Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Atelierwoning in Amsterdam

Woonhuis

Oosterpark 82
1092AV Amsterdam
Noord Holland

Bouwjaar: 1884
Architect: Ed. Cuypers


Beschrijving van Atelierwoning

Inleiding Een in 1884 tot stand gekomen ATELIERWONING, gebouwd in opdracht van Leembruggen in oorsprong voor de beeldhouwer Roskam, die echter vroegtijdig overleed. De blokken natuursteen boven de toegang waren bedoeld om door de beeldhouwer bewerkt te worden. De atelierwoning is opgenomen in de vrijwel gesloten gevelwand aan de zuidzijde van het Oosterpark. Gebouwd naar een ontwerp van de architect Ed. Cuypers in een stijl met invloeden van de neo-renaissance. Vanaf 1890 bewoond door de schilder/graficus Willem Witsen, die halverwege de zeer hoge werkplaats een vloer liet aanbrengen. Er onstonden zo twee ateliers. Het onderste atelier was aanvankelijk bestemd voor de schilders Haverman en Isaac Israëls; het bovenste atelier was voor Breitner bestemd. Witsen behield later de bovenruimte voor zichzelf. Het atelier besloeg de gehele breedte van het huis. De woonvertrekken bevonden zich op de bovenverdiepingen. Omschrijving Op rechthoekig grondplan gerealiseerd werk-woonhuis met thans vier (in oorsprong drie) bouwlagen boven het maaiveld. Het geheel wordt afgesloten met een hoge kap met steil schild aan de zijde van het Oosterpark en gedekt met leien, aan deze zijde ook een brede dakkapel met vijf gekoppelde vensters met draairamen en geprofileerde gootlijst en ingezwenkte kap met zinken dekking. Tweetal gemetselde schoorstenen en gepleisterde en blinde delen van de zijgevels. Gevels opgebouwd uit donkerrode baksteen in staand verband. Decoratief gebruik van gele baksteen en toepassing van sierankers en natuurstenen banden en accenten en hardstenen sokkel met sierlijst. Zowel aan de linker- als aan de rechterzijde van de voorgevel een toegangspartij met hardstenen stoeptrede en geprofileerde sokkel waarop natuurstenen enkadrering met afwisselend gladde en deels ruw behakte blokken. Halfronde toging met sluitsteen. Dubbele houten toegangsdeuren met panelen, glaswerk, geleding en traliewerk. Boven de enkadrering bevinden zich in beide gevallen de uit meerdere delen opgebouwde en onbewerkte blokken natuursteen. Hierin laten zich delen van een kroonlijst en ruwe consoles onderscheiden. Aan de rechterzijde een centrale rechthoekige opening. Boven de natuurstenen blokken bevindt zich een cirkelvormige nis in omvattend kader. In het midden van de gevel een zeer hoge vensterpartij onder segmentboog. Na de verbouwing door Witsen bevindt zich halverwege, ter hoogte van de tussenvloer, het venster een hoofdgestel met architraaf, fries en kroonlijst en met risalerend middendeel met fronton met blind timpaan. Vertikale ranke stijlen met sierbanden, basement en Korinthisch kapiteel. Geprofileerde cordonlijst boven fries met siermetselwerk in gele baksteen. Tweede verdieping met vier traveeën en met kruisvensters onder segmentboog met geel metselwerk in spaarveld. Rechte gevelbeëindiging met diepe en geprofileerde gootlijst op consoles. Waardering Uit 1884 daterende atelierwoning in electisch-renaissancistische trant van algemeen belang vanwege zijn cultuur- en architectuurhistorische en typologische waarde. Van belang vanwege de verbondenheid met schilders en dichters uit de sfeer van 'De Tachtigers' en 'De Nieuwe Gids'. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 526984
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Atelierwoning in Amsterdam

Woonhuis bestaande uit twee samengetrokken panden

Oosterpark 77
Amsterdam
Inleiding WOONHUIS bestaande uit twee samengetrokken panden uit 1888 die in 1921-22 verbouwd zijn tot één woning door de architect Harry..

Koninklijk Instituut voor de Tropen / Tropenmuseum

Mauritskade 62
Amsterdam
Inleiding In 1926 geopend WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT met MUSEUM, genaamd Koninklijk Instituut voor de Tropen en Tropenmuseum, tot stand gek..

Seinhuis bij het gelijktijdig gebouwde Muiderpoortstation

Oosterspoorplein 1
Amsterdam
Inleiding In 1936-1938 tot stand gekomen vrijstaand SEINHUIS bij het eveneens in die jaren gebouwde Muiderpoortstation. Gelegen tussen het ..

Muiderpoort

Sarphatistraat 500
Amsterdam
Muiderpoort. Vlak gedekt rechthoekig gebouw, het verhoogde middengedeelte bekroond door een koepeltoren, de poortdoorgangen in zandsteen op ..

Lourdesgrot

's-Gravesandestraat 51
Amsterdam
Omschrijving In de buitenruimte ten oosten van de kapel van het voormalig St. Elisabeth Gesticht bevindt zich een tuinfolly in de vorm van ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Atelierwoning in Amsterdam

Foto's (5)