Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Sint Michaëlklooster: verrijzeniskapel in Steyl

Kerkelijk Gebouw

Sint Michaelstraat 7
5935BL Steyl (gemeente Venlo)
Limburg


Beschrijving van Sint Michaëlklooster: verrijzeniskapel

Omschrijving complexonderdeel 25 In het oostelijk deel van de kloostertuin staat in de hoek van twee kloostermuren de VERRIJZENISKAPEL. De plattegrond is L-vormig. Via een portiekje met twee zuilen en een halfzuil, waartussen twee plantenbakken zijn geplaatst, is de Verrijzeniskapel toegankelijk. De kapel is aan de buitenzijde met een rode cementachtige substantie aangestreken, hetgeen een geboetseerd aanzien oplevert. Inwendig zijn de wanden van de kapel in geel en groen op een ruwe ondergrond afgestreken, de plint is ten dele rood, het gewelf wit uitgevoerd. De wanden van de kapel bevatten vijf kleurige rondboogvormige glas-in-loodramen, alle voorzien van Latijnse teksten met betrekking tot het Paasmysterie. De uitbouw is met een kleine koepel uitgevoerd. In dit gedeelte is de Verrijzenis van Christus op dramatische wijze weergegeven. Diagonaal in het beeldvlak staat een geopende grafkist opgesteld, de deksel is ter zijde geschoven. De deksel bevat teksten in het Latijn (Marcus. 16.4). Op de voorgrond knielt een engel, erachter is de Verrezen Christus ten voeten uit weergegeven, de rechterhand geheven. Beide beelden zijn in groot formaat uitgevoerd en bevinden zich in een rotsig landschap. Voor deze scène staat een houten knielbank opgesteld. De wand tegenover de ingang bevat een kleurrijke wandapplicatie met een voorstelling van een Lam, liggend op een rotspunt, van waaruit vier waterstromen vloeien naar een kudde van acht zich lavende schapen op grazige gronden, staand tussen palmen en de rots met het Lam Gods. Hierboven de tekst "Victimae paschali laudes Agnus demit oves". In de aangrenzende wand zijn op geglazuurde tegels de namen van kloosterlingen uit Steijl genoteerd die in den vreemde zijn gestorven en niet op de kloosterbegraafplaats konden worden begraven. De overige wanden zijn ingelegd met kleurig mozaïek. De vloertegels zijn met geometrische patronen gedecoreerd. Waardering complexonderdeel 25 De Verrijzeniskapel tegen de kloostermuur bezit algemeen belang wegens: - de ouderdom; - de zeldzaamheid; - de gaafheid; - de verbondenheid met de aard en aanleg van klooster en kloostertuin; - de funerair-historische betekenis; - de commemoratieve en devotionele betekenis; - de thematische samenhang met overige in de kloostertuin aanwezige devotie-voorstellingen uit het lijden van Christus. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 528375
Laatste wijziging: 2014-10-12 10:13:45.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Sint Michaëlklooster: verrijzeniskapel in Steyl

Sint Michaëlklooster: kloosterkapellen St. Gregor

Sint Michaelstraat 7
Steyl (Gemeente Venlo)
Omschrijving complexonderdeel 3 De KLOOSTERKAPELLEN St. Gregor uit omstreeks 1895 bestaan uit boven- en benedenkapellen van het St. Gregor..

Sint Michaëlklooster: missiemuseum

Sint Michaelstraat 7
Steyl (Gemeente Venlo)
Omschrijving complexonderdeel 4 Het oudste bouwdeel van het MISSIEMUSEUM dateert uit circa 1895; het telt drie bouwlagen onder een zadelda..

Sint Michaëlklooster: beeld van de goddelijke zaaier

Sint Michaelstraat 7
Steyl (Gemeente Venlo)
Omschrijving complexonderdeel 5 Tegenover het Missiemuseum te Steyl staat op de kruising van Veerweg en St. Michaëlstraat een granieten B..

Sint Michaëlklooster: kloosterdrukkerij

Sint Michaelstraat 7
Steyl (Gemeente Venlo)
Omschrijving complexonderdeel 6 De KLOOSTERDRUKKERIJ heeft, op hoofdlijnen, een L-vormige plattegrond en staat op de hoek van St. Michaël..

Sint Michaëlklooster: machinehal en aansluitend ketelhuis

Sint Michaelstraat 7
Steyl (Gemeente Venlo)
Omschrijving complexonderdeel 7 Aan de oostzijde van de kloosterdrukkerij staat een MACHINEHAL met daarin een stoommachine en een aansluit..

Kaart & Routeplanner

Route naar Sint Michaëlklooster: verrijzeniskapel in Steyl