Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Nederhoven: parkaanleg in Beegden

Tuin Park Landgoed

Nieuwstraat 65
6099AA Beegden (gemeente Maasgouw)
Limburg

Bouwjaar: laatste helft 18e eeuw 1750 laatste helft 18e eeuw


Beschrijving van Nederhoven: parkaanleg

Omschrijving onderdeel 4: PARKAANLEG. De parkaanleg bestaat uit a. oprijlaan en doorzicht; b. oude oprijlaan; c. bos; d. binnentuin met doorzicht over de Sleijbeek; e. overige delen van de aanleg. Ad a.: de oprijlaan begint aan de Nieuwstraat en loopt in zuidelijke richting naar de dam over de gracht; de poort van de remise fungeert als point-de-vue van de laan; ter weerszijden van de laan met puinverharding staat een enkele rij oude lindebomen; de laan is aangelegd in de tweede helft van de 18de eeuw. Tussen deze oprijