Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kazemat 66 in Weert

Militair Object

Noordkade 24
6003ND Weert
Limburg

Bouwjaar: 1940


Beschrijving van Kazemat 66

Inleiding Het complex van de Peel-Raamstelling in de gemeente Weert begint aan de Belgische grens in de zuidwesthoek. en volgt de Zuid-Willemsvaart in noordoostelijke richting. Kazemat K 66 is aan de noordzijde van de Zuid-Willemsvaart gesitueerd in de tuinen achter de woonhuizen Noordkade 28 en 29. Beschrijving De kazemat K 66 is in de tuinen van twee woningen gesitueerd. Het grootste deel van de kazemat bevindt zich in de tuin van het pand Noordkade 28. De kazemat is uitgevoerd in gewapend beton . In de zuidwestgevel van de kazemat bevinden zich een viertal schietopeningen; in de zuidoostgevel een schietopening. In de noordoostgevel zijn een tweetal rechthoekige openingen aanwezig: een van de openingen is dichtgezet met baksteen. Kazemat K 66 is in redelijke mate gaaf bewaard gebleven. Waardering De kazemat is van algemeen belang. Het object heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele en geografische ontwikkeling, namelijk de versterking en daaropvolgende verdediging van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog en is als zodanig een belangrijk document van de militaire geschiedenis. Het is architectuur- en bouwhistorisch van belang wegens het bijzondere materiaalgebruik en de toepassing van moderne materialen en technieken, met name in de verwerking van gewapend beton. Het is ook van belang voor de typologische ontwikkeling van diverse verdedigingsobjecten- en structuren inzake de nationale landsverdediging. De kazemat heeft ensemblewaarden als essentieel onderdeel van een groter geheel: enerzijds als onderdeel van de landsverdediging (het geheel aan stellingen aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog), en anderzijds als belangrijk (structurerend) onderdeel van het Peelgebied dat als militair landschap cultuurhistorisch van belang is. De kazemat heeft een bijzondere historisch-ruimtelijke relatie met wegen, wateren en bodemgesteldheid van het gebied. De kazemat is in redelijk hoge mate gaaf. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 527309
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Kazemat 66 in Weert

Kazemat 10

Noordkade 17
Weert
Het complex van de Peel-Raamstelling in de gemeente Weert begint aan de Belgische grens in de zuidwesthoek.en volgt de Zuid-Willemsvaart in ..

Kazemat 9

Noordkade 16
Weert
Inleiding Het complex van de Peel-Raamstelling in de gemeente Weert begint aan de Belgische grens in de zuidwesthoek.en volgt de Zuid-Wille..

St. Hieronymuskerk: Franciscanenkerk en klooster

Biest 43
Weert
Franciscanenkerk en klooster, gelegen op een omgracht terrein waar vroeger de Aldenborch van de graven van Horn stond. Laatgotische klooster..

Kasteel van Weert; Nijeborgh

Biest 1
Weert
Resten van het monumentale kasteel van Weert, de Nijeborgh, waarvan het hoofdgebouw grotendeels 15e eeuws was. Binnen de omgrachting liggen ..

Huis met puntgevel. Aan de straatzijde een rechte, bakstenen muur en meer naar achteren een tweede bakstenen muur in de vorm van de letter Z; huis en ..

Biest 104
Weert
Huis met puntgevel. Gevelsteen 1797. Aan de straatzijde een rechte, bakstenen muur en meer naar achteren een tweede bakstenen muur in de vor..

Kaart & Routeplanner