Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kwakkelstein: pakhuis in Vlaardingen

Gebouw

Westhavenkade 66
3131AG Vlaardingen
Zuid Holland

Bouwjaar: 1896


Beschrijving van Kwakkelstein: pakhuis

Inleiding Het uit twee vemen bestaand houten PAKHUIS met boet- en droogzolders is een historisch functioneel onderdeel van het complex Kwakkelstein. Het pakhuis werd in 1896 in een utilitaire rationalistische bouwstijl gebouwd in opdracht van de Vlaardingse haringhandelaren Willem en Machiel Kwakkelstein en Hendrik Doelman en bevindt zich op het achterterrein haaks op de rooilijn van de complexonderdelen aan de Westhavenkade, met de noordelijke langsgevel aan de binnenplaats. NB In de loop der jaren is de eerste verdieping geheel bekleed met golfplaat, waardoor de vensters zijn dichtgezet. Omschrijving Het pakhuis is op een rechthoekige plattegrond, grotendeels in hout opgetrokken op een gemetselde onderbouw van rode baksteen, die aan de bovenzijde is voorzien van een brede waterlijst. Het pand telt twee bouwlagen en een hoge kapverdieping onder een met rode pannen gedekt zadeldak. Alleen het linker en voorste deel heeft een extra tussenverdieping. Rondom het dak loopt een brede houten bakgoot gedragen door houten gootklossen. De drie hijstraveeën zijn hoger opgetrokken en voorzien van met zink beklede lage zadeldaken met in de nok een houten hijsbalk. Het pand, dat aan de westzijde grenst aan de bebouwing van de Westhavenkade, heeft een laadgevel aan de noordzijde en een blinde gevel aan de zuidzijde en bestaat uit twee door een houten tussenwand van elkaar gescheiden ongelijke vemen met een lichte knik in de gevel op de plek van de scheidingswand. Het voorste veem is korter en heeft in het midden één hijsas, het rechter veem is langer en heeft twee hijsassen. Het pand is op traditionele wijze gebouwd met een naar boven verjongende, vrij dragende, constructie met in het midden zeven standvinken en vierentwintig pijlers langs de voor- en achtergevel en zes pijlers langs de zijgevels, waarop dwarsliggers met de houten verdiepingsvloeren zijn aangebracht. De begane grond vloer is met klinkers geplaveid. De verdiepingen worden aan de uiteinden van de vemen ontsloten door open houten steektrappen. De pakhuisvensters van het voorste veem, vier aan weerszijden van de hijsas, hebben stalen kozijnen met een zesruits roedenverdeling. De achterste veem heeft in het midden, tussen de twee hijsassen, drie bredere houten vensters. De hijsassen zijn op de bouwlagen voorzien van dubbele houten laaddeuren met kraaldelen. Waardering Een van de twee in Vlaardingen nog resterende houten haringpakhuizen met droog- en boetzolder en goed bewaard gebleven interieur, van algemeen belang vanwege typologische- en cultuurhistorische waarde als herinnering aan de haringhandel en -verwerking, en vanwege zeldzaamheid, alsook van belang vanwege ensemble- en situationele waarde als historisch functioneel onderdeel van het complex Kwakkelstein. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 527103
Laatste wijziging: 2014-10-02 18:33:51.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Kwakkelstein: pakhuis in Vlaardingen

Kwakkelstein: winkel met bovenwoning, stoep, hek

Westhavenkade 69
Vlaardingen
Inleiding Achttiende-, negentiende- en deels vroeg twintigste-eeuwse WINKEL met BOVENWONING met natuurstenen STOEP en smeedijzeren HEK gebo..

Pakhuis met kantoor en achterliggend erf

Westhavenkade 70
Vlaardingen
Inleiding In de rooilijn van de Westhavenkade gesitueerd voormalig PAKHUIS met kantoor en achterliggend erf, in 1748 gebouwd in opdracht ..

Kwakkelstein: bedrijfspand met kantoor, pakhuis, bovenwoning en stoep

Westhavenkade 66
Vlaardingen
Inleiding Uit verschillende bouwvolumes samengesteld BEDRIJFSPAND met KANTOOR, PAKHUIS, BOVENWONING en STOEP van de firma W. Kwakkelstein, ..

Pakhuis met rederijkantoor "De Jagerij"

Westhavenkade 71
Vlaardingen
Inleiding PAKHUIS met REDERIJKANTOOR en bergingszolders "De Jagerij" in 1912 gebouwd in sobere Overgangsstijl met Berlagiaanse stijlkenmer..

Kwakkelstein: pakhuis, woonhuis, binnenplaats

Westhavenkade 62
Vlaardingen
Inleiding In de rooilijn van de Westhavenkade gelegen PAKHUIS en naastgelegen WOONHUIS met klinkers bestraatte achterliggende BINNENPLAATS,..

Kaart & Routeplanner

Route naar Kwakkelstein: pakhuis in Vlaardingen