Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Warnsborn: Hekpalen met opschrift "Warnsborn" in Arnhem

Tuin Park Landgoed

Bakenbergseweg 257
6816PB Arnhem
Gelderland

Bouwjaar: omstreeks 1870


Beschrijving van Warnsborn: Hekpalen met opschrift "Warnsborn"

Omschrijving Twee wit geschilderde gietijzeren HEKPALEN aan de Amsterdamseweg (6A) en de Bakenbergseweg (6B) met opschrift WARNSBORN uit omstreeks 1870. De posten werden geplaatst aan weerskanten van de wegen die toegang verlenen tot het landgoed. Staan op een gemetselde sokkel. De posten bestaan uit een cilindervormig lichaam met vier colonetten en staan op een achtzijdig geprofileerd basement. Aan de bovenzijde een dito dekstuk dat aan de bovenzijde licht conisch toeloopt met aan de voorzijde de vermelding 'Warnsborn'. Waardering De HEKPALEN, behorende tot de historische buitenplaats Warnsborn zijn van belang: - wegens de ouderdom; - wegens de ornamentele waarde; - wegens de detaillering; - wegens de constructie; - als kenmerkend onderdeel van een buitenplaats. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 528894
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Warnsborn
Waterval
Type Landgoed
Locatie Arnhem
Beheerder Het Geldersch Landschap
Status in gebruik

Warnsborn is een landgoed gelegen ten noordwesten van Arnhem. Het ligt tussen de N224 (Amsterdamseweg), de Schelmseweg en de Bakenbergseweg/Kemperbergweg. Het is in bezit van Het Geldersch Landschap.

Geschiedenis

Zoals bij vele Gelderse kastelen en landhuizen, is ook bij Landgoed Groot Warnsborn de vroegste geschiedenis onbekend. De naam Warnsborn wordt voor het eerst genoemd in 1428 toen het als heidegebied door hertog Arnold van Gelre in erfpacht werd uitgegeven aan Johan van Postel. In 1465 is het in bezit van Rykart van Bloylant.

De naam ‘Warnsborn’ is afkomstig van de woorden ‘born’ of bron en ‘warn’ staat voor zuiver. De naam ‘Warnsborn’ betekent dus ‘zuivere of heldere bron’ en is waarschijnlijk ontleend aan de op het landgoed aanwezige bronnen. De naam Warnsborn werd dus al gebruikt in de vijftiende eeuw en had toen betrekking op het Hoog Erf, dat in bezit was van het klooster Mariënborn. Het noordwestelijk daaraan grenzende Laag Erf was in bezit van het Agnietenconvent. In 1648 werden het Hoog Erf en het Laag Erf verkocht aan Everhard Everwijn, burgemeester van Arnhem. Vanaf die tijd wordt de naam Warnsborn gebruikt voor de twee erven samen.

Begin achttiende eeuw werd het landgoed verkocht aan Johan van Hasselt en Catharina Engelen. In 1740 werd het vervolgens verkocht aan Everhard Wilbrenninck en Catharina Judith Bongart. Vervolgens kwam in 1817 het landgoed in handen van mr. J.N.W.A. baron van Hugenpoth tot Aerdt. En werd het daarna in 1827 werd het gekocht door mr. Willem baron Roëll, heer van Hazerswoude en directeur van De Nederlandsche Bank, die het neoclassicistische landhuis liet bouwen.

Na zijn overlijden verkocht zijn weduwe Warnsborn aan de gebroeders de Bruyn, drie suikerfabrikanten uit Amsterdam, die ook in bezit waren van de buitenplaats Hulkestein. In 1870 werd Warnsborn getroffen door een bosbrand waarbij acht van de twaalf hectare bos verloren ging.

In 1894 wordt alleen het Hoog Erf te koop aangeboden. De gemeente Arnhem wilde tot koop overgaan maar kreeg geen toestemming van de Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland. Daarop werd Hoog Erf aangekocht door baron van Verschuer, een Arnhemse wethouder. Het lage erf wordt in 1896 verkocht. Er zijn in die periode verschillende families eigenaar van het lage erf. De terrassentuin werd rond 1900 aangelegd, maar werd tien jaar later gewijzigd naar ontwerp van Hendrik Copijn.

In 1916 werd Warnsborn(het lage erf) verkocht aan de Amsterdamse koopman Marie Paul Voûte, die het in 1929 verkocht aan exploitatiemaatschappij THORHEM uit Doorn die in het gebied villa's wilde bouwen. Stichting Het Geldersch Landschap, opgericht in 1929, tekende hier verzet tegen aan wat er uiteindelijk toe leidde dat de stichting, met behulp van Rijk, provincie en gemeente, het lage erf,de vijverbergh en lichtenbeek(een aangrenzend langoed) kon aankopen.

Toen in 1944 baronesse van Verschuer(vrouw van de wethouder) overleed werd het Hoog Erf nagelaten aan Het Geldersch Landschap waardoor de twee delen van Warnsborn weer verenigd werden.

Heden ten dage wordt het landgoed en het landhuis(hotel & restaurant) geëxploiteerd door de familie de Vries.


Monumenten in de buurt van Warnsborn: Hekpalen met opschrift "Warnsborn" in Arnhem

Mariëndaal: twee toegangskolommen

Amsterdamseweg 457
Arnhem
Omschrijving TWEE TOEGANGSKOLOMMEN. De toegangskolommen staan opgesteld aan de van Limburg Stirumlaan die haaks op de Amsterdamseweg is ge..

Lichtenbeek: Natuurstenen siervazen op gemetselde voet in Lodewijk XV-vormen

Amsterdamseweg 459
Arnhem
Natuurstenen siervazen op gemetselde voet in Lodewijk XV-vormen (XVIII c). Toegang tot het thans verdwenen buiten Lichtenbeek, waarvan een p..

Lichtenbeek: Koetshuis

Amsterdamseweg 459
Arnhem
Koetshuis van het voormalig buiten "Lichtenbeek". Witgepleisterd pand op T-vormige plattegrond onder zadeldaken gedekt met pannen. In de voo..

Lichtenbeek: Boswachtershuis

Amsterdamseweg 461
Arnhem
Boswachtershuis, 2e helft 19e eeuw, van het voormalige buiten "Lichtenbeek". Gepleisterd pand onder met pannen gedekt zadeldak met attiekvor..

Mariëndaal: theekoepel

Mariëndaal 8
Oosterbeek (Gemeente Renkum)
Omschrijving De THEEKOEPEL uit circa 1860 is gelegen aan de Jagerlaan die aansloot op de Parklaan bij het hoofdhuis. De Jagerlaan diende ..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)