Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Gunterstein: voormalig hoofdtoegangshek in Breukelen

Tuin Park Landgoed

Zandpad 48
3621NE Breukelen (gemeente Stichtse Vecht)
Utrecht

Bouwjaar: 1680-1681


Beschrijving van Gunterstein: voormalig hoofdtoegangshek

Inleiding Het betreft het voormalige HOOFDTOEGANGSHEK van de buitenplaats Gunterstein. Dit hoofdhek is tot stand gekomen bij de wederopbouw (1680-1681) van de ridderhofstad na de verwoesting door de Fransen. Aangenomen wordt dat de architect van het huis, Adriaen Dortsman, tevens het hek ontwierp. Tot aan 1940 heeft het hek vrijwel intact op zijn plaats gestaan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn de hekpijlers omgereden. De zandstenen restanten alsmede één van de hekvleugels zijn daarna veiliggesteld. Op de plaats van het hek kwam een eenvoudig functioneel agrarisch hekwerk. Rond 2000 is het plan onntwikkeld om het hek te reconstrueren met gebruikmaking van de overgebleven stukken. In 2005 is op dit plan namens de Staatssecretaris van Cultuur door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg bij brief d.d. 21 juli 2005, nummer RW-2005-1693, positief geadviseerd. Omschrijving Het hoofdtoegangshek, gelegen aan de Laan van Gunterstein, bestaat uit een gemetselde boogbrug/dam met keermuren. Naast de oostelijke keermuur bevinden zich de restanten van een trap naar het water. In het midden van de dam zijn de keermuren uitgemetseld tot zware pijlers. Deze pijlers waren opgemetseld en hadden een voet en kroonlijst van geprofileerde zandsteen. Onderdelen hiervan zijn bewaard gebleven. Van beide pijlers is bovendien de zandstenen bekroning bewaard gebleven. Deze bestaat uit een voet versierd met acanthusblad, een ingesnoerde cilindervorm waarvan de ineengestrengelde monogrammen MP (Magdalena Poulle) en AD (Adriaen Daam) zijn aangebracht, daarop een rand met parels en bloemen als een kroon. Tussen de pijlers bevond zich een eenvoudig smeedijzeren spijlenhek, waarvan de linkervleugel bewaard is gebleven. Waardering Het HOOFDTOEGANGSHEK van het complex historische buitenplaats Gunterstein is van algemeen belang vanwege: - de ouderdom; - de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een hek uit de laatste decennia van de 17de eeuw, toegeschreven aan Adriaen Dortsman en de duidelijke relatie met de toenmalige opdrachtsgeefster; - de ensemblewaarde (functioneel-ruimtelijke relatie) met de overige onderdelen van de buitenplaats alsmede in relatie tot de overige buitenplaatsen en hun hekken langs de Vecht. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 528498
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Gunterstein: voormalig hoofdtoegangshek in Breukelen

Gunterstein: bruggetje

Zandpad 48
Breukelen (Gemeente Stichtse Vecht)
BRUGGETJE. Over het water naar het Engelse Werk een negentiende-eeuws houten loopbruggetje met ijzeren spijlenbalustrade. Aan het eind een l..

Gunterstein: boerderij met zomerhuis

Laan van Gunterstein 2
Breukelen (Gemeente Stichtse Vecht)
BOERDERIJ MET ZOMERHUIS. Op T-vormige plattegrond gebouwde achttiende-eeuwse bakstenen boerderij onder een met grijze Oud-Hollandse pannen g..

Gunterstein: koetshuis

Laan van Gunterstein 2
Breukelen (Gemeente Stichtse Vecht)
KOETSHUIS. Ten noorden van de Laan van Gunterstein gebouwd koetshuis uit 1765. Op rechthoekige plattegrond opgetrokken van rode baksteen ond..

Gunterstein: tuinhuisje

Zandpad 48
Breukelen (Gemeente Stichtse Vecht)
TUINHUISJE. In ca. 1935 gebouwd tuinhuisje gelijktijdig gerealiseerd met de inrichting van de Nieuwe Tuin. Op rechthoekige grondslag met dri..

Gunterstein: dubbel toegangshek

Laan van Guntherstein 42
Breukelen (Gemeente Stichtse Vecht)
DUBBEL TOEGANGSHEK. Aan weerszijden van de Laan van Gunterstein twee identieke tegenover elkaar liggende inrijhekken op een dam; één naar ..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)