Meer dan 63.000 rijksmonumenten


In de straatwand opgenomen herenhuis in eclectische trant gebouwd in Amsterdam

Woonhuis

Weesperzijde 25
1091EC Amsterdam
Noord Holland

Bouwjaar: 1887
Architect: A. Salm


Beschrijving van In de straatwand opgenomen herenhuis in eclectische trant gebouwd

Inleiding In de straatwand opgenomen HERENHUIS in 1887 in Eclectische trant gebouwd naar een ontwerp van A. Salm GBzn. voor H.W. Nijman. Salm ontwierp voor deze ondernemer aan de Weesperzijde op een afgeschuinde kavel een rij van vijf herenhuizen. In deze huizen experimenteerde hij met diverse stijlvormen. Rond 1930 is het interieur gedeeltelijk verbouwd in Art Décostijl. Omschrijving Op een afgeschuinde rechthoekige plattegrond in grauw/rood bakstenen kruisverband opgetrokken herenhuis onder een flauw hellende, geknikte kap met aan de (gepleisterde) achterzijde een smalle uitbouw van het trappenhuis. Het metselwerk wordt verlevendigd door (kunst)stenen sierbanden (speklagen), sluit- en aanzetstenen. Het drie vensterassen brede a-symmetrische ingedeelde woonhuis telt vier bouwlagen: souterrain, bel-etage en twee verdiepingen. In het rechter, smalle deel bevindt zich de entree, die omlijst wordt door neo-renaissance pilasters met rondboog, waarop weer een gebroken volutenfronton rust. In het fronton bevindt zich een rondboog venster met gietijzeren sierrooster onder een segmentboog met sluitsteen. Op de verdieping geven openslaande deuren toegang tot een rechthoekig Frans balkon met natuurstenen balustrade met een cartouche. Boven het achttienruits bovenlicht zit een segmentboog met siermetselwerk in het timpaan. Onder het balkon is een cartouche met het bouwjaar '1887'.Op de bovenste verdieping bevindt zich een kruiskozijn, onder een rechte strek. Hierboven is de zware, geprofileerde kroonlijst geplaatst. Het brede linkerdeel heeft op de bel-etage een driedelig getoogd, houten kozijn met hardstenen lekdorpel met in de bovenlichten respectievelijk twee keer zesruits en één keer vijftienruits roedenverdeling. De rechthoekige erker heeft aan de onderzijde cartouches met rolwerk en een versierde lijst boven. Het gebogen, gebroken fronton omvat een halve cirkel. De bovenlichten hebben dezelfde roedeverdeling als het kozijn op de bel-etage. Op de bovenste verdieping heeft het kruiskozijn een omlijsting met wangen en een gebogen fronton met een console als sluitsteen. De topgevel is in drieën geleed waarbij de aanzet wordt gevormd door een korfboog met op de hoeken contreforts bestaande uit consoles, blokken, bollen en obelisken. De tweede geleding heeft een rondboog zolderraam onder een driehoekig fronton met rolwerk in de klauwstukken en een en een decoratief smeedijzeren hijsbalk. In de derde geleding is een blinde oculus geplaatst tussen pilasters met voluten als klauwstukken onder een gebogen, gebroken fronton met een vaas als bekroning. De achtergevel heeft de oorspronkelijke vensters en glas-in-lood in het uitgebouwde trappenhuis. Van het oorspronkelijk interieur zijn, behalve de oorspronkelijke indeling, nog aanwezig de cassettenplafonds, de paneel- en glas- en schuifdeuren inclusief hang- en sluitwerk, inbouwkasten, de tegelvoer in het souterrain, de marmeren gang met dito trap en lambrisering en geelkoperen staafleuning, de glas-in-lood binnenramen en de schoorsteenmantel op de verdieping. Voorts uit deze periode zijn een deel van de schouw op de tweede verdieping en een bediendenkast op zolder. Boven de gepleisterde lambriseringen van de gangen lopen gesjabloneerde banden. Rond 1930 zijn de houten lambriseringen en de omlijstingen van de deuren veranderd, in een stijl passend bij de nieuwe marmeren schouwen op de bel-etage en de verdieping. In deze periode kreeg het souterrain een nieuwe lambrisering. De toiletten in het oorspronkelijke trappenhuis hebben deels oorspronkelijke, deels Art Déco-tegels en een oorspronkelijke installatie. De meeste deuren en veel andere onderdelen van de betimmering vertonen nog de eerste afwerklaag in de kleuren donkergroen, bruin en oker, waarbij soms vergulde biesjes zijn geschilderd. In de badkamer met gedeeltelijk de inrichting van 1930, bevindt zich een lichtkoker waarvan het glas-in-lood gedeeltelijk bewaard is gebleven. Waardering Het herenhuis aan de Weesperzijde uit 1887 is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als gaaf voorbeeld van, door particuliere opdrachtgevers ontwikkelde, rijk gedetailleerde -zowel qua in- als qua exterieur- neo-renaissance woonhuizen voor de gegoede stand alsmede vanwege de plaats in het oeuvre van de architect A. Salm GBzn. Het woonhuis is stedenbouwkundig van algemeen belang wegens ensemblewaarde als beeldbepalend onderdeel van het laat negentiende-eeuwse rivierfront aan de oostzijde van de Amstel. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 526994
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Station Antwerpen-Centraal, een gebouw in eclectische stijl

Eclecticisme is het combineren van kenmerken van verschillende bouwstijlen of kunststromingen tot een bevallig geheel.

