Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Huis Diepenheim, aanleg in Diepenheim

Tuin Park Landgoed

Stedeke 1
7478RV Diepenheim (gemeente Hof van Twente)
Overijssel

Bouwjaar: 17e eeuw en later


Beschrijving van Huis Diepenheim, aanleg

Omschrijving onderdeel 2 DE HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG van Diepenheim bestaat uit een aantal karakteristieke componenten, te weten de kasteelbelt met de zevenhoekige dubbele omgrachting en de Rode Allée uit de 17de eeuw; het lanenstelsel ten westen en noorden van het huis uit de 18de eeuw en de gebogen toegangslaan, het landschapspark met vijvers en paden ten noordoosten van het huis en de tuinaanleg links (ten zuiden) van het huis uit het begin van de 20ste eeuw. De tuin- en parkaanleg bevat de volgende elementen van historisch belang: - het voorplein met cirkelvormige gazons uit het begin van de 20ste eeuw met in het midden een betonnen tuinvaas op een sokkel (zie hiervoor onderdeel 10) - het leifruit tegen de gevels van de beide bouwhuizen en de zijvleugels van het huis - de formele tuin ten zuiden van het huis met een patroon van buxushagen uit het begin van de 20ste eeuw met in het midden een sokkel met zonnewijzer (zie hiervoor onderdeel 10), aan de westkant door een gemetselde tuinmuur (zie hiervoor onderdeel 12) afgesloten - de moestuin met kas en koude bakken (zie hiervoor onderdeel 11) achter het linker bouwhuis uit het begin van de 20st eeuw - de voormalige kasteelbelt (thans weide) achter het huis, begrensd door haagbeuk, binnen de omgrachting met doorzichten in de haag naar het buitengebied. Zonnewijzer in het midden (zie hiervoor onderdeel 10) - de dubbele 17de-eeuwse omgrachting met fruitboombeplanting op de tussenliggende singel - de beide 'bastions' aan de zuidwest- en noordwestzijde van de omgrachting - de gebogen oprijlaan uit het begin van de 19de eeuw (1827?) met laanbeplanting en toegangshek (zie hiervoor onderdeel 6) de voormalige Bongert ten zuidoosten van de omgrachte huisplaats, sedert het midden van de 19de eeuw een weide met boomgroepen, die een Sterrenbos: voornamelijk loofhout (eiken) Pad langs gebogen langgerekte waterpartij Rododendrons - zicht biedt vanaf het huis op de Kooijdijk (Lochemseweg) en vice versakerkje - het park en parkbos ten noordoosten van de huisplaats uit het begin van de 19de eeuw met gebogen vijver, slingerpaden en verlande kleine vijver en dito appendixvormige waterpartij aan de kant van de Regge - de Rode Allée met laanbeplanting (voornamelijk zomereik) met toegangshek aan het eind (zie hiervoor onderdeel 8) als onderdeel van de oudste aanleg rond het huis - de parkweides en de zichtas ten westen van zevenhoek - de laan aan de noordkant van de zevenhoek in westelijke richting tot aan de brug (Vlierdijk) - weide en aansluitend parkbos ten noorden van de huisplaats met houtloods (zie hiervoor onderdeel 13) - laan ten noorden van bovengenoemde weide tot aan de Leidebeek in het westen - de overtuin ten zuiden van de Lochemseweg met voormalige chauffeurswoning (zie hiervoor onderdeel 14) Waardering De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorend tot de historische buitenplaats Diepenheim is van algemeen cultuurhistorisch en tuinhistorisch belang: - wegens de aanwezigheid van 17de- en 18de-eeuwse formele elementen in de aanleg - wegens het vroeg 19de-eeuwse landschapspark ter vervanging van een 18de-eeuws Sterrenbos aan de noordoostkant van de huisplaats - wegens de aanwezigheid van een aantal doorzichten vanuit het huis op het omringende landschap - als uitdrukking van een ontwikkeling in de geschiedenis van de tuinarchitectuur van de 17de tot de 20ste eeuw, waarbij zowel formele als landschappelijke elementen naast elkaar te herkennen zijn - wegens het karakteristieke lanen-, paden- en vijverpatroon - wegens de bijzondere structuur van de omgrachting met 'bastions' als verwijzing naar een militaire versterking - wegens de visueel-ruimtelijke context waarin de gebouwen een bewuste plaats hebben gekregen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 528084
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Huis Diepenheim, aanleg in Diepenheim

Huis Diepenheim, poort voorplein

Stedeke 1
Diepenheim (Gemeente Hof van Twente)
Omschrijving onderdeel 5 TOEGANGSPOORT. Het poortgebouw is opgetrokken van blokken in Bentheimer zandsteen met terug liggende voegen. De z..

Huis Diepenheim, toegangshek Grotestraat/Lochemseweg

Stedeke 1
Diepenheim (Gemeente Hof van Twente)
Omschrijving onderdeel 6 Vanaf de Grotestraat/Lochemseweg geeft een smeedijzeren TOEGANGSHEK tussen vier bakstenen pijlers op natuurstenen..

Huis Diepenheim, toegangshek tot de zijlaan

Stedeke 1
Diepenheim (Gemeente Hof van Twente)
Omschrijving onderdeel 7 TOEGANGSHEK tot de zijlaan bestaande uit gemetselde bakstenen pijlers op natuurstenen voet en afgedekt met een na..

Huis Diepenheim, toegangshek Rode Allee

Stedeke 1
Diepenheim (Gemeente Hof van Twente)
Omschrijving onderdeel 8 HEK als afsluiting van de Rode Allée, bestaande uit gemetselde bakstenen pijlers met natuurstenen afdekplaten, be..

Huis Diepenheim, fruitberging

Stedeke 1
Diepenheim (Gemeente Hof van Twente)
Omschrijving onderdeel 9 Uit ca 1700 dateert het half in het centrale heuvellichaam gegraven bakstenen FRUITBERGING aan de achterzijde van ..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)