Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Slotklooster: tuin in Steyl

Kerkelijk Gebouw

Kloosterstraat 19
5935CA Steyl (gemeente Venlo)
Limburg


Beschrijving van Slotklooster: tuin

Omschrijving complexonderdeel 2 De TUIN van het klooster bestaat uit twee percelen, één rond het klooster, één aan de overzijde van de weg en bereikbaar via een tunnel. Beide percelen zijn ommuurd (onderdeel 3). De tuin rond het klooster is een globaal rechthoekig perceel met ongeveer in het midden het klooster (onderdeel 1). Deze tuin valt in enkele onderdelen uiteen: De semi-openbare voortuin van het klooster, aan de Kloosterstraat, met daarin een beeld van Maria (onderdeel 4); De Jozeftuin, met Jozefbeeld (onderdeel 5), een siertuin met kruisvormige hoofdopzet gelegen aan de voorzijde van het klooster; hierin bevindt zich ook een element (onderdeel 6) waarin opgenomen een duif (symbool van de H. Geest); verder is hier de toegang tot de in baksteen overkluisde, van een bakstenen vloer voorziene tunnel naar de begraafplaats. De economietuinen (moestuinen, boomgaarden), die het grootste deel van dit perceel beslaan en als een L-vorm rond het klooster gevouwen zijn. Deze tuinen hebben een rastervormige hoofdstructuur bestaande uit onverharde paden en lanen; de hoofdassen worden door bomen benadrukt (deze zijn niet meer compleet aanwezig). Binnen het raster zijn de vakken ingedeeld met bedden en/of rijen die de op de hoofdstructuur aansluiten en haar benadrukken. Anno 2003 zijn er onder andere nog noten- en pruimenbomen. Aan de linkerzijde van het klooster wordt de tuin begrensd door een lindenlaan met daarlangs een kleine sieraanleg met slingerpad; hierin een beeld van de Engelbewaarder met kind (onderdeel 7). Aan de achter- of Maaszijde van het klooster een as met amandelvormige aanleg, met in het midden een H. Hartbeeld (onderdeel 8). Langs de linkerrand van de economietuinen boerderij, mestvaalt, kas en honden- en kippenhok, die niet van waarde zijn vanuit het oogpunt van monumentenzorg. De Maaszijde was van oorsprong beplant met populieren en heette de Pappelallee; het pad is er nog, maar de bomen zijn in 1993 gerooid. In de tuin bevindt zich rechts van het klooster een oude muur, voorheen de noordelijke grens van het kloosterterrein; bij een uitbreiding van de tuin is deze muur binnen de nieuwe aanleg grotendeels gehandhaafd en draagt hij bij aan de orthogonale structuur van het geheel. Het Paradijs, het tuingedeelte in de hoek rechtsvoor, aan de Kloosterstraat. Dit gedeelte heeft een aanleg die vanwege de intimiteit (gardeneske structuur, divers geboomte, heesters, allerlei devotionalia) geheel afwijkt van de open, rastervormige structuur van de economietuinen. Hier bevinden zich een Lourdesgrot (onderdeel 9), een kruisweg (onderdeel 10) en een borstbeeld van Arnold Janssen (onderdeel 11). De tuin aan de overzijde van de weg wordt geheel in beslag genomen door de besloten begraafplaats. Deze is aangelegd tegen een heuvel en bestaat uit enkele brede, ondiepe terrassen. Een onverhard middenpad in het verlengde van de tunnel voert, via enkele treden, naar de calvarie (onderdeel 12), die is aangelegd op het hoogste punt in een min of meer ojiefvormige uitbreiding van het verder rechthoekige perceel. Dit middenpad met tunnel vormt een denkbeeldige as die wordt doorgetrokken over de binnenhof van het klooster naar de amandelvormige aanleg met H. Hartbeeld aan de Maaszijde. Opvallend zijn de randen van de terrassen met ratels, sintels enz., geheel vergelijkbaar met de belijning van paden bij de twee aan dit huis gelieerde kloosters, namelijk van de missiepaters en -zusters. De kale, rechthoekige, graven zijn voorzien van sobere ijzeren kruizen. Evenals in het Paradijs bevindt zich op dit gedeelte zwaar geboomte aangevuld met onder andere rododendrons. De begraafplaats heeft door de groen blijvende beplanting altijd een groen en besloten karakter. Waardering complexonderdeel 2 De tuinen van het klooster zijn van algemeen belang vanwege: * De historische, functionele en visuele relatie met het klooster; * De voor kloostertuinen typerende tweedeling in een economie- en een recreatie- met devotiegedeelte; * De op die tweedeling geënte inrichting: enerzijds een heldere, relatief open rastervormige structuur benadrukt door bomenlanen, met daarbinnen moestuinen enz., anderzijds een besloten park waarin devotionalia en de veelzeggende naam Paradijs; * De begraafplaats, die qua inrichting en sfeer een eigen identiteit heeft die naadloos aansluit op de begraafplaatsen van de twee naastgelegen, verwante kloosters; * De zeer nadrukkelijke clausuur, bereikt door middel van ommuringen en tunnel. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 528341
Laatste wijziging: 2014-10-12 10:13:45.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Slotklooster: tuin in Steyl

Slotklooster: ommuring

Kloosterstraat 19
Steyl (Gemeente Venlo)
Omschrijving complexonderdeel 3 Bakstenen OMMURING van de beide percelen van de kloostertuin, met lisenen en natuurstenen afdekkingen. Aan ..

Slotklooster: beeld van Maria

Kloosterstraat 19
Steyl (Gemeente Venlo)
Omschrijving complexonderdeel 4 BEELD VAN MARIA op sokkel. Waardering complexonderdeel 4 Het beeld is van algemeen belang aangezien een M..

Slotklooster: beeld van Jozef

Kloosterstraat 19
Steyl (Gemeente Venlo)
Omschrijving complexonderdeel 5 BEELD VAN JOZEF op kunststenen sokkel, voorzien van de tekst 'St. Josef OPN'. Waardering complexonderdeel ..

Slotklooster: uitbeelding van de H. Geest

Kloosterstraat 19
Steyl (Gemeente Venlo)
Omschrijving complexonderdeel 6 Een uit het Paradijs hierheen verplaatste UITBEELDING VAN DE H. GEEST (naamgever van de congregatie), besta..

Slotklooster: beeld van de engelbewaarder

Kloosterstraat 19
Steyl (Gemeente Venlo)
Omschrijving complexonderdeel 7 BEELD VAN DE ENGELBEWAARDER die een kind begeleidt, op een bescheiden 'rots'. Waardering complexonderdeel ..

Kaart & Routeplanner