Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Woonblok met arbeiderswoningen in Amsterdam

Woonhuis

Lutmastraat 215
1074TX Amsterdam
Noord Holland

Bouwjaar: 1890-1891
Architect: A.L. van Gendt


Beschrijving van Woonblok met arbeiderswoningen

Omschrijving Aan de noordzijde van de Lutmastraat gelegen WOONBLOK met ARBEIDERSWONINGEN. Aan de westzijde kopse gevel op de hoek met de Diamantstraat; aan de oostzijde aansluitend op de gevelwand van de verdere bebouwing aan de Lutmastraat. Het woonblok Lutmastraat 215-261 bestaat oorspronkelijk uit 24 arbeiderswoningen. Aaneengesloten gevelwand op geaccentueerde plint van grotendeels één bouwlaag onder dwars zadeldak met donkere rechtsdekkende Hollandse pannen. In het midden van de gevelwand en op de NW-hoek met de Diamantstraat een risalerend en hoger bouwvolume van twee bouwlagen onder zadeldak. Deze hogere bouwdelen bevatten vanaf 1893 elk twee woningen. De in hoogte variërende voorgevel telt in totaal 48 traveeën (24 deur- en 24 vensterassen) en heeft een rechte houten gootlijst boven gemetselde drievoudige uitkraging en dakkapellen boven de iets risalerende toegangspartijen. De dakkapellen hebben een gekoppeld venster en een fries boven gemetselde muurdammen waarop kroonlijst met renaissancistisch fronton met blind timpaan en drie pirons. Kleine gepleisterde klauwstukken bij de aanhechting met de gootlijst. De twee hogere bouwdelen zijn vier traveeën breed met toegangspartij met twee gekoppelde paneeldeuren met in enkele gevallen de oorspronkelijk gelede bovenlichten. Ook de middenvensters van de verdieping zijn gekoppeld. De lagere bebouwing bevat aan weerszijden van het hogere middendeel elk tien woningen. Per twee woningen zijn de voordeuren gekoppeld en bekroond door een dakkapel. Zowel links als rechts van de toegangspartijen de enkele vensters van de voorkamers. Aan de achterzijde per woning een enkel venster en toegangsdeur tot de tuin. Vensters en deuren onder segmentboog met gemetseld spaarveld. Segmentbogen en gevels gesierd met blokken en banden in gele baksteen. Aan de gevel bevinden zich muurankers en kleine vergaarbakken. Achtergevel met een enkel venster en toegangsdeur tot de tuin. De westelijke zijgevel heeft een zoldervenster, staafankers, uitkragende schouderstukken, afdeklijsten en een getrapte tuit. Waardering Centraal-noordelijk woonblok met arbeiderswoningen uit 1890-1891 van algemeen belang vanwege de architectuur-, cultuur- en sociaal-historische alsmede typologische waarde, als essentieel onderdeel van het complex van de Woning-Maatschappij. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 528404
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Woonblok met arbeiderswoningen in Amsterdam

Woonblok met arbeiderswoningen

Lutmastraat 222
Amsterdam
Omschrijving Aan de zuidzijde van de Lutmastraat gelegen WOONBLOK met ARBEIDERSWONINGEN. Aan de west- en oostzijde aansluitend op de gevelw..

Woonblok met arbeiderswoningen

Diamantstraat 1
Amsterdam
Omschrijving Aan de oostzijde van de Diamantstraat vrijstaand gelegen WOONBLOK met ARBEIDERSWONINGEN. Aan de noord- en zuidzijde kopse geve..

Woonblok met arbeiderswoningen

Diamantstraat 2
Amsterdam
Omschrijving Aan de westzijde van de Diamantstraat gelegen vrijstaand WOONBLOK met ARBEIDERSWONINGEN. Aan de noord- en zuidzijde kopse geve..

Woonblok met arbeiderswoningen

Robijnstraat 1
Amsterdam
Omschrijving Aan de oostzijde van de Robijnstraat gelegen WOONBLOK met ARBEIDERSWONINGEN. Aan de noordzijde kopse gevel; aan de zuidzijde a..

Uit twee rechthoekige blokken samengesteld complex

Tolstraat 154
Amsterdam
Uit twee rechthoekige blokken samengesteld complex, gebouwd 1929 naar ontwerp van L.C. van der Vlugt als administratiekantoor en bibliotheek..

Kaart & Routeplanner

Route naar Woonblok met arbeiderswoningen in Amsterdam

Foto's (1)