In de kunst

1rightarrow blue.svg Zie Eclecticisme (architectuur) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In de klassieke oudheid werd de term gebruikt voor de stroming waarbij de Romeinse, Griekse en Oosterse cultuurelementen op elkaar inwerkten en meer en meer met elkaar versmolten. Daarin kunnen we twee grote groepen onderscheiden: het Romeins eclecticisme en het Alexandrijns eclecticisme.

In de 19e eeuw ontstond een stroming in de beeldende kunst, het Historisme. De naam duidt op het retrospectieve karakter van de architectuur in de 19e eeuw, er wordt veel teruggeblikt op het verleden en decoraties worden ontleend aan diverse vroegere stijlperioden. Vanwege het selectieve karakter van de stijl wordt ze ook wel de eclectische stijl genoemd.

Een eclectisch bouwwerk heeft bijvoorbeeld kenmerken uit verschillende neostijlen in zich, die zijn gecombineerd tot een nieuw geheel. Het Justitiepaleis door Joseph Poelaert in Brussel is daar een mooi voorbeeld van. Binnen het neoclassicisme werd dit principe toegepast om een schilderachtig effect te bereiken. In postmoderne kunst dient eclecticisme vaak als ironische illustratie van de gedachte dat werkelijke authenticiteit onmogelijk is.

In de psychotherapie

Men spreekt van eclectische therapie als de therapeut zich niet tot één stroming beperkt, zoals psychoanalyse, gedragstherapie, systeemtherapie of medicamenteuze therapie, maar uit de verschillende stromingen die elementen of technieken kiest die het best passen bij de cliënt of het probleem. In de gezondheidszorg wordt over het algemeen voor een eclectische therapie gekozen. Men kiest de therapie, technieken of elementen die op dat moment het beste bij de actuele problematiek en het toestandsbeeld van de cliënt lijken te passen.

In de religie

Men kan ook geloven op een eclectische manier. Een eclecticus neemt ideeën aan van verschillende overtuigingen die hem of haar persoonlijk aanspreken, en combineert deze. Zie ook syncretisme.

In de filosofie

In de filosofie wordt vooral verwezen naar het vermengen van de Romeinse met de Griekse filosofie en het vermengen van de Oosterse met de Griekse (onder invloed van Alexander de Grote).

Romeins eclecticisme

De Romeinen namen veel van hun filosofische stelsels over van de Grieken. Ze kozen datgene uit dat volgens hen het dichtst bij de waarheid lag. Daarom zal men veel van de Griekse filosofie ook terugvinden in de Romeinse. Ook speelde het praktische aspect een rol bij de Romeinen. Filosofie is voor hen niet een doel op zich, zoals bij de Grieken, maar een praktisch hulpmiddel voor het opstellen van een algemeen wereldbeeld om zich beter in de wereld te kunnen oriënteren.

Alexandrijns eclecticisme

Hier bedoelt men de versmelting van de Griekse en de Oosterse filosofie. Vooral de Joodse religieuze overleveringen waren hier belangrijk. De Joodse Alexandrijnse intellectuelen probeerden de waarheden uit de Griekse filosofie te combineren met de religieuze waarheden uit het Oude Testament. Aangezien deze op sommige vlakken met elkaar in tegenspraak zijn, stond men voor een probleem.

Dit probleem werd in twee richtingen opgelost: enerzijds stelde men dat het Oude Testament reeds door de Grieken gekend was en dat zij veel waarheden hieruit gehaald hebben, anderzijds werden de heilige geschriften met de Griekse filosofie in overeenstemming gebracht. Men gaat daarom God anders interpreteren. Deze nieuwe zienswijze was vooral op Plato geïnspireerd. Nieuwe ideeën zoals de onbereikbaarheid van God en de zoon van God als bemiddelaar tussen de mensen en God deden hun intrede en waren ook de basis van het christendom.

In de hedendaagse populaire muziek

Binnen de hedendaagse housemuziek bestaat ook een stroming die 'eclectic' wordt genoemd. Het is een samensmelting van urban en house.


Monumenten in de buurt van In de straatwand opgenomen herenhuis in eclectische trant gebouwd in Amsterdam

De Ysbreeker

Weesperzijde 23
Amsterdam
Inleiding CAFE-RESTAURANT met bovenWONINGEN, ontworpen door A.L. van Gendt in 1884-1885, in de stijl van de Neo-Renaissance, de decoratie i..

In de straatwand opgenomen herenhuis in eclectische trant

Weesperzijde 24
Amsterdam
Inleiding In de straatwand opgenomen HERENHUIS in 1887 in Eclectische trant naar een ontwerp van A. Salm GBzn. voor H.W. Nijman. Salm ontwi..

In de straatwand opgenomen herenhuis in eclectische trant

Weesperzijde 27
Amsterdam
Inleiding In de straatwand opgenomen HERENHUIS in 1887 in Eclectische trant, gebouwd naar een ontwerp van A. Salm GBzn. voor H.W. Nijman. S..

Herenhuis met tuinhuis

Weesperzijde 26
Amsterdam
Inleiding In de straatwand opgenomen HERENHUIS in 1887 in Eclectische trant met TUINHUIS in de achtertuin. Het woonhuisis gebouwd naar een ..

In de straatwand opgenomen herenhuis in eclectische trant

Weesperzijde 28
Amsterdam
Inleiding In de straatwand opgenomen HERENHUIS in 1887 in Eclectische trant, gebouwd naar een ontwerp van A. Salm GBzn. voor H.W. Nijman. S..

Kaart & Routeplanner

Route naar In de straatwand opgenomen herenhuis in eclectische trant gebouwd in Amsterdam

Foto's (3)