Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Harmoniehof: gesloten en meerzijdig bouwblok op onregelmatig grondplan met individuele achtertuinen in Amsterdam

Woonhuis

Harmoniehof 25
1071TC Amsterdam
Noord Holland

Bouwjaar: 1920-1926
Architect: J.C. van Epen i.s.m. M.J.E. Lippits


Beschrijving van Harmoniehof: gesloten en meerzijdig bouwblok op onregelmatig grondplan met individuele achtertuinen

Omschrijving Gesloten en meerzijdig bouwblok op onregelmatig grondplan met individuele achtertuinen. Het woonblok is tot stand gekomen in 1925-1926 naar een ontwerp van B. van den Nieuwen Amstel. Het bouwblok is gelegen aan de noordwestzijde van de Harmoniehof en wordt omgeven door de Joh.M. Coenenstraat, de Gerard Terborgstraat, de Daniël de Langestraat en Harmoniehof. Het blok werd ontworpen met 9 dubbele percelen elk met acht woningen. De bouwmassa van dit zogenaamde 'rode blok' is opgebouwd uit verschillende kubische vormen. Het geheel is een samenspel van vooruitgestelde en teruggezette bouwdelen, waarbij het gebruik van verschillende kleuren baksteen een accentuerende rol speelt. Met name de overgang tussen Harmoniehof en Joh. M. Coenenstraat verloopt in verschillende hoeken en afschuiningen. De baksteenkleuren vormen hier zowel een scheidende als overlappende rol. De overgang tussen Joh. M. Coenenstraat en Gerard Terborgstraat wordt gevormd door een hoger bouwdeel in rode baksteen met afschuining en hoek. De gevelwand aan de zijde van de Harmoniehof loopt aan de westzijde naar het noorden toe weg. Aan de oostzijde verspringt het gevelvlak. Door verspringingen in de gevel aan het Harmoniehof ontstaat een pleinvormige openbare ruimte. De woningen hebben plattegronden in verschillende typen. Het onderkelderde blok heeft vier in hoogte verspringende bouwlagen en wordt met platte daken afgesloten. Op enkele plaatsen bevindt zich een vijfde bouwlaag, deze is als zolder met berg- en droogruimten ontworpen. Op het platte dak of tegen het muurvlak van de hogere geveldelen bevinden zich ruitvormig gemetselde en gedrongen schoorstenen met verschillende rookkanalen. Een enkele op het muurvlak doorlopende schoorsteen wordt ondersteund door een gebeeldhouwde console. Licht uitkragende daklijst bestaat uit bouwceramische afdekking met florale motieven. Onder de daklijst bevinden zich verscheidene zware hijsbalken met vier opeenvolgende metalen bevestigingspunten. De gevels zijn afwisselend opgetrokken in rode en bruine baksteen in staand verband. De gevels zijn sterk horizontaal en vertikaal geleed en hebben een evenwichtige vensterverdeling. Trasraam in donkere klinkers. De gevel aan de Joh. M. Coenenstraat heeft 11 vensterassen, die aan de G. Terborgstraat/ Daniël de Lange telt 24 vensterassen, en de gevel aan de Harmoniehof heeft 11 vensterassen. Vensters met eenvoudige benedendorpel en geleding. De vensters op de begane grond hebben schuiframen en gelede bovenlichten en afgeschuinde benedendorpels. Bij de brede overhoekse vensterpartijen bevatten de penanten decoratief bouwbeeldhouwwerk. Enkele vergaarbakken voor de afvoer van hemelwater bevinden zich tegen de gevelwand en hebben figuratief bouwbeeldhouwwerk; andere vergaarbakken bestaan uit een kleine gemetselde plastische uitbouw. De toegangen (negen) bestaan uit een lage stoep met enkelvoudige deur in breed houten kader. Boven de toegangspartijen bevinden zich vierkante vensters van de trappenhuizen. Deze hebben vaak een erkerachtige uitbouw over vier bouwlagen en zijn in bruine baksteen gemetseld. De gepleisterde latei heeft een decoratief reliëf. Waardering Uit 1925-1926 daterend noordwestelijk gesloten bouwblok van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als kenmerkend voorbeeld van een rijk aan bouwbeeldhouwwerk voorzien blok middenstandswoningen in Amsterdamse Schoolstijl. Tevens van belang in het oeuvre van architect Van den Nieuwen Amstel, alsook wegens ensemblewaarde in relatie tot de omringende blokken van de 'Samenwerking'. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 527816
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie

