Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Harmoniehof: gesloten woningblok in Amsterdam

Woonhuis

Hobbemakade 94
1071XS Amsterdam
Noord Holland

Bouwjaar: 1920-1926
Architect: J.C. van Epen i.s.m. M.J.E. Lippits


Beschrijving van Harmoniehof: gesloten woningblok

Omschrijving Gesloten woningblok op een langgerekte, ongelijke vijfzijdige plattegrond aan de oostzijde van het Harmoniehof. Het bouwblok wordt omgeven door de Hobbemakade, de Reijnier Vinkeleskade, de Cornelis van der Lindenstraat en de Gerard Terborgstraat. De gevelwand aan de zijde van de Cornelis van der Lindenstraat heeft tegenover het Harmoniehof een iets teruggezet deel. Hiermee accentueert het de beslotenheid van het hof. Het woonblok is tot stand gekomen in 1920-1923 naar een ontwerp van J.C. van Epen in samenwerking met M.J.E. Lippits. Het blok bestaat uit 23 percelen met tezamen 140 etagewoningen. De woningen hebben deels paarsgewijs gespiegelde plattegronden. Het onderkelderde blok met woningen heeft vijf bouwlagen en wordt met een plat dak afgesloten. De bovenste bouwlaag is als zolder met berg- en droogruimten ontworpen. Op het platte dak bevinden zich gemetselde en gedrongen schoorstenen met verschillende rookkanalen. Eenvoudige en licht uitkragende daklijst boven van strekken gemetselde en eveneens licht uitkragende rollaag. Onder de daklijst bevinden zich verscheidene hijsbalken en gestileerde natuurstenen spuwers, waarvan enkele met vergaarbak voor de afvoer van hemelwater. De hoeken van het blok worden met risalieten of met een getrapte hoekomgang geaccentueerd. Met bruine baksteen in staand verband gemetselde en sterk horizontaal en vertikaal gelede gevels met een evenwichtige vensterverdeling. Lage plint of trasraam in donkere baksteen. Vensters met gemetselde koppenlaag en afgeschuinde benedendorpel met tegels. De brede vensters worden geleed met smalle gemetselde penanten. De vensters van de bovenste bouwlaag zijn klein en rechthoekig of vierkant en worden afgewisseld met of gepaard aan zeszijdige vensters. De toegangspartijen bestaan uit enkele of gekoppelde deuren met weldorpel en met centraal zeszijdig licht met traliewerk. Boven de toegangspartijen loopt een zich over drie bouwlagen uitstrekkend ladderraam met horizontale geleding. De ladderramen eindigen puntsgewijs; aan de onderzijde bevindt zich een natuurstenen spuwer. De korte gevel aan de zijde van de Cornelis van der Lindenstraat risaleert en in het teruggezette deel bevinden zich per vier woningen twee gekoppelde deuren met een stoep met geknikte trap naar bordes met viervoudige toegang in portiek onder segmentvormige boog. Natuurstenen afdekking en gemetselde borstwering van balkons. Centraal een natuurstenen reliëf met figuratieve afbeelding en tekst 'Samenwerking - 1908-1948 - Harke Keegstra'. In een tweetal gevallen bevindt zich tegen de smalle zijwand van een risaliet een hoge opgaande stoep met bordes en toegang. De korte gevel aan de zijde van de Gerard Terborgstraat heeft twee hoekrisalieten. De twee zuidelijke gevels van het bouwblok - Reijnier Vinkeleskade en de korte gevel aan de Hobbemakade - hebben een benadrukte samenkomst middels afgeschuinde overgang en ladderraam. Verder risaleringen en driezijdige erkers over alle bouwlagen. De lange gevel aan de zijde van de Hobbemakade risaleert en heeft driezijdige erkers en teruggezette delen waarin zich toegangspartijen bevinden met gekoppelde deuren op de begane grond en met een stoep met geknikte trap naar bordes met viervoudige toegang in portiek onder segmentvormige boog. Natuurstenen afdekking en gemetselde borstwering van balkons. Bij de in het midden gelegen toegangspartij een centraal geplaatst natuurstenen reliëf. Achtergevels met balkons. Waardering In verstrakte Amsterdamse School uitgevoerd woonblok van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde alsook wegens ensemblewaarde als beeldbepalend onderdeel van het complex rondom het'Harmoniehof'van De Samenwerking. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 527815
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie

