Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Restant van de Stammermolen in Diemen

Molen

Stammerdijk 27
1112AA Diemen
Noord Holland

Bouwjaar: 1872 (bouwjaar) 1927 (onttakeld)


Beschrijving van Restant van de Stammermolen

Inleiding MOLENROMP. De romp van deze achtkante bovenkruier met de naam 'De Stammermolen' is in 1873 gebouwd en was ingericht als poldermolen voor de bemaling van de Gemeenschapspolder. De molen is in 1927 onttakeld, waarbij het wiekenkruis, de kap, de romp tot de kapzolder en het gaande werk werden verwijderd. De molenromp heeft thans een functie als café annex woning. De molenromp is ten behoeve van de huidige functie uitgebreid met een aantal kleine aanbouwen. Deze aanbouwen vallen buiten de werking van de Monumentenwet. De molenromp ligt aan de noordoostkant van het riviertje de Gaasp, ten zuidoosten van Diemen, in een open omgeving. Omschrijving De molenromp bestaat uit de gemetselde bakstenen voet met daarop een houten achtkant. De van twee bintlagen voorziene molenromp is ter hoogte van de kapzolder ingekort, is gedekt met riet en voorzien van een plat dak. Waardering De molenromp is van algemeen belang: - vanwege bouwtechnisch-historische waarden als herkenbaar en representatief relict van een houten achtkante poldermolen uit de tweede helft van de 19e eeuw; - vanwege cultuurhistorische waarden als essentieel onderdeel van de ontginnings- en waterstaatkundige geschiedenis van Noord-Holland en de plaatselijke geschiedenis; - vanwege situationele waarden betreffende de belendende waterlopen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 527503
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Restant van de Stammermolen in Diemen

Tankstation "De Blokhut"

Muiderstraatweg 59
Diemen
BENZINESTATION 'De Blokhut' annex woningen, gebouwd in expressionistische trant voor pomphouder F.J. Smits in 1938-1939. Het gebouw verving ..

Transformatorzuil (ook wel Peperbus)

Kanaaldijk te hoogte van de Overdiemerweg
Diemen
Inleiding TRANSFORMATORZUIL, ook wel aangeduid als 'Peperbus', naar ontwerp van architect J.M. van der Mey (1878-1949) in 1911 geconstrueer..

Jacht- en Vislust: dwarshuisboerderij

Overdiemerweg 13
Diemen
Inleiding DWARSHUISBOERDERIJ, hoofdonderdeel van het complex van dwarshuisboerderij 'Jacht- en Vislust'. Het dwarshuis van de boerderij vor..

Jacht- en Vislust: stal

Overdiemerweg 13
Diemen
Inleiding STAL, onderdeel van het complex van dwarshuisboerderij 'Jacht- en Vislust', daterend uit omstreeks 1885 en gelegen ten noorden va..

Jacht- en Vislust: erfscheiding

Overdiemerweg 13
Diemen
Inleiding ERFSCHEIDING, onderdeel van het complex van dwarshuisboerderij 'Jacht- en Vislust', daterend uit het laatste kwart van de 19de (s..

Kaart & Routeplanner


Foto's (2)