Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kasteel Elsloo: hoofdgebouw in Elsloo

Kasteel Buitenplaats

Maasberg 2
6181GV Elsloo (gemeente Stein)
Limburg

Bouwjaar: 1817-1833


Beschrijving van Kasteel Elsloo: hoofdgebouw

Omschrijving onderdeel 1: HET HOOFDGEBOUW, KASTEEL ELSLOO, BESTAANDE UIT ECONOMIEGEBOUWEN (1817-1833) EN NEOGOTISCHE TOREN (1838). Het aaneengeschakelde samenstelsel van gebouwen en opstallen, aangeduid met de naam kasteel Elsloo vertoont in zijn geheel een L-vormige plattegrond en bestaat uit een beheerderswoning met haaks daarop een vergaderzaal (voormalige varkensstal) met bijzaaltje, een binnenplaats, de voormalige tiendschuur (eerste helft 19de eeuw) met in het oosten aangebouwde (voormalige) koestal en aangrenzende berging, een watermolen met stuwvijver, traptoren, grote toren; de voormalige economiegebouwen (gebouwd tussen 1817 en 1835 en in gebruik als restaurant) met de beheerderswoning sluiten de zuidwestelijk gelegen hof met perkindeling en parkeergelegenheid aan twee zijden af. Restauratie in 1985-1986 en sindsdien in gebruik als hotel-restaurant. De gebouwen zijn opgetrokken in baksteen en, in een aantal gevallen, voorzien van hardstenen venster- en ingangsomlijstingen en gedekt met zadel- en wolfsdaken. De bovenaardse kelders en stallen in de voormalige economiegebouwen zijn overkluisd met ton- of kloostergewelven van baksteen of mergel, de remise met vierkante hardstenen middenpijler en overkluisd door kapgewelven op segmentbogen; hardstenen bovendorpel met jaartal 1601. Tegen de zuidgevel van de beheerderswoning vijf gemetselde steunberen, alle aan de voet verbonden door een laag gemetseld muurtje en aan de bovenzijden afgedekt met dakpannen, het geheel fungerend als kweekbak. In de ronde toren neogotische betimmering, houten netgewelf, ijzeren venstertraceringen en geschilderde wapenschilden. De bakstenen, met speklagen uitgevoerde watermolen tegen de zuidoostelijke zijde van het gebouwencomplex heeft een groot houten waterrad en wordt gevoed vanuit een stuwvijver, een kunstmatige verbreding van de Slakbeek; gevelstenen uit 1729 en Anno 1785; bijbehorende witte schuur. Waardering HET HOOFDGEBOUW, KASTEEL ELSLOO, BESTAANDE UIT ECONOMIEGEBOUWEN (1817-1833) EN NEOGOTISCHE TOREN (1838) is van algemeen belang wegens: - de ouderdom; - de (architectuur-)historische betekenis als relict van het in de eerste decennia van de 17de eeuw door de Maas overspoelde kasteel Elsloo; - de kunsthistorische waarde van verschillende onderdelen, w.o. de torenkamer met neo-gotische betimmering; - de hoge mate van gaafheid van het exterieur en de vrijwel geheel gaaf behouden gebleven inwendige plattegrond met indeling van de binnenruimten; - de functioneel-historische relatie met de andere onderdelen van de historische buitenplaats; - de elementaire situering binnen de compositie van de historische buitenplaats kasteel Elsloo. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 527394
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Kasteel Elsloo, totaalbeeld
Kasteel Elsloo, hoofdgebouw
Bij laag water drooggevallen restanten van Kasteel Elsloo
Kasteel Elsloo, de later aangebouwde toren

Kasteel Elsloo is een kasteel gelegen aan de zuidzijde van het Limburgse dorp Elsloo, aan de voet van de Maasberg direct aan het Julianakanaal. Het maakt deel uit van het op de berg gelegen historische dorpsgezicht van Elsloo.

Beschrijving

Het kasteel is de voortzetting van een complex van een vroegere brouwerij met een inpandige watermolen en een hoeve met schuren en stallen, gelegen halverwege de Maasberg. Met uitzondering van het brouwhuis omvat het huidige kasteelcomplex dezelfde delen. Het brouwhuis werd in de 17e eeuw omgebouwd tot woonhuis maar werd na enkele branden niet meer herbouwd.

Het kasteel bestaat uit een rechthoekig gebouw, waar de watermolen (Slakmolen) in is opgenomen en in latere tijden de ronde inpandige toren is bijgebouwd. Direct naast het kasteel bevindt zich een botanische tuin.