De Harmoniehof is een straat in Amsterdam Oud-Zuid. Deze straat maakt deel uit van een groot complex van middenstandswoningen, dat is gelegen tussen de Roelof Hartstraat, Hobbemakade, Reijnier Vinkeleskade en Joh.M. Coenenstraat. Architect J.C. van Epen kreeg de opdracht om dit complex te maken, in samenwerking met architect M.J.E. Lippits. De straat is gebouwd tussen 1919 en 1922 in opdracht van de Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging 'Samenwerking'.

De Harmoniehof is een lang gerekt plantsoen dat wordt afgesloten door twee dubbele villa’s. Daar tussenin staan huizenblokken van drie verdiepingen hoog die gekarakteriseerd worden door ver overstekende pannendaken. Ook zijn er woonblokken van vijf verdiepingen hoog. Het complex bevat elementen die typisch zijn voor architect Van Epen, zoals erkers met steunberen, langgerekte traplichten en kleine vensters in verschillende vormen.

Plan Zuid

De Harmoniehof maakt deel uit van Berlages Plan Zuid. In 1915 maakte hij een stedenbouwkundig plan voor de stadsuitbreiding van Amsterdam. Dit plan moest een einde maken aan de overbevolking van Amsterdam. Aan het project werkten veel architecten van de Amsterdamse School mee, onder wie Van Epen.

Een aantal huizen staat op de lijst van rijksmonumenten. Ook de tuin, het park en het plantsoen behoren tot deze lijst.

De Harmoniehof werd in 2006 door het Parool, na het Begijnenhof, uitgeroepen tot op één na mooiste straat van Amsterdam. Ook vormde de straat het decor van de roman De Bekoring van Hans Münstermann, die in 2006 met de AKO-literatuurprijs bekroond werd.

Zie ook


Monumenten in de buurt van Harmoniehof: gesloten en meerzijdig bouwblok op onregelmatig grondplan met individuele achtertuinen in Amsterdam

Harmoniehof: westelijk dubbel woonhuis

Harmoniehof 68
Amsterdam
Omschrijving Westelijk dubbel WOONHUIS (Harmoniehof 68, 69) aan de westzijde van het Harmoniehof op de kruising met de Daniël de Langestra..

Harmoniehof: plantsoenaanleg met vijvers en fontein

Harmoniehof 68
Amsterdam
Omschrijving PLANTSOENAANLEG met VIJVERS en FONTEIN gelegen in het centrale deel van de Harmoniehof. Het rechthoekige plantsoen bevindt zic..

Harmoniehof: drielaags woonblok met boven- en benedenwoningen

Harmoniehof 40
Amsterdam
Omschrijving Aan de zuidzijde van de Harmoniehof gelegen drielaags woonblok met boven- en benedenwoningen. Het gesloten, langgerekte bouwbl..

Harmoniehof: centraal-westelijk dubbel woonhuis met twee gespiegelde woningen

Harmoniehof 66
Amsterdam
Omschrijving Centraal-westelijk dubbel WOONHUIS (Harmoniehof 66,67) met twee gespiegelde woningen gelegen aan de westzijde van de Harmonieh..

Harmoniehof: gesloten bouwblok op onregelmatig grondplan met open binnenruimte

Harmoniehof 32
Amsterdam
Omschrijving Gesloten bouwblok op onregelmatig grondplan met open binnenruimte. Gelegen aan de zuidwestzijde van de Harmoniehof. Het woonbl..

Kaart & Routeplanner

Route naar Harmoniehof: gesloten en meerzijdig bouwblok op onregelmatig grondplan met individuele achtertuinen in Amsterdam