Meer dan 63.000 rijksmonumenten


In de straatwand opgenomen herenhuis in eclectische trant in Amsterdam

Woonhuis

Weesperzijde 27
1091EC Amsterdam
Noord Holland

Bouwjaar: 1887
Architect: A. Salm


Beschrijving van In de straatwand opgenomen herenhuis in eclectische trant

Inleiding In de straatwand opgenomen HERENHUIS in 1887 in Eclectische trant, gebouwd naar een ontwerp van A. Salm GBzn. voor H.W. Nijman. Salm ontwierp voor deze ondernemer aan de Weesperzijde op een afgeschuind kavel een rij van vijf herenhuizen, waarbij hij experimenteerde met diverse stijlvormen. Het pand heeft een moderne dakkapel. Omschrijving Op een afgeschuinde rechthoekige plattegrond in grauw/rood bakstenen kruisverband opgetrokken woonhuis, onder een flauw hellende, geknikte kap, met aan de (gepleisterde) achterzijde een smalle uitbouw van het trappenhuis. Het drie vensterassen brede, a-symmetrisch ingedeelde woonhuis telt vier bouwlagen: souterrain, bel-etage en twee verdiepingen. In het metselwerk zijn (kunst)stenen speklagen en sluitstenen opgenomen. De plint is van hardsteen. In de rechtertravee een glasdeur met sierrooster en halfrond bovenlicht in een stenen omlijsting van pilasters en een gebroken volutenfronton en daartussen een vierkant venster met driehoekig fronton. In het venster bevindt zich een sierrooster. De driezijdige erker rust met de kuip, die een houtconstructie nabootst, op een console die overloopt in het fronton van de entreepartij. In de cassetten van de borstwering zijn festoenen gesneden. De hoge ramen van de erker hebben getoogde zesruits bovenlichten. Boven het lijstwerk gaat een halfrond, afgeplat koepeldeel over in het halfronde balkon van de bovenste verdieping. Boven de openslaande deuren bevindt zich een rondbogig bovenlicht. De gekorniste kroonlijst onder de topgevel rust op blokken en op de hoeken, op consoles. De balustrade van de topgevel bevindt zich in een gebroken fronton als in de entreepartij. Het teruggelegen zolderraam is geplaatst in een nis van de dakkapel die wordt omlijst door pilasters en een rondboog met daarin een decoratief smeedijzeren hijsbalk. De dakkapel wordt bekroond door een vaas. Op de bel-etage van het linker deel bevindt zich een natuurstenen, driedelig gekoppeld kozijn met in de bovenlichten een negenruits roedenverdeling. In de borstwering onder het kozijn is het metselwerk in sierverband. Het kruiskozijn op de verdieping heeft een rechthoekig Frans balkon met smeedijzeren hekwerk met op de hoeken stenen aanzetposten en onder de vloerplaat consoles. Het bovenlicht, met een zelfde roedenverdeling als op de bel-etage, is omlijst door schijngevoegde blokken met boven de lijst een afschuining. De omlijsting rust op consoles. Op de bovenste verdieping bevindt zich een rondboogvenster. De achtergevel heeft in de uitbouw van het trappenhuis glas-in-loodramen. Het interieur heeft stucplafonds op de bel-etage en de verdieping,alsmede lambriseringen, paneel- en openslaande glasdeuren. De serre wordt van de kamer afgescheiden door een afhangende lijst. De hal heeft een marmeren vloer, lambrisering en trap en een koperen staafleuning. Het binnenglas is in glas-in-lood uitgevoerd. Op de bel-etage bevindt zich een tot het plafond doorgetrokken houten schouw met spiegel en afgeronde vitrinekastjes op de hoeken. Op de verdieping bevindt zich een marmeren schoorsteenmantel. Waardering Het herenhuis aan de Weesperzijde uit 1887 is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als gaaf voorbeeld van, door particuliere opdrachtgevers ontwikkelde, rijk gedetailleerde neo-renaissance woonhuizen voor de gegoede stand alsmede vanwege de plaats in het oeuvre van de architect A. Salm GBzn. Het woonhuis is stedenbouwkundig van algemeen belang als beeldbepalend onderdeel van het laat negentiende-eeuwse rivierfront aan de oostzijde van de Amstel. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 526995
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Station Antwerpen-Centraal, een gebouw in eclectische stijl

Eclecticisme is het combineren van kenmerken van verschillende bouwstijlen of kunststromingen tot een bevallig geheel.

In de kunst

1rightarrow blue.svg Zie Eclecticisme (architectuur) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In de klassieke oudheid werd de term gebruikt voor de stroming waarbij de Romeinse, Griekse en Oosterse cultuurelementen op elkaar inwerkten en meer en meer met elkaar versmolten. Daarin kunnen we twee grote groepen onderscheiden: het Romeins eclecticisme en het Alexandrijns eclecticisme.

In de 19e eeuw ontstond een stroming in de beeldende kunst, het Historisme. De naam duidt op het retrospectieve karakter van de architectuur in de 19e eeuw, er wordt veel teruggeblikt op het verleden en decoraties worden ontleend aan diverse vroegere stijlperioden. Vanwege het selectieve karakter van de stijl wordt ze ook wel de eclectische stijl genoemd.