De Harmoniehof is een straat in Amsterdam Oud-Zuid. Deze straat maakt deel uit van een groot complex van middenstandswoningen, dat is gelegen tussen de Roelof Hartstraat, Hobbemakade, Reijnier Vinkeleskade en Joh.M. Coenenstraat. Architect J.C. van Epen kreeg de opdracht om dit complex te maken, in samenwerking met architect M.J.E. Lippits. De straat is gebouwd tussen 1919 en 1922 in opdracht van de Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging 'Samenwerking'.

De Harmoniehof is een lang gerekt plantsoen dat wordt afgesloten door twee dubbele villa’s. Daar tussenin staan huizenblokken van drie verdiepingen hoog die gekarakteriseerd worden door ver overstekende pannendaken. Ook zijn er woonblokken van vijf verdiepingen hoog. Het complex bevat elementen die typisch zijn voor architect Van Epen, zoals erkers met steunberen, langgerekte traplichten en kleine vensters in verschillende vormen.

Plan Zuid

De Harmoniehof maakt deel uit van Berlages Plan Zuid. In 1915 maakte hij een stedenbouwkundig plan voor de stadsuitbreiding van Amsterdam. Dit plan moest een einde maken aan de overbevolking van Amsterdam. Aan het project werkten veel architecten van de Amsterdamse School mee, onder wie Van Epen.

Een aantal huizen staat op de lijst van rijksmonumenten. Ook de tuin, het park en het plantsoen behoren tot deze lijst.

De Harmoniehof werd in 2006 door het Parool, na het Begijnenhof, uitgeroepen tot op één na mooiste straat van Amsterdam. Ook vormde de straat het decor van de roman De Bekoring van Hans Münstermann, die in 2006 met de AKO-literatuurprijs bekroond werd.

Zie ook


Monumenten in de buurt van Harmoniehof: gesloten woningblok in Amsterdam

Harmoniehof: bouwblok, bestaande uit 122 woningen en 12 winkels

Gerard Terborgstraat 2
Amsterdam
Inleiding In de trant van de verstrakte Amsterdamse School ontworpen bouwblok, bestaande uit 122 woningen en 12 winkels, in de jaren 1920 -..

Harmoniehof

Harmoniehof 1
Amsterdam
Omschrijving Aan de noordzijde van de Harmoniehof gelegen drielaags woonblok. Het gesloten en langgerekte bouwblok op rechthoekig grondplan..

Harmoniehof: oostelijk dubbel woonhuis met twee grotendeels gelijke woningen

Cornelis van der Lindenstraat 12
Amsterdam
Omschrijving Oostelijk dubbel WOONHUIS (Cornelis van der Lindenstraat 12-14) met twee grotendeels gelijke woningen, gelegen aan de oostzijd..

Harmoniehof: centraal-oostelijk dubbel woonhuis met twee grotendeels gelijke woningen gelegen

Harmoniehof 64
Amsterdam
Omschrijving Centraal-oostelijk dubbel WOONHUIS (Harmoniehof 64, 65) met twee grotendeels gelijke woningen gelegen aan de oostzijde van de ..

Hek

Roelof Hartstraat 42Ongd.
Amsterdam
Omschrijving Westelijk van het gymnastieklokaal en daarmee verbonden bevindt zich een voetinghek bestaande uit een bakstenen voeting tussen..

Kaart & Routeplanner

Route naar Harmoniehof: gesloten woningblok in Amsterdam

Foto's (3)