Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Harmoniehof: bouwblok, bestaande uit 122 woningen en 12 winkels in Amsterdam

Woonhuis

Gerard Terborgstraat 2
1071TM Amsterdam
Noord Holland

Bouwjaar: 1920-1926
Architect: J.C. van Epen i.s.m. M.J.E. Lippits


Beschrijving van Harmoniehof: bouwblok, bestaande uit 122 woningen en 12 winkels

Inleiding In de trant van de verstrakte Amsterdamse School ontworpen bouwblok, bestaande uit 122 woningen en 12 winkels, in de jaren 1920 - 1923 gebouwd voor woningbouwvereniging 'De Samenwerking' naar ontwerp van J.C. Van Epen. Het bouwblok is een onderdeel van het woningbouwcomplex rond de Harmoniehof. Het blokdeel is gelegen in de noord-oostelijke hoek van het complex-terrein op een haakvormige plattegrond en heeft een toren op de noord-oostelijke hoek. In de noordelijke en zuidelijke wand bevindt zich een rondboogvormige poort naar de - deels gemeenschappelijke - binnentuin. Omschrijving Vijflaags bouwblok met etagewoningen en aan de noord- en oostzijde winkels, opgetrokken in rood/grauw kruisverband onder een plat dak op een langgerekte haakvormige plattegrond met teruggerooid deel tegenover de Cornelis van der Lindenstraat. De gevels zijn niet alleen plastisch geleed door een verspringende rooilijn, maar ook door driezijdige erkers -in het geval van ondersteuning rustende op betonnen afgeschuinde consoles- en buitentrappen (alleen in de Gerard Terborgstraat). De woningen met winkels aan de Roelof Hartstraat en de hoek van de Hobbemakade zijn hoger opgetrokken waarbij de zolderverdieping tot een zelfstandige vijfde woonlaag is uitgebouwd. De toren op de afgeschuinde hoek van de Roelof Hartstraat en de Hobbemakade telt zes bouwlagen. De lange gevel aan de Roelof Hartstraat (N) telt 29 vensterassen, de korte gevel aan de Hobbemakade (O) 18 en de lange gevel aan de Gerard Terborgstraat (Z) 66. De rechte vensters zijn van gelijke hoogte en van ongelijke breedte, al dan niet gekoppeld per twee, drie of vier vensters, alle met dezelfde proportionering van het raamhout, in oorsprong met roedenverdeling. De trappenhuizen worden verlicht door (puntige), staande vensterstroken met horizontale onderverdeling. De zolderlaag heeft kleinere vierkante vensters met telkens in het midden een zeszijdig draaivenster onder een hijsbalk. Plint en kozijnen alsmede de laag onder de dakrand zijn voorzien van steens rollagen. De deuren hebben sierroosters voor het venster. De brievenbussen zijn in hardsteen uitgevoerd. De octogonale hoektoren aan de Hobbemakade en de Roelof Hartstraat heeft een deur naar het afgeschuinde balkon op de eerste verdieping en een hoge smalle vensterstrook over meer verdiepingen in het trappenhuis. De teruggerooide, hoektoren wordt bekroond door een veranda met plat, octogonaal dak. De winkel op de noord-oost hoek heeft grote vensters en winkeldeuren tussen afgerond, uitspringend metselwerk in oorsprong van een rood paarse baksteen. De andere winkels in de Roelof Hartstraat hebben de winkeldeuren aan weerszijden van een paneeldeur. De overige huisdeuren zijn paarsgewijs gekoppeld. Zowel de winkels als de woningen hebben een granieten plint. In de portieken liggen rode tegels in een zwarte rand, van het trottoir afgescheiden door een granieten band. Ook hier zijn de portieken geaccentueerd door afgerond, uitspringend metselwerk. Een vijftal winkels en een veertiental voordeuren heeft in de bovenlichten het oorspronkelijk glas-in-lood. Boven de portieken bevinden zich de vensterstroken van de trappenhuizen met aan weerszijden, in drie oplopende trappen, overhoeks uitgemetselde geveldelen, die de daklijst doorbreken. De vijfde bouwlaag in de Roelof Hartstraat heeft vensters van gelijke grootte als op de overige verdiepingen. De vensters op de verdiepingen zijn geplaatst in een ritme waarbij de kozijnindeling achtereenvolgens in drieën, in tweeën, nog eens in tweeën en weer in drieën is. Het perceel Roelof Hartstraat nummer 40 heeft in de aansluiting op de oudere bebouwing van het bouwblok een poort met een ijzeren toegangshek. Naar de hoek van de Hobbemakade bevinden zich over de verdiepingen twee driezijdig afgeschuinde erkers. De woningen aan de Hobbemakade vanaf nummer 89 hebben boven de toegangen in de trappenhuizen dezelfde vensterstroken als in de Roelof Hartstraat, hier puntig beëindigd. De gevel is plastisch geleed door de verspringende geveldelen, één afgeschuind en één recht, met in het laatste geveldeel, dat eindigt op de hoek met de Terborgstraat, weer een driezijdige erker (niet over de begane grond). De kozijnen zijn vergelijkbaar met de kozijnen in de Roelof Hartstraat, maar hier met lekdorpeltegels en in een ander ritme. De zolderverdieping heeft onder de hijsbalken zeshoekige vensters met aan weerszijden kleine vierkante vensters, een variant in de afgeschuinde delen. De gekoppelde deuren hebben langwerpige zeshoekige vensters met smeedijzeren sierroosters. De hoek naar de Gerard Terborgstraat is overhoeks teruggerooid met in de afgeschuinde hoek een vensterstrook van het trappenhuis boven de toegang. De vensters zijn ook hier overhoeks. De plastische geleding van de Gerard Terborgstraat wordt verkregen door ook hier de rooilijn te laten verspringen, waarbij in de as van de Cornelis van der Lindenstraat de woningen in twee sprongen zijn teruggerooid, rond een centrale poort, die naar het binnenterrein leidt. Aan weerszijden van de teruggerooide partij bevinden zich, evenwijdig aan de gevel, twee paar monumentale buitentrappen. Naar de hoek van de Hobbemakade bevindt zich een erker, ook deze niet over de begane grond. Centraal in de teruggerooide partij is de gemetselde rondboogvormige doorgang met gemetseld tongewelf met aan weerszijden gekoppelde toegangen onder vensterstroken. De doorgang wordt afgesloten door smeedijzeren hekken. Daar waar de gevel een eerste sprong maakt, zijn steunberen geplaatst. De verdere geleding, zowel in het teruggerooide deel als in de aansluitende gevelwand, is op dezelfde wijze behandeld als aan de Hobbemakade. De uitspringende delen van de nummers 28 - 42 lopen niet door tot de dakrand zoals elders in het blok maar tot halverwege de zolderverdieping. De trappenhuizen zijn per twee gekoppeld. De externe, gespiegelde trappenhuizen, liggen in de langsrichting binnen de rooilijn en sluiten loodrecht aan op een blinde zijwand. De trappen met granieten treden en dekplaten leiden naar een overhoekse rondboogportiek. De vensterstrook van het trappenhuis bevindt zich niet boven de portiek maar boven de hardstenen brievenbussen. Tussen de vensterstroken bevinden zich twee vensterassen met vensters in vieren. In het muurwerk van de trappen bevinden zich de toegangen tot de begane grondwoningen. De achtergevel is plastisch geleed door uitspringende geveldelen. De vensters en de balkondeuren hebben samengestelde kozijnen, houten balkons, in oorsprong met kast- en kolenkist. Waardering Noordelijk woon/winkelblok van een woningbouwcomplex van de 'Samenwerking' uit 1920-1923. De woningen zijn van algemeen belang vanwege de stedenbouwkundige, cultuur- en architectuurhistorische waarde als gaaf en representatief voorbeeld van etagewoningen uit de jaren twintig van de twintigste eeuw, vormgegeven in de trant van de verstrakte Amsterdamse School waarbij met afwisselende architectonische elementen als erkers, buitentrappen, hijsbalken, hoektoren en gevarieerde raampartijen een harmonisch stedelijk woonblok is verkregen. Tevens van belang vanwege de ensemblewaarde in relatie tot de overige blokken van de 'Samenwerking' en als beeldbepalend onderdeel van het wooncomplex Harmoniehof. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 527823
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie

