Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Huize Soeslo, hoofdhuis in Zwolle

Kasteel Buitenplaats

Heinoseweg 18
8026PC Zwolle
Overijssel

Bouwjaar: ca. 1770 (1e bouwlaag) 1815 (2e bouwlaag) 1770 ca. 1770 (1e bouwlaag) 1815 (2e bouwlaag)


Beschrijving van Huize Soeslo, hoofdhuis

Omschrijving HOOFDHUIS, als onderdeel van de historische buitenplaats Soeslo. Het in oorsprong 17de eeuwse huis heeft voornamelijk in 1815 zijn definitieve verschijningsvorm als hoofdhuis gekregen. Het bestaat uit twee bouwvolumes die in diverse fasen tot stand zijn gekomen. De in plattegrond ten opzichte van elkaar verschoven rechthoekige bouwvolumen zijn in baksteen opgetrokken. Het aan de achterzijde gelegen eenlaags volume bevat het uit de 17de eeuw daterende spijker, dat in 1815 aan de noordwestzijde met een tweelaags voorhuis is uitgebreid. Later is de spijker aan de zuidwestzijde zoals blijkt uit een bouwnaad nog eens vergroot. Beide bouwvolumen worden door een schilddak met evenwijdig aan elkaar geplaatste nok, gedekt met blauw geglazuurde Oudhollandse dakpan. Alleen in het voorhuis komt op de nokeinden een schoorsteen met windkap voor. Van alle rechtgesloten vensters (type schuifraam) zijn alleen die in de spijker geplaatst op een gemetselde onderdorpel en voorzien van (paneel)luiken. De vensters in het voorhuis rusten op natuurstenen onderdorpels en worden door een strekse boog afgesloten. De voorgevel van het voorhuis is symmetrisch van opzet en telt vijf assen. De middenas wordt gevormd door de door met schijnvoegen uitgevoerde stucwerk omlijsting van de entree die wordt beëindigd door een kroonlijst. Boven de vleugeldeur met twee gekoppelde kruisvormige roeden in het bovenlicht, bevindt zich een venster met 3x(2+2) schuifraam op de verdieping dat ook ter weerszijden van de middenas tweemaal voorkomt. Begane gronds bestaat het onderraam uit een 3x3-ruits onderverdeling. De gevel wordt door een geprofileerde kroonlijst beëindigd. Links en rechts van de entree is in een baksteen de tekst 'Derk Royer' en '4-10-1815' ingekrast. De beide zijgevels van het voorhuis zijn voor wat betreft de vensterindeling spiegelbeeldig aan elkaar gelijk met twee vensters begane gronds en op de verdieping in de hoek met het achterhuis, een venster. In het dakschild sluit een dakkapel bij deze vensteras aan. In de rechter zijgevel komt in de hoek met het achterhuis ter hoogte van de verdiepingsvloer een dichtgezet venster voor en daaronder een klein raampje met diefijzers. De spijker bevat in de achtergevel (zd/o), die is gericht op de tuin en boomgaard, drie vensters met 5x(3+4) schuiframen boven de in een gecementeerde plint voorkomende twee kelderlichten. De linkerhoek is, getuige een afwijkende baksteen en een bouwnaad, niet oorspronkelijk. Een bouwnaad komt ook voor tussen de twee rechter vensters. In het dakschild zijn vier dakkapellen geplaatst met een vierruits draairaam onder een segmentboogvormig fronton. De rechter zijgevel steekt ten opzichte van de zijgevel van het voorhuis uit en bevat een 3x(2+2) schuifraam met rechts daarvan een via een hardstenen trapje met gietijzeren leuningen en een bordes te bereiken beglaasde deur onder een van een ruitvormige indeling voorzien bovenlicht. In het dakschild komt een identieke dakkapel voor als in de achtergevel. De linker zijgevel bevat slechts een in het midden geplaatst, identiek venster als in de rechter zijgevel. Het interieur heeft deels zijn oorspronkelijke indeling behouden maar is in onderdelen het meest aangetast. De meeste wijzigingen hebben in het achterhuis (de spijker) plaats gevonden. Er is een doorbraak van het achterhuis naar het voorhuis gemaakt en er is een opening in de scheidingsmuur tot stand gebracht tussen twee kamers. In de 19de eeuw is het achterhuis vergroot. De kelder in het achterhuis bezit nog twee haaks op elkaar staande tongewelven die beide later zijn gepleisterd. De ruimten op de verdieping zijn deels gewijzigd. Ter plaatse van de aansluiting van het voor- met het achterhuis wordt de evenwichtige compositie van de ruimten verstoord door de plaatsing van het trappenhuis in de met marmeren (zwart-wit) plavuizen belegde hal en niveauverschillen van vloer en plafond van beide bouwvolumen. In het voorhuis komen nog Art Déco-stucplafonds voor. In het achterhuis is de oorspronkelijke enkelvoudige balklaag in twee kamers nog aanwezig. Waardering Het hoofdhuis van de historische buitenplaats Soeslo is van algemeen architectuur- en cultuurhistorisch belang: - vanwege de relatieve gaafheid van de twee bouwvolumes uit overwegend de 17de en 19de eeuw en aldus waardevol als voorbeeld van een ontwikkeling in de bouw- en de bewoningsgeschiedenis van de buitenplaats; - vanwege de ensemblewaarde als onderdeel van de buitenplaats. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 527188
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Soeslo
Soeslo anno 2013
Soeslo anno 2013
Oorspr. functie spijker/buitenplaats
Start bouw 17e eeuw (RCE), 1770 (Stenvert)
Verbouwing 1815 en 1980-1983
Monumentstatus rijksmonument
Monumentnummer 527188
Portaal  Portaalicoon   Civiele techniek en bouwkunde

Soeslo is een huis en een landgoed in de Overijsselse plaats Wijthmen, in de gemeente Zwolle.

Geschiedenis

Het landgoed behoorde in de middeleeuwen tot de bezittingen van het stift Essen. in 1583 gaf de ambtman van het stift Essen, Everhard van Tongeren, "erffe und guedt, geheten Soesseloe, gelegen in den gereichte van Swolle in de buerschap Wittmen" in leen aan Jenneke Morre.[1]

Het huis Soeslo dateert oorspronkelijk uit de 17e eeuw. Aanvankelijk bestond het gebouw uit slechts één bouwlaag, een spijker. In 1815 werd het gebouw uitgebreid met een nieuw gedeelte met twee bouwlagen, dat aan de voorzijde van het oorspronkelijk huis werd geplaatst.[2] Bij de entree zijn in baksteen de teksten "Derk Royer" en "4-10-1815" aangebracht. De familie Royer, een geslacht van regenten uit Zwolle, was al in 1658 via vererving in het bezit van Soeslo gekomen. Tot 1868 zouden leden van deze familie Soeslo in hun bezit hebben. In dat jaar kwam de buitenplaats wederom door vererving in het bezit van leden van de familie Nes van Meerkerk. In 1952 werd het bij de buitenplaats behorende koetshuis verbouwd tot een woonhuis. In 1964 of 1965 werd het landgoed Soeslo gekocht door gemeente Zwolle. Een deel van de grond werd verkocht aan het Bureau Beheer Landbouwgronden en vervolgens een deel daarvan weer aan Landschap Overijssel. Het landhuis werd in de jaren 1980 tot 1983 gerestaureerd en deed vervolgens van 1983 tot 1992 dienst als gereformeerd vormingscentrum.

Soeslo is erkend als een rijksmonument. Ook het park, het koetshuis en bij het landgoed behorende boerderij vallen onder de rijksbescherming.


Monumenten in de buurt van Huize Soeslo, hoofdhuis in Zwolle

Huize Soeslo

Heinoseweg 18
Zwolle
Soeslo. BUITENHUIS op rechthoekige grondslag onder schilddak met hoekschoorstenen, lijstgevel op plint, eenvoudige voordeuromlijsting met bo..

Huize Soeslo, park

Heinoseweg 18
Zwolle
Omschrijving PARKAANLEG, als onderdeel van de historische buitenplaats Soeslo. Parkaanleg in Formele en Landschapsstijl bestaande uit la..

Huize Soeslo, koetshuis annex dienstwoning

Heinoseweg 20
Zwolle
Omschrijving KOETSHUIS annex DIENSTWONING, als onderdeel van de historische buitenplaats Soeslo, dateert uit de 17de eeuw. Het koetshuis ..

Huize Soeslo, hooiberg (I) met zeszijdige rieten kap

Heinoseweg 22
Zwolle
Omschrijving HOOIBERG, direct gelegen aan het op het landgoed zuidwestelijk georiënteerde pad langs de achterzijde van de boerderij. Va..

Huize Soeslo, hooiberg (II) met vijfzijdige rieten kap

Heinoseweg 22
Zwolle
Omschrijving HOOIBERG daterend uit vermoedelijk eind 19de eeuw, gesitueerd op een grasstrook aan het op het landgoed zuidwestelijk geori..

Kaart & Routeplanner


Foto's (7)