang: - als nog herkenbare tuin van jonger datum in de traditie van de laat-19de-eeuwse slingertuin; - vanwege de esthetische relatie met de bijbehorende boerderij; - als aardig en in Friesland schaars voorkomend voorbeeld van een sobere maar verzorgde vroeg-20ste-eeuwse tuin bij een monumentale boerderij. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 529113
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Uilsmahorn, tuin en singel in Holwerd

Uilsmahorn, voetgangersbrug

Ternaarderdyk 17
Holwerd (Gemeente Dongeradeel)
Omschrijving onderdeel 3: VOETGANGERSBRUG. Voorerf en voortuin zijn vanaf de Ternaarderweg toegankelijk via een (thans niet meer in gebruik..

Doopsgezinde kerk

Stasjonswei 3
Holwerd (Gemeente Dongeradeel)
Doopsgezinde Kerk. In 1859 gebouwde zaalkerk met hoge voorbouw onder dwarsdak. Forse omlopende kroonlijst met klein tympaan in het midden. D..

Vijf traveeën breed huis met omlijste ingang met aanzetkrullen tussen klokgevels onder zadeldak met dakkapel

Waling Dykstrastrjitte 25
Holwerd (Gemeente Dongeradeel)
Vijf traveeën breed huis onder zadeldak tussen klokgevels, op de dakkapel gedateerd 1722. Omlijste ingangspartij met aanzetkrullen.

Pand met verdieping onder zadeldak tussen puntgevels met topschoorstenen

Klokstrjitte 2
Holwerd (Gemeente Dongeradeel)
Pand met verdieping onder zadeldak tussen puntgevels met topschoorstenen. Alleen de massa van het pand te beschermen d.w.z. zijgevels en dak..

Hervormde kerk, toren

Tsjerkestrjitte 11
Holwerd (Gemeente Dongeradeel)
Toren van de Ned.Herv.Kerk, nog 13e eeuws met latere spits. Klokkenstoel met gelui van twee klokken, waarvan één van J. Balthasar, 1653, ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Uilsmahorn, tuin en singel in Holwerd