De Harmoniehof is een straat in Amsterdam Oud-Zuid. Deze straat maakt deel uit van een groot complex van middenstandswoningen, dat is gelegen tussen de Roelof Hartstraat, Hobbemakade, Reijnier Vinkeleskade en Joh.M. Coenenstraat. Architect J.C. van Epen kreeg de opdracht om dit complex te maken, in samenwerking met architect M.J.E. Lippits. De straat is gebouwd tussen 1919 en 1922 in opdracht van de Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging 'Samenwerking'.

De Harmoniehof is een lang gerekt plantsoen dat wordt afgesloten door twee dubbele villa’s. Daar tussenin staan huizenblokken van drie verdiepingen hoog die gekarakteriseerd worden door ver overstekende pannendaken. Ook zijn er woonblokken van vijf verdiepingen hoog. Het complex bevat elementen die typisch zijn voor architect Van Epen, zoals erkers met steunberen, langgerekte traplichten en kleine vensters in verschillende vormen.

Plan Zuid

De Harmoniehof maakt deel uit van Berlages Plan Zuid. In 1915 maakte hij een stedenbouwkundig plan voor de stadsuitbreiding van Amsterdam. Dit plan moest een einde maken aan de overbevolking van Amsterdam. Aan het project werkten veel architecten van de Amsterdamse School mee, onder wie Van Epen.

Een aantal huizen staat op de lijst van rijksmonumenten. Ook de tuin, het park en het plantsoen behoren tot deze lijst.

De Harmoniehof werd in 2006 door het Parool, na het Begijnenhof, uitgeroepen tot op één na mooiste straat van Amsterdam. Ook vormde de straat het decor van de roman De Bekoring van Hans Münstermann, die in 2006 met de AKO-literatuurprijs bekroond werd.

Zie ook


Monumenten in de buurt van Harmoniehof: bouwblok, bestaande uit 122 woningen en 12 winkels in Amsterdam

Harmoniehof: gesloten woningblok

Hobbemakade 94
Amsterdam
Omschrijving Gesloten woningblok op een langgerekte, ongelijke vijfzijdige plattegrond aan de oostzijde van het Harmoniehof. Het bouwblok w..

Harmoniehof

Harmoniehof 1
Amsterdam
Omschrijving Aan de noordzijde van de Harmoniehof gelegen drielaags woonblok. Het gesloten en langgerekte bouwblok op rechthoekig grondplan..

Harmoniehof: oostelijk dubbel woonhuis met twee grotendeels gelijke woningen

Cornelis van der Lindenstraat 12
Amsterdam
Omschrijving Oostelijk dubbel WOONHUIS (Cornelis van der Lindenstraat 12-14) met twee grotendeels gelijke woningen, gelegen aan de oostzijd..

Hek

Roelof Hartstraat 42Ongd.
Amsterdam
Omschrijving Westelijk van het gymnastieklokaal en daarmee verbonden bevindt zich een voetinghek bestaande uit een bakstenen voeting tussen..

Harmoniehof: centraal-oostelijk dubbel woonhuis met twee grotendeels gelijke woningen gelegen

Harmoniehof 64
Amsterdam
Omschrijving Centraal-oostelijk dubbel WOONHUIS (Harmoniehof 64, 65) met twee grotendeels gelijke woningen gelegen aan de oostzijde van de ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Harmoniehof: bouwblok, bestaande uit 122 woningen en 12 winkels in Amsterdam

Foto's (5)