Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Aalsmeerse molen in Moerkapelle

Molen

Rottedijk 16
2751DJ Moerkapelle (gemeente Zuidplas)
Zuid Holland

Bouwjaar: ca. 1650, wellicht 1653


Beschrijving van Aalsmeerse molen

Inleiding INCOMPLETE MOLEN. De als grondzeiler uitgevoerde achtkante bovenkruier met de naam 'Molen No. 6' is omstreeks 1650 gebouwd en was ingericht als ondermolen van de polder (droogmakerij) De Honderd Morgen of Wilde Venen en voorzien van een inwendige molenaarswoning. De molen vormde samen met 'Molen No. 5' een tweehoog malende gang vijzelmolens. Het betreft hier een zeer vroege toepassing van vijzels als wateropvoerwerktuig. Naast deze tweegang was er voor de bemaling nog een gang van vier schepradmolens waarvan eveneens nog restanten bestaan. De molen is omstreeks 1925 onttakeld, waarbij het wiekenkruis, de kap en het gaande werk werden verwijderd. De incomplete molen kreeg in de Tweede Wereldoorlog een functie als luchtwachtpost en werd hiertoe ongeveer met een meter verhoogd. Hij heeft thans een functie als woning. Nabij de incomplete molen staat het restant van 'Molen No. 5'. De incomplete molen heeft een belangrijke landschappelijke functie. Omschrijving De incomplete molen bestaat uit een gemetselde bakstenen voet met daarop een houten achtkant. De van twee bintlagen voorziene molenromp is gedekt met riet en voorzien van een plat dak. Bij en onder de molen zijn nog de gemetselde waterlopen aanwezig, met inbegrip van de vijzelkuip. Waardering De incomplete molen is van algemeen belang: - vanwege bouwtechnisch-historische waarden als herkenbaar en representatief relict van een houten achtkante poldermolen uit het midden van de 17e eeuw; - vanwege cultuurhistorische waarden als essentieel onderdeel van de ontginnings- en waterstaatkundige geschiedenis van Zuid-Holland en Schieland in het bijzonder en de plaatselijke geschiedenis; - vanwege ensemblewaarden in relatie tot het restant van 'Molen No. 5'; - vanwege situationele waarden betreffende de historische gaafheid van de omgeving; - vanwege de gaafheid van de molenbiotoop; - vanwege de zeer vroege toepassing hier van vijzels als wateropvoerwerktuig. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 527526
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Molen nummer 6
Molen nr6 Moerkapelle.jpg
Basisgegevens
Plaats Moerkapelle
Bouwjaar circa 1650, wellicht 1653
Type grondzeiler
Vlucht 26,30 m
Functie poldermolen
Bestemming  thans woonhuis
Oorspronkelijk gebruik  droog houden van de Wilde Veenen
Huidig gebruik  woonhuis
Monumentnummer  527526
Externe link(s)
De Hollandsche Molen
Portaal  Portaalicoon   Molens

Molen nummer 6 of Aalsmeerse molen is een houten achtkantige poldermolen in de gemeente Zuidplas. De molen hoort bij het dorp Moerkapelle en bevindt zich aan de Rottedijk. Molen nummer 6 is de oudste vijzelmolen van Nederland

De molen is al direct bij de bouw uitgevoerd met een vijzel met een diameter van 1,52 m en een spoed van 1,29 m. De molen was de ondermolen van een tweegang vijzelmolens. De andere vijzelmolen is Molen nummer 5.

Deze molen werd ook wel de Aalsmeerse Molen genoemd, omdat hij vroeger in Aalsmeer stond. Hij is later verplaatst naar Moerkapelle.

Geschiedenis

Vroeger maalde deze molen het water uit de Wilde Veenen in de river de Rotte. De molen ligt tegenwoordig niet meer aan de Rotte. Op oude kaarten is te zien dat het vroeger wel het geval was. Toen er in 1926 een gemaal kwam, werd de molen afgeknot. Dat betekent dat de kap, de wieken en het pompsysteem werden verwijderd. Na de oorlog werd de molen in gebruik genomen als luchwachtpost. Daartoe werd het achtkant met ongeveer een meter verhoogd. Nu is de molen een woonhuis. Van alle zeven Wildeveense molens is deze molen het best bewaard gebleven.

Overige

In 2008 is de molen gerestaureerd. Hierbij heeft de molen een nieuwe fundering gekregen en is hij tegelijkertijd opgevijzeld. Ook is in dat jaar de Hertogmolen ernaast geplaatst.



Monumenten in de buurt van Aalsmeerse molen in Moerkapelle

Molen de Oorsprong

Rottedijk 14
Moerkapelle (Gemeente Zuidplas)
Inleiding MOLENROMP. De wipmolen met de aanduiding 'Molen No. 5' is in 1623 gebouwd als schepradmolen voor de bemaling van de toen nog ni..

Nederlands Hervormde Kerk. Bakstenen zaalkerk met rondboogvensters

Dorpsstraat 15
Moerkapelle (Gemeente Zuidplas)
Ned.Herv.Kerk. Bakstenen zaalkerk uit 1662 met rondboogvensters, gevat in spaarvelden en gescheiden door ingezwenkte steunberen. Houten over..

"Stolpenburg"

Herenweg 54
Moerkapelle (Gemeente Zuidplas)
"Stolpenburg". Boerderij, waarschijnlijk 18e eeuw, van een in deze streken zeldzaam voorkomend Noordhollands stolptype. Hoog, met riet gedek..

Watermolen nr. 1 van de "A-gang" van de Bleiswijkse Droogmakerij

Rottedijk 19
Bleiswijk (Gemeente Lansingerland)
Watermolen nr 1 van de "A-gang" van de Bleiswijkse Droogmakerij Anno 1772. Gedeeltelijk gesloopt 1915. Tot de middelzolder nog aanwezige ach..

Hoeve "Wei- en Bouwlust"

Noordeinde 63
Zevenhuizen (Gemeente Zuidplas)
Hoeve "Wei- en Bouwlust". Boerderij uit het midden van der 18e eeuw met afgeknotte puntgevel, waarin vlechtingen, vensters met houten kruisk..

Kaart & Routeplanner

Route naar Aalsmeerse molen in Moerkapelle

Foto's (1)