Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Restant van de Saitermolen in Warten

Molen

aan de Langesloot bij de Saiterpetten
9003ZA Warten (gemeente Boarnsterhim)
Friesland

Bouwjaar: 1952 (onttakeling)


Beschrijving van Restant van de Saitermolen

Inleiding MOLENRESTANT. De vierkante spinnekop uit een onbekend bouwjaar was ingericht als poldermolen. De molen is een keer verhoogd, oftewel gerezen, door de veldmuren hoger op te metselen, waardoor de vlucht kon worden vergroot. De molen is in 1952 onttakeld, waarbij het wiekenkruis werd verwijderd. Later werd de kop verwijderd, alsmede een deel van het gaande werk. Omstreeks 1952 werd de molen voorzien van een dieselmotor. Het molenrestant heeft thans geen functie. Het ligt aan de Saiter Petten, oostelijk van Wartena, ongeveer 500 meter ten noordwesten van de complete spinnekop 'De Ikkers'. Het molenrestant is zichtbaar in een open polderlandschap. Omschrijving Het molenrestant bestaat uit de relatief hoog opgemetselde, gerezen bakstenen voet en de eikenhouten piramidevormige ondertoren van een vierkante spinnekop. Het molenrestant was oorspronkelijk gedekt met dakpannen. Thans is het voorzien van horizontaal potdekselwerk van houten delen en een klein dakje. In het molenrestant is nog een dieselmotor aanwezig, met restanten van een houten schroef in een betonnen schroefbak . Waardering Het molenrestant is van algemeen belang: - vanwege bouwtechnisch-historische waarden als herkenbaar en representatief relict van een gerezen vierkante spinnekop die in het midden van de 20e eeuw is omgebouwd tot motorgemaal; - vanwege cultuurhistorische waarden als essentieel onderdeel van de ontginnings- en waterstaatkundige geschiedenis van Friesland en de plaatselijke geschiedenis; - vanwege ensemblewaarden in relatie tot de nabijgelegen spinnekop 'De Ikkers'; - vanwege situationele waarden betreffende de belendende waterlopen, de historische gaafheid van de omgeving en het open polderlandschap. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 527443
Laatste wijziging: 2015-01-18 13:25:03.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
De Petten
Natuurgebied
De Petten (Noord-Holland)
De Petten
Situering
Land Vlag van Nederland Nederland
Locatie Texel
Coördinaten 53° 1′ NB, 4° 45′ OL
Dichtstbijzijnde plaats Den Hoorn
Informatie
Beheer Natuurmonumenten

De Petten is een natuurgebied ten zuiden van Den Hoorn op Texel. Het natuurgebied maakt deel uit van de natuurterreinen in het Lage Land van Texel van Natuurmonumenten en bestaat uit brakke plassen met eilandjes. Elk jaar broeden honderden vogels in De Petten.

In het natuurgebied wordt elke winter de vegetatie verwijderd en elke vier jaar worden er schelpen gestrooid om een goede plaats te creëren voor broedvogels.

BronMonumenten in de buurt van Restant van de Saitermolen in Warten

Greidboerderij met voorhuis onder zadeldak met voorschild en aflegering over kelder, lang achterhuis onder zadeldak en vrijstaande hooiberg

Hellingpaed 9
Warten (Gemeente Boarnsterhim)
Laatste in Friesland overgebleven greidboerderij. Voorhuis onder zadeldak met voorschild en aflegering over kelder. Lang achterhuis evenee..

Hervormde kerk en toren

Hoofdstraat 24
Warten (Gemeente Boarnsterhim)
Herv. Kerk en Toren op omheind kerkhof. In 1780 herbouwde kerk met driezijdige koorsluiting; de muren van de kerk en toren zijn geleed met r..

Woning met vier- en vijf en zesruitsvensters en twee kleine lichtopeningen onder dwars zadeldak tussen topgevels

Aldhiem 2
Warten (Gemeente Boarnsterhim)
Woning onder dwars zadeldak tussen topgevels; vier- en vijf en zesruitsvensters en twee kleine lichtopeningen, jaartal 1700 in sierankers in..

Princehofmolen

aan de noordzijde van de Folkertssloot Folkertssloot aan de noordzijde van de Folkertssloot
Warten (Gemeente Boarnsterhim)
Molentje aan de Folkertsloot. Spinnekopmolentje.

It Kokelhûs

It Fliet 16
Earnewâld (Gemeente Tytsjerksteradiel)
Ketelhuis. Eenvoudig boerderijtje, waarvan alleen het voorhuis gaaf is, te beschermen wegens het interieur, dat als museum beheerd wordt.

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)