Geschiedenis en bewoners

Noormannen

De bouwers van het kasteel bewoonden een kasteel dat oorspronkelijk meer westwaarts, direct bij een bocht in de Maas was gelegen (50° 57′ 1″ NB, 5° 45′ 25″ OL). Omstreeks het begin van de 17e eeuw was dit kasteel, doordat de oostelijke oever door het sterk stromende Maaswater danig werd ondermijnd, in verval geraakt. Fundamenten van dit kasteel zijn nog zichtbaar bij een lage waterstand van de Maas. Volgens de overlevering maakte dit kasteel deel uit van een zeer groot vroegmiddeleeuws complex van militaire gebouwen. Het werd meerdere malen door de Noormannen geplunderd, waarna de locatie mogelijkerwijs bekend werd als een plaats met de naam 'Hasloa' of 'Escolum'. Deze aanduidingen zouden de uiteindelijke naam van het dorp 'Elsloo' kunnen verklaren.

Over het Noormannenkamp 'Haslou' deden sterke geruchten de ronde. Zo zou dit kamp wel duizend Noorse strijders, wat in die tijd erg veel was, herbergen. Dit zou in overeenstemming kunnen zijn met militaire geschriften uit de Middeleeuwen, die spreken over een uitgebreide militaire zone rondom een burcht en fort. Volgens geschiedkundigen zouden de Noormannen in het Nedersaksische kamp 'Hasloa' eveneens een aantal scheepswerven hebben opgericht met hoogstaande houttechnologie en zeer omvangrijke smidsen. Onduidelijk is hoelang de Noormannen dergelijke activiteiten hebben weten te manifesteren. Bovendien is het nog onduidelijk of het beruchte Noormannenkamp 'Hasloa' überhaupt wel nabij het huidige Elsloo heeft gelegen - er wordt bijvoorbeeld ook wel gesteld dat hier 'Ascloha', het huidig Asselt, wordt bedoeld. Op de plek waar het oude Kasteel van Elsloo was gelegen zou ook een Karolingische palts hebben gestaan, welke als verblijf diende voor Lotharius II en Karel de Kale. De latere burcht is in oorkonden genoemd in het jaar 1111 als de woonplaats van de heren van Elsloo.

De heren van Elsloo

De eerste heer die werd genoemd was Arnulf of Arnoldus van Elsloo. Vermeldenswaardig is dat van deze familie na een ruzie tussen twee gebroeders een van beiden uitweek naar het meer noordelijk gelegen Stein. Hij liet zich daar tot heer van Stein benoemen.

Het geslacht van Elsloo stierf rond 1285 uit. De oudste dochter trouwde met Gozewijn van Born, die daarmee de nieuwe heer van Elsloo werd. Toen ook zijn geslacht uitstierf gingen de bezittingen voor korte tijd over naar het geslacht Van Schoonvorst, daarna naar het geslacht De Gavre. Tijdens het bewind van laatstgenoemde familie viel het kasteel (tezamen met de nabijgelegen kerk) geleidelijk ten prooi aan de Maas. Het was nog wel bewoonbaar, maar nauwelijks verdedigbaar. Eén van de heren De Gavre bouwde daarom eind 15e eeuw een nieuw kasteel ter plaatse van het huidige, gebruikmakend van de restanten van de vervallen burcht. Tegelijkertijd werd ook een nieuwe kerk gebouwd, boven aan de Maasberg. Restanten van de voormalige burcht zijn bij extreem laag water van de Maas nog zichtbaar.

In 1641 kwam het kasteel in het bezit van de graven Van Arberg (d'Arberg) die er af en toe verbleven tot in 1818. Door openbare verkoop werd het eigendom van de graven De Geloes. Door het huwelijk van Isaure De Geloes met de markies Charles de Grimaldi, uit het Huis Grimaldi (Monaco), verbond deze adellijke familie haar naam aan het kasteel.

Na een verwoestende brand in 1885 verliet de familie De Geloes het kasteel Elsloo. De restanten en het bijbehorende landgoed kwamen na openbare verkoop in 1887 in het bezit van Hendrikus Jurgens, uit de familie Jurgens in Oss. Na een grote restauratie benutten hij en de gezinnen van zijn kinderen het landgoed als zomerverblijf. In 1957 liet Dorine Verschure het landgoed, park, 168 hectare grond en 118.250 gulden na aan de gemeente Elsloo.[1]

Huidige eigenaar

De huidige eigenaar is Stichting het Limburgs Landschap. Het kasteel wordt geëxploiteerd als hotel-restaurant.