Een eclectisch bouwwerk heeft bijvoorbeeld kenmerken uit verschillende neostijlen in zich, die zijn gecombineerd tot een nieuw geheel. Het Justitiepaleis door Joseph Poelaert in Brussel is daar een mooi voorbeeld van. Binnen het neoclassicisme werd dit principe toegepast om een schilderachtig effect te bereiken. In postmoderne kunst dient eclecticisme vaak als ironische illustratie van de gedachte dat werkelijke authenticiteit onmogelijk is.

In de psychotherapie

Men spreekt van eclectische therapie als de therapeut zich niet tot één stroming beperkt, zoals psychoanalyse, gedragstherapie, systeemtherapie of medicamenteuze therapie, maar uit de verschillende stromingen die elementen of technieken kiest die het best passen bij de cliënt of het probleem. In de gezondheidszorg wordt over het algemeen voor een eclectische therapie gekozen. Men kiest de therapie, technieken of elementen die op dat moment het beste bij de actuele problematiek en het toestandsbeeld van de cliënt lijken te passen.

In de religie

Men kan ook geloven op een eclectische manier. Een eclecticus neemt ideeën aan van verschillende overtuigingen die hem of haar persoonlijk aanspreken, en combineert deze. Zie ook syncretisme.

In de filosofie

In de filosofie wordt vooral verwezen naar het vermengen van de Romeinse met de Griekse filosofie en het vermengen van de Oosterse met de Griekse (onder invloed van Alexander de Grote).

Romeins eclecticisme

De Romeinen namen veel van hun filosofische stelsels over van de Grieken. Ze kozen datgene uit dat volgens hen het dichtst bij de waarheid lag. Daarom zal men veel van de Griekse filosofie ook terugvinden in de Romeinse. Ook speelde het praktische aspect een rol bij de Romeinen. Filosofie is voor hen niet een doel op zich, zoals bij de Grieken, maar een praktisch hulpmiddel voor het opstellen van een algemeen wereldbeeld om zich beter in de wereld te kunnen oriënteren.

Alexandrijns eclecticisme

Hier bedoelt men de versmelting van de Griekse en de Oosterse filosofie. Vooral de Joodse religieuze overleveringen waren hier belangrijk. De Joodse Alexandrijnse intellectuelen probeerden de waarheden uit de Griekse filosofie te combineren met de religieuze waarheden uit het Oude Testament. Aangezien deze op sommige vlakken met elkaar in tegenspraak zijn, stond men voor een probleem.

Dit probleem werd in twee richtingen opgelost: enerzijds stelde men dat het Oude Testament reeds door de Grieken gekend was en dat zij veel waarheden hieruit gehaald hebben, anderzijds werden de heilige geschriften met de Griekse filosofie in overeenstemming gebracht. Men gaat daarom God anders interpreteren. Deze nieuwe zienswijze was vooral op Plato geïnspireerd. Nieuwe ideeën zoals de onbereikbaarheid van God en de zoon van God als bemiddelaar tussen de mensen en God deden hun intrede en waren ook de basis van het christendom.

In de hedendaagse populaire muziek

Binnen de hedendaagse housemuziek bestaat ook een stroming die 'eclectic' wordt genoemd. Het is een samensmelting van urban en house.


Monumenten in de buurt van In de straatwand opgenomen herenhuis in eclectische trant in Amsterdam

De Ysbreeker

Weesperzijde 23
Amsterdam
Inleiding CAFE-RESTAURANT met bovenWONINGEN, ontworpen door A.L. van Gendt in 1884-1885, in de stijl van de Neo-Renaissance, de decoratie i..

In de straatwand opgenomen herenhuis in eclectische trant

Weesperzijde 24
Amsterdam
Inleiding In de straatwand opgenomen HERENHUIS in 1887 in Eclectische trant naar een ontwerp van A. Salm GBzn. voor H.W. Nijman. Salm ontwi..

In de straatwand opgenomen herenhuis in eclectische trant gebouwd

Weesperzijde 25
Amsterdam
Inleiding In de straatwand opgenomen HERENHUIS in 1887 in Eclectische trant gebouwd naar een ontwerp van A. Salm GBzn. voor H.W. Nijman. Sa..

Herenhuis met tuinhuis

Weesperzijde 26
Amsterdam
Inleiding In de straatwand opgenomen HERENHUIS in 1887 in Eclectische trant met TUINHUIS in de achtertuin. Het woonhuisis gebouwd naar een ..

In de straatwand opgenomen herenhuis in eclectische trant

Weesperzijde 28
Amsterdam
Inleiding In de straatwand opgenomen HERENHUIS in 1887 in Eclectische trant, gebouwd naar een ontwerp van A. Salm GBzn. voor H.W. Nijman. S..

Kaart & Routeplanner

Route naar In de straatwand opgenomen herenhuis in eclectische trant in Amsterdam

Foto's (2)