Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Sluis in 's Gravenzande

Weg En Waterwerk

Maasdijk 208
2691NZ 's Gravenzande (gemeente Westland)
Zuid Holland

Bouwjaar: 1857 (stichtingssteen)


Beschrijving van Sluis

Inleiding Sluis met één paar sluisdeuren onder de Maasdijk in het buitengebied, die een verbinding vormt tussen het Staelduin en het Nieuwe Water. Blijkens de stichtingssteen gebouwd door Jonkheer Auguste Josephus Alousius van Rijckevorsel in 1857 ter ontginnging van het Staelduin. Bij de restauratie is op enkele details na de oorspronkelijke toestand als uitgangspunt genomen. Hierbij zijn ook de bedieningskatrollen van de sluisdeuren teruggebracht. N.B. Een moderne reconstructie is gemaakt van het benedendijkse schuurtje met de sluisbalken. Omschrijving Afwateringssluis met één paar sluisdeuren onder een overkluizing. De opbouw is aan beide kanten van de dijk gelijk met boven het tongewelf een muurvlak parallel aan het wegdek en daartegenaan geplaatst de schuine met het talud aflopende muurdammen, waarvan de damwanden weer parallel lopen aan het wegdek en het talud. Het metselwerk is een grauw bakstenen kruisverband met aan de kademuren vlechtingen en op de haakse beëindigingen betonnen afdekplaten. De muurdammen zijn afgedekt met natuurstenen platen (deels vervangen door beton). Ook van hardsteen zijn de blokken boven de houten ingemetselde meerpalen en de blokken in de omlijstingen van de doorgangen. De blokken in de poten van de bogen en de sluitsteen zijn licht uitgemetseld. Aan de westkant de H-vormige houten sluisdeuren in een houten frame en boven de overkluizing een hardstenen stichtingssteen. Aan de oostzijde stootbalken en een hardstenen wapenschild. Waardering De sluis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde: - als element in de ontwikkelingsgeschiedenis van de Hollandse waterstaatkunde. - vanwege de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een afwateringssluis met één paar sluideuren - vanwege de gaafheid van de hoofdvorm, de detaillering, het materiaalgebruik en de constructie. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 527867
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:54:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Sluis in 's Gravenzande

Kassen

Groeneweg 155
's Gravenzande (Gemeente Westland)
Inleiding Kassenensemble bestaande uit 5 KNIEKASSEN in Ambachtelijke Traditionele stijl op een perceel behorende bij huisnummer 155 en éé..

Lambertus Kerk

Maasdijk 189
's Gravenzande (Gemeente Westland)
Inleiding De Heilige Lambertus Kek is gelegen op een door sloten omringd terrein, toegankelijk via een houten brug, met een in boomtakken o..

Sluishuis van de Oranjesluis; gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur

Maasdijk 226
's Gravenzande (Gemeente Westland)
Sluishuis van de Oranjesluis; gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur.

Secretaireorgel

Maasdijk 38
Maasdijk (Gemeente Westland)
Kerkgebouw van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden te Maasdijk, vanwege het éénklaviers secretaire-orgel met 5 registers, gemaakt in 1..

Hoeve Staelduin

Peppellaan 2
's Gravenzande (Gemeente Westland)
Hoeve Staelduin. Ten dele gepleisterde boerderij, omstreeks 1800. Zadeldak tussen puntgevels, vensters met tweelichtskozijnen en negenruitss..

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)