Aan den Bollenberg · Landgoed Aan gen End · Kasteel Aerwinkel · Kasteel Afferden · Alde Huys · Kasteel De Aldenborgh · Kasteel Aldenghoor · Alte Burg · Kasteel Amstenrade · Slot Annendael · Kasteel Arcen · Arenborg · Baersdonck · Baronsberg · Belfort · Kasteel De Berckt · Kasteel Bethlehem · Huis Blankenberg · Kasteel Bleijenbeek · Boerlo · Bolberg · Bollenberg · Kasteel De Bongard · Borchgrave · Kasteel d'Erp · Kasteel Borggraaf · Kasteel Borgharen · Kasteel Born · Huis Bree · Kasteel Broekhuizen · Gracht Bruggraaf · Kasteel De Burght · Kasteel Cartils · Kasteel Cortenbach · Huis De Dael · Dalheym · Huis Ten Dijcken · Kasteel Doenrade · Landgoed Doesborgh · Kasteel Erenstein · Kasteel Eijsden · Eijsden · Kasteel Elsloo · Eperhuis · Etzenraderhuuske · Exaten · Kasteel Eijckholt · Kasteel Eyckholt · Eys · Kasteel Genbroek · Gebroken Slot · Kasteel Geijsteren · Kasteel Op Genhoes · Kasteel Genhoes · Genneperhuis · Kasteel Het Geudje · Kasteel Geulle · Kasteel Geusselt · Kasteel Goedenraad · Kasteel Grasbroek · Kasteel Groenendaal · Groethof · Kasteel van Gronsveld · Kasteel Haeren · Kasteel Den Halder · Heerlaer · Kasteel Hillenraad · Kasteel Hoensbroek · Kasteel Holtmühle · Huize Holtum · Kasteel Horn · Huys ter Horst · Kasteel ten Hove · Kasteel Hurpesch · Kasteel Sint-Jansgeleen · Kasteel Jerusalem · Kasteel Kaldenbroek · Den Kamp · Kasteel Karsveld · Kasteel Keverberg · Klimmender Huuske · Koppelberg · Kasteel Lemiers · Leymskamp · Kasteelruïne Lichtenberg · Kasteel Limbricht · Huize Lovendael · Luyseycke · Huize Maagdenberg · Malbeck · Huize Manresa · Kasteel van Meerlo · Kasteel Meerssenhoven · Kasteel van Mheer · Kasteel Millen · Kasteel Montfort · Sint-Jozefklooster Villa Moubis · De Munt · Château Neercanne · Kasteel Neubourg · Huis Nierhoven · Nieuwborg · Kasteel Nieuwenbroeck · Nije Huys · Kasteel Nijenborgh · Kasteel Nijswiller · Kasteel De Bockenhof · Kasteel Obbicht · Kasteel Ooijen · Kasteel Oost (Valkenburg) · Kasteel Oost (Oost-Maarland) · Kasteel Ouborg · Kasteel Passarts-Nieuwenhagen · Prinsenhof · Kasteel Puth · Kasteel Raath · Kasteel De Raay · Reiderode · Kasteel Reijmersbeek · Kasteel van Rijckholt · Kasteel Rivieren · Kasteel Schaesberg · Kasteel Schaloen · Kasteel Scheres · Landgoed Schoneborg · Huis Severen · Sibberhuuske · Château St. Gerlach · Huis De Spyker · Stadhuis van Venlo · Huize Stalberg · Kasteel Stein · Stoel van Swentibold · Kasteel Strijthagen · Struyver · Kasteel Terborgh · Kasteel Ter Worm · De Tombe · Huis de Torentjes · Kasteel Vaalsbroek · Kasteel Vaeshartelt · Kasteel Valkenburg · Vinckenhof · Kasteel Vliek · Vogelsanxhof · De Vroenhof · Vrijburg · Kasteel Wambach · Weyborch · Kasteel Wijnandsrade · Wijnandsrade · Huize Witham · Kasteel Wittem · Kasteel Wolfrath · Kasteel Wylre · Kasteel Wijlre · In het Zand


Monumenten in de buurt van Kasteel Elsloo: hoofdgebouw in Elsloo

Kasteel Elsloo: waterbak tegen pui van kasteel

Maasberg 2
Elsloo (Gemeente Stein)
Omschrijving onderdeel 6: WATERBAK TEGEN DE PUI VAN HET KASTEEL. Hardstenen, vrijwel vierkante waterbak met hardstenen rugstuk dat tegen d..

Kasteel Elsloo: vijf hardstenden drenkbakken

Maasberg 2
Elsloo (Gemeente Stein)
Omschrijving onderdeel 4: VIJF HARDSTENEN DRENKBAKKEN IN DE HOF. Vijf hardstenen drenkbakken in de hof ten zuidwesten van het kasteel: twe..

Bakstenen huis met ankers

Maasberg 4
Elsloo (Gemeente Stein)
Bakstenen huis met ankers 1782. Zijgevel met vakwerk.

Kasteel Elsloo: hardstenen tuinvaas

Maasberg 2
Elsloo (Gemeente Stein)
Omschrijving onderdeel 5: HARDSTENEN TUINVAAS IN DE HOF. Hardstenen tuinvaas op voet; het vaaslichaam is met een geschroefd patroon uitge..

Gepleisterd huis met segmentboogingang in naamse steen

Op de Berg 2
Elsloo (Gemeente Stein)
Gepleisterd huis met segmentboogingang in Naamse steen, XVIII B.

Kaart & Routeplanner

Route naar Kasteel Elsloo: hoofdgebouw in Elsloo

Foto's (1)