Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Woonblok met arbeiderswoningen in Amsterdam

Woonhuis

Lutmastraat 222
1074VC Amsterdam
Noord Holland

Bouwjaar: 1890-1891
Architect: A.L. van Gendt


Beschrijving van Woonblok met arbeiderswoningen

Omschrijving Aan de zuidzijde van de Lutmastraat gelegen WOONBLOK met ARBEIDERSWONINGEN. Aan de west- en oostzijde aansluitend op de gevelwand van de verdere bebouwing aan de Lutmastraat. Het woonblok Lutmastraat 222-256 bestond oorspronkelijk uit 20 arbeiderswoningen. De twee woningen in de hogere bebouwing aan de westzijde zijn gesloopt. Aaneengesloten gevelwand met 36 traveeën (18 deur- en 18 vensterassen) op geaccentueerde plint en van grotendeels één bouwlaag onder dwars zadeldak met donkergrijze rechtsdekkende Hollandse pannen. In het midden van de gevelwand een risalerend en hoger bouwvolume van twee bouwlagen onder zadeldak. Dit hogere bouwdeel bevatte oorspronkelijk twee woningen. De in hoogte variërende voorgevel heeft een rechte houten gootlijst boven gemetselde drievoudige uitkraging en dakkapellen boven de iets risalerende toegangspartijen. De dakkapellen hebben een gekoppeld venster en een fries boven gemetselde muurdammen waarop kroonlijst met renaissancistisch fronton met blind timpaan en drie pirons. Kleine gepleisterde klauwstukken bij de aanhechting met de gootlijst. Het hogere bouwdeel is vier traveeën breed met toegangspartij met twee naastliggende paneeldeuren met in enkele gevallen de oorspronkelijke gelede bovenlichten. Ook de middenvensters van de verdieping zijn naastliggend. De lagere bebouwing bevat aan weerszijden van het hogere middendeel aan de westzijde zes en aan de oostzijde tien woningen. Per twee woningen zijn ook hier de voordeuren naastliggend. Ook hierboven een dakkapel. Zowel links als rechts van de toegangspartijen de enkele vensters van de voorkamers. Vensters en deuren onder segmentboog met gemetseld spaarveld. Segmentbogen en gevels gesierd met blokken en banden in gele baksteen. Aan de gevel bevinden zich muurankers en kleine vergaarbakken. Achtergevel met per woning een enkel venster en toegangsdeur tot de tuin. Waardering Zuidelijk woonblok met arbeiderswoningen uit 1890-1891 van algemeen belang vanwege de architectuur-, cultuur- en sociaal-historische alsmede typologische waarde. Van belang als essentieel onderdeel van het complex van de Woning-Maatschappij. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 528405
Laatste wijziging: 2014-10-02 18:33:51.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Woonblok met arbeiderswoningen in Amsterdam

Woonblok met arbeiderswoningen

Lutmastraat 215
Amsterdam
Omschrijving Aan de noordzijde van de Lutmastraat gelegen WOONBLOK met ARBEIDERSWONINGEN. Aan de westzijde kopse gevel op de hoek met de Di..

Woonblok met arbeiderswoningen

Diamantstraat 1
Amsterdam
Omschrijving Aan de oostzijde van de Diamantstraat vrijstaand gelegen WOONBLOK met ARBEIDERSWONINGEN. Aan de noord- en zuidzijde kopse geve..

Voormalige vergaderzaal van de Theosofische Vereniging

Tolstraat 160
Amsterdam
V.m. vergaderzaal van de Theosofische Vereniging, naar ontwerp van L.C. van der Vlugt gebouwd. Het in beton uitgevoerde gebouw heeft een kwa..

Woonblok met arbeiderswoningen

Diamantstraat 2
Amsterdam
Omschrijving Aan de westzijde van de Diamantstraat gelegen vrijstaand WOONBLOK met ARBEIDERSWONINGEN. Aan de noord- en zuidzijde kopse geve..

Uit twee rechthoekige blokken samengesteld complex

Tolstraat 154
Amsterdam
Uit twee rechthoekige blokken samengesteld complex, gebouwd 1929 naar ontwerp van L.C. van der Vlugt als administratiekantoor en bibliotheek..

Kaart & Routeplanner

Route naar Woonblok met arbeiderswoningen in Amsterdam