Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Hackfort: historische tuin- en parkaanleg in Vorden

Tuin Park Landgoed

Baakseweg 8
7251RH Vorden (gemeente Bronckhorst)
Gelderland

Bouwjaar: 1795-1805


Beschrijving van Hackfort: historische tuin- en parkaanleg

Omschrijving onderdeel 2 HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG, XVIII en XIX; de bescheiden uitingen van landschapsarchitectuur op Hackfort dateren van rond 1800 en zijn geheel ingebed in het parkachtige karakter van het agrarisch cultuurlandschap, dat "opgehangen" is aan de min of meer oost-west lopende Hackfortse beek en de beide lange elkaar onder een hoek van 65 graden kruisende eikenlanen, waarvan de aanleg waarschijnlijk van kort voor 1700 dateert. De parkaanleg bestaat uit: a. voorplein b. wandelbosje c. moestuin d. bospercelen, weilanden en akkers ad a.: het voorplein heeft een parkachtig karakter en bestaat in feite uit grasvelden met een onregelmatige beplanting van voornamelijk oude eiken en beuken (waaronder rode); vanaf de Baakseweg loopt er een smalle klinkerweg, in de vorm van een 8 rondlopend, naar het bordes van het kasteel; langs de beek een flankerend bosje met onderbegroeiing van o.a. rododendrons. ad b.: tegenover het kasteel ligt langs de zuidoever van de beek een wandelbosje, XIXa of ouder, met slingerpaden, die via een brug (zie onder 6) verbinding hebben met het voorplein; nabij de Baakseweg is een kleine waterpartij; het bosje strekt zich als smalle strook verder in westelijke richting uit langs de beek. Vanaf de wandeling door het bosje zijn er fraaie zichten op de hoge akker in het zuidwesten. ad c.: ten noorden van het bouwhuis ligt een grote moestuin, waarin slechts één koude bak en een nieuwe schutting; ook enkele fruitbomen. ad d.: langs de Baakseweg ligt tot aan het kruispunt met de Hackfortselaan een strook bos met daarin een lange brede sloot evenwijdig aan de weg; verder een langgerekt bosperceel met dito vijver ten noorden van de moestuin; achter het kasteel een weiland met eiken als solitair en in groepjes, die een diagonaal gezicht vanuit het huis begeleiden; dit gezicht -gedeeltelijk dicht geplant- loopt tot aan de Hackfortselaan; nabij de eiken aan de beek een heuveltje, waar vandaan een goed uitzicht op het huis; enkel andere weien en akkers zijn door hoogteverschillen en gezichten verbonden met de kern van de aanleg en maken zodoende deel uit van het beschermde gebied. Waardering De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang - vanwege de ouderdom - vanwege de grote landschappelijk-visuele waarden - vanwege de twee bijzondere (in aanleg en leeftijd) eikenlanen (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 527366
Laatste wijziging: 2014-10-26 19:16:13.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Hackfort: historische tuin- en parkaanleg in Vorden

Hackfort: houtloods

Baakseweg 8
Vorden (Gemeente Bronckhorst)
Omschrijving onderdeel 4B Terzijde van de molen een HOUTLOODS, XIX, opgetrokken in houten delen, overkapt met door pannen gedekt zadeldak. ..

Hackfort: brug

Baakseweg 8
Vorden (Gemeente Bronckhorst)
Omschrijving onderdeel 6 BRUG, XVIII-XIX; over de beek van het voorplein naar het wandelbos; lichtgetoogde bakstenen brug met één boog; ..

Hackfort: schuur en koude bak in moestuin

Baakseweg 8
Vorden (Gemeente Bronckhorst)
Omschrijving onderdeel 7A - 7B SCHUUR en KOUDE BAK, XIX; in de moestuin. Bakstenen schuur op rechthoekige plattegrond onder zadeldak met r..

Hackfort: sculpturen (pomp, leeuwen, vazen, beelden en sokkel)

Baakseweg 8
Vorden (Gemeente Bronckhorst)
Omschrijving onderdeel 8 a t/m 8 e SCULPTUREN, bestaande uit: a. pomp, b. leeuwen, c. vazen, d. beelden en e. sokkel ad a.:..

Hackfort: 't Hofhuis: hek

Baakseweg 8
Vorden (Gemeente Bronckhorst)
Omschrijving onderdeel 9 HEK tussen voorplein en weiland, eerste helft 20ste eeuw; ca. 50 meter lang hek (oorspronkelijk ca. 150 meter lan..

Kaart & Routeplanner


Foto's (3)