Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Bovenkerkse Molen in Giessenburg

Molen

Bovenkerkseweg 2
3381KB Giessenburg (gemeente Giessenlanden)
Zuid Holland

Bouwjaar: 1865 (herbouwd) 1928 (onttakeld)


Beschrijving van Bovenkerkse Molen

Inleiding MOLENROMP. De ronde stenen molen met de naam 'Bovenkerkse Molen' is omstreeks 1865 gebouwd als poldermolen voor de bemaling van de polder Giessen Oude Bovenkerk. Hij was voorzien van een inwendige molenaarswoning en een scheprad als wateropvoerwerktuig. De molen heeft op de huidige standplaats een voorganger gekend. De molen is in 1928 onttakeld, waarbij het wiekenkruis, de kap en het grootste deel van het gaande werk werden verwijderd. De molenromp werd toen voorzien van een ruwoliemotor die het gehandhaafde uitwendige scheprad aandreef. Later is deze aandrijving vervangen door een elektromotor. De molenromp behield tot 1980 zijn functie als gemaal en dienstwoning. Na de definitieve buitendienststelling werd het scheprad met toebehoren verwijderd. De molenromp functioneert thans nog steeds als woning en is in de laatste decennia uitgebreid met diverse aanbouwen. De aanbouwen van de molen vallen buiten de werking van de Monumentenwet. De molenromp ligt aan de westzijde van de Peursumse Vliet, circa 13 km ten noorden van het riviertje de Giessen en heeft een belangrijke landschappelijke functie. Omschrijving De molenromp bestaat uit de ronde conisch gemetselde bakstenen romp met vijf bouwlagen en een plat dak als afdekking. Waardering De molenromp is van algemeen belang: - vanwege bouwtechnisch-historische waarden als herkenbaar en representatief relict van een ronde stenen poldermolen uit de tweede helft van de 19e eeuw die in de eerste helft van de 20e eeuw is omgebouwd tot motorgemaal; - vanwege cultuurhistorische waarden als essentieel onderdeel van de ontginnings- en waterstaatkundige geschiedenis van Zuid-Holland en de Alblasserwaard in het bijzonder en de plaatselijke geschiedenis; - vanwege situationele waarden betreffende de belendende waterlopen en overige infrastructuur en de historische gaafheid van de omgeving; - vanwege de gaafheid van de molenbiotoop en de grote landschappelijke betekenis. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 527563
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Bovenkerkse Molen in Giessenburg

Boerderij met kloek, hoog rieten zadeldak, dat woonhuis en stal overdekt

Bovenkerkseweg 20
Giessenburg (Gemeente Giessenlanden)
BOERDERIJ (XVIII) met kloek, hoog rieten zadeldak, dat woonhuis en stal overdekt. Puntgevel met vlechtingen en vensters, waarin ramen met g..

Boerderij, gedateerd in een steentje boven de deur, met rieten zadeldak en puntgevel met vlechtingen. Links een later uitgebouwde kamer onder rieten z ..

Bovenkerkseweg 26
Giessenburg (Gemeente Giessenlanden)
BOERDERIJ, gedateerd in een steentje boven de deur 1750, met rieten zadeldak en puntgevel met vlechtingen. Links een later uitgebouwde kame..

Toren van de Nederlands Hervormde Kerk. Sobere toren van baksteen

Kerkweg 1A
Giessenburg (Gemeente Giessenlanden)
TOREN van de Ned.Herv.Kerk. Sobere toren van baksteen.

Boerderij onder langgerekt, rieten zadeldak en met gepleisterde puntgevel. Links een uitgebouwde kamer met puntgevel en rieten zadeldak. In de voorgev ..

Bovenkerkseweg 30
Giessenburg (Gemeente Giessenlanden)
BOERDERIJ (XVIII) onder langgerekt, rieten zadeldak en met gepleisterde puntgevel. Links een uitgebouwde kamer met puntgevel en rieten zade..

Nederlands Hervormde Kerk

Kerkweg 1
Giessenburg (Gemeente Giessenlanden)
Ned.Herv.KERK. Eenvoudig bakstenen bouwwerk uit de 15e eeuw met eenbeukig, in neogotische trant vernieuwd schip, een vijfzijdig gesloten ko..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)