Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Harmoniehof: gesloten bouwblok op onregelmatig grondplan met open binnenruimte in Amsterdam

Woonhuis

Harmoniehof 32
1071TD Amsterdam
Noord Holland

Bouwjaar: 1920-1926
Architect: J.C. van Epen i.s.m. M.J.E. Lippits


Beschrijving van Harmoniehof: gesloten bouwblok op onregelmatig grondplan met open binnenruimte

Omschrijving Gesloten bouwblok op onregelmatig grondplan met open binnenruimte. Gelegen aan de zuidwestzijde van de Harmoniehof. Het woonblok is tot stand gekomen in 1922-1923 naar een ontwerp van J.C. van Epen in samenwerking met M.J.E. Lippits. Het bouwblok wordt omgeven door de Reijnier Vinkeleskade, de Joh. M. Coenenstraat, Harmoniehof en de Daniël de Langestraat. De gevelwand aan de zijde van Harmoniehof loopt aan de westzijde naar het noorden toe weg. Aan de oostzijde verspringt het gevelvlak. Het blok bestaat uit 112 eengezinswoningen op 18 percelen. De woningen hebben paarsgewijs gespiegelde plattegronden. Het onderkelderde blok met woningen heeft vijf bouwlagen en wordt met een plat dak afgesloten. De bovenste bouwlaag is als zolder met berg- en droogruimten ontworpen. Op het platte dak bevinden zich gemetselde gedrongen schoorstenen met verschillende rookkanalen. Eenvoudige en licht uitkragende daklijst boven van strekken gemetselde en eveneens licht uitkragende rollaag. Onder de daklijst bevinden zich in totaal 25 hijsbalken. Met bruine baksteen in staand verband gemetselde en sterk horizontaal en vertikaal gelede gevels met in totaal 66 vensterassen. Laag trasraam in donkere baksteen. Vensters met gemetselde koppenlaag en afgeschuinde benedendorpel met tegels. De brede vensters worden geleed met smalle gemetselde penanten. De vensters van de bovenste bouwlaag zijn klein en rechthoekig of vierkant en worden afgewisseld met of gepaard aan zeszijdige vensters. De toegangspartijen bestaan uit enkele of gekoppelde deuren met weldorpel en met centraal vliegervormig licht met traliewerk. Boven de toegangspartijen loopt een zich over drie bouwlagen uitstrekkend ladderraam met horizontale geleding. De ladderramen eindigen puntsgewijs; aan de onderzijde bevindt zich een natuurstenen ornament. De korte gevel aan de zijde van de Joh. M. Coenenstraat is vlak; de lange gevel aan de zijde van dezelfde straat is geleed middels vier zich over alle bouwlagen uitstrekkende driezijdige erkers. De twee middelste erkers bevinden zich paarsgewijs aan de gevel. De gevel aan de zijde van Harmoniehof heeft dergelijke en bredere erkers. De gevel aan de zijde van de Daniël de Langestraat twee smalle vergelijkbare erkers eindigend bij de kleine vensters van de bovenste bouwlaag. De gevel aan de zijde van de Reijnier Vinkeleskade risaleert en is op vier plaatsen teruggezet. In deze teruggezette delen bevinden zich toegangspartijen met gekoppelde deuren op de begane grond en met een stoep met geknikte trap naar bordes met viervoudige toegang in portiek onder segmentvormige boog. Natuurstenen afdekking en gemetselde en opengewerkte borstwering van balkons. In een tweetal gevallen bevindt zich tegen de zijwand van een risaliet een dergelijke opgaande stoep met bordes en toegangen. Achtergevels met balkons. Waardering Uit 1922-1923 daterend zuidwestelijk gesloten bouwblok van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde alsook wegens ensemblewaarde in verstrakte Amsterdamse School trant als onderdeel van het complex rondom de Harmoniehof van de 'Samenwerking'. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 527817
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie

De Harmoniehof is een straat in Amsterdam Oud-Zuid. Deze straat maakt deel uit van een groot complex van middenstandswoningen, dat is gelegen tussen de Roelof Hartstraat, Hobbemakade, Reijnier Vinkeleskade en Joh.M. Coenenstraat. Architect J.C. van Epen kreeg de opdracht om dit complex te maken, in samenwerking met architect M.J.E. Lippits. De straat is gebouwd tussen 1919 en 1922 in opdracht van de Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging 'Samenwerking'.

De Harmoniehof is een lang gerekt plantsoen dat wordt afgesloten door twee dubbele villa’s. Daar tussenin staan huizenblokken van drie verdiepingen hoog die gekarakteriseerd worden door ver overstekende pannendaken. Ook zijn er woonblokken van vijf verdiepingen hoog. Het complex bevat elementen die typisch zijn voor architect Van Epen, zoals erkers met steunberen, langgerekte traplichten en kleine vensters in verschillende vormen.

Plan Zuid

De Harmoniehof maakt deel uit van Berlages Plan Zuid. In 1915 maakte hij een stedenbouwkundig plan voor de stadsuitbreiding van Amsterdam. Dit plan moest een einde maken aan de overbevolking van Amsterdam. Aan het project werkten veel architecten van de Amsterdamse School mee, onder wie Van Epen.

Een aantal huizen staat op de lijst van rijksmonumenten. Ook de tuin, het park en het plantsoen behoren tot deze lijst.

De Harmoniehof werd in 2006 door het Parool, na het Begijnenhof, uitgeroepen tot op één na mooiste straat van Amsterdam. Ook vormde de straat het decor van de roman De Bekoring van Hans Münstermann, die in 2006 met de AKO-literatuurprijs bekroond werd.

Zie ook


Monumenten in de buurt van Harmoniehof: gesloten bouwblok op onregelmatig grondplan met open binnenruimte in Amsterdam

Harmoniehof: gesloten en meerzijdig bouwblok op onregelmatig grondplan met individuele achtertuinen

Harmoniehof 25
Amsterdam
Omschrijving Gesloten en meerzijdig bouwblok op onregelmatig grondplan met individuele achtertuinen. Het woonblok is tot stand gekomen in 1..

Harmoniehof: drielaags woonblok met boven- en benedenwoningen

Harmoniehof 40
Amsterdam
Omschrijving Aan de zuidzijde van de Harmoniehof gelegen drielaags woonblok met boven- en benedenwoningen. Het gesloten, langgerekte bouwbl..

Harmoniehof: westelijk dubbel woonhuis

Harmoniehof 68
Amsterdam
Omschrijving Westelijk dubbel WOONHUIS (Harmoniehof 68, 69) aan de westzijde van het Harmoniehof op de kruising met de Daniël de Langestra..

Complex etagewoningen

Bronckhorststraat 11
Amsterdam
Inleiding Aan de Bronckhorststraat, Bartholomeus Rulofsstraat en Joh.M. Coenenstraat gelegen U-vormig bouwblok, oorspronkelijk in zijn gehe..

Harmoniehof: plantsoenaanleg met vijvers en fontein

Harmoniehof 68
Amsterdam
Omschrijving PLANTSOENAANLEG met VIJVERS en FONTEIN gelegen in het centrale deel van de Harmoniehof. Het rechthoekige plantsoen bevindt zic..

Kaart & Routeplanner

Route naar Harmoniehof: gesloten bouwblok op onregelmatig grondplan met open binnenruimte in Amsterdam

Foto's (5)