Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Uitwateringssluis in Uithuizermeeden

Weg En Waterwerk

Dwarsweg 10
9982TW Uithuizermeeden (gemeente Eemsmond)
Groningen

Bouwjaar: 1876 1932 (verb.) 1950-1959 (verb.)


Beschrijving van Uitwateringssluis

OMSCHRIJVING UITWATERINGSSLUIS Inleiding De poldermolen 'Goliath' wordt vergezeld van een UITWATERINGSSLUIS, die in 1876 is gebouwd in opdracht van het Waterschap de Eemspolder. De sluis is een in de zeewering de Eemspolderdijk geplaatste, gemetselde uitwateringssluis met vloed- en ebdeur. Het polderwater werd tot de bedijking van de Emmapolder door deze sluis naar de Waddenzee afgevoerd. De oorspronkelijk met puntdeuren toegeruste sluis is verbouwd in 1932 en heeft sindsdien schuifdeuren. In de jaren 1950 zijn de sluiskaden aan de noordzijde van de dijk met elkaar verbonden door betonnen liggers. Omschrijving De uitwateringssluis heeft aan de molenzijde drie kademuren van schone baksteen. De twee zuidelijke einden van de in de stroomrichting staande kademuren zijn rondgemetseld en voorzien van een betonnen rand. De houten schuifdeur wordt bediend door middel van een draaimechanisme, dat is verbonden met twee staande hengelstangen met tandingen, waaraan de deur is bevestigd. De meeste ijzeren onderdelen van de sluis staan op de hoger opgaande dwarse kademuur boven de sluisdoorgang en maken deel uit van een schuifgeleidingsconstructie. In de kademuur boven de sluisdoorgang staan twee stichtings/herinneringsstenen van grijze hardsteen met onder meer het bouwjaar 1876. De noordzijde van de sluis bestaat onder meer uit geknikte kademuren van schone baksteen met een betonnen rand. De kademuren zijn door middel van betonnen liggers met elkaar verbonden. Op de plaats waar zich voorheen een tuimelklep bevond, bevindt zich een niet meer dienst doend stormschot. Waardering De sluis is van algemeen belang vanwege de grote cultuurhistorische en de ensemblewaarde: - als een bijzondere uitdrukking van een landschappelijke ontwikkeling en als een belangrijk overblijfsel van de geschiedenis van de inpoldering van Noord-Groningen; - vanwege de bijzondere situering in de dijk, vanwege de nauwe ruimtelijk-visuele en de functionele samenhang met de molen en de molenaarswoning en omdat de sluis onlosmakelijk is verbonden met het omringende polderlandschap; - vanwege de herkenbaarheid en vanwege de ruime mate van gaafheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 527124
Laatste wijziging: 2014-10-12 19:38:37.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Uitwateringssluis in Uithuizermeeden

Waterschapshuis Voorm. waterschapshuis annex sluiswachterswoning (na 1882: molenaarswoning)

Dwarsweg 10
Uithuizermeeden (Gemeente Eemsmond)
OMSCHRIJVING WATERSCHAPSHUIS ANNEX SLUISWACHETRSWONING Inleiding De dienstwoning is in 1876 gebouwd als waterschapshuis annex sluiswachte..

Goliath

Dwarsweg 10
Uithuizermeeden (Gemeente Eemsmond)
OMSCHRIJVING MOLEN GOLIATH Inleiding De molen 'Goliath' is een POLDERMOLEN of wind-vijzelmolen van het type achtkante bovenkruier. De mee..

Voorm. woonhuis met bakkerij, winkel en aangebouwde schuur

M.H. Trompstraat 13
Roodeschool (Gemeente Eemsmond)
Inleiding Voormalig WOONHUIS met BAKKERIJ en WINKEL en aangebouwde SCHUUR, gebouwd in 1934 in opdracht van W. Pieterman uit Roodeschool. He..

Kwelderlust

Dwarsweg 34
Uithuizermeeden (Gemeente Eemsmond)
BOERDERIJ Kwelderlust. Grote boerderij van het Oldambtster type. Voorhuis onderkelderd; omlijste ingang in het midden; twee dergelijke ingan..

Nicolaaskerk

Oosternielandsterweg 12
Oosternieland (Gemeente Eemsmond)
Herv. Kerk op verhoogd kerkhof. Door vier koepelgewelven overkluisd 13e eeuws bakstenen kerkgebouw met vijfzijdige sluiting. In de kerk pree..

Kaart & Routeplanner

Route naar Uitwateringssluis in Uithuizermeeden

Foto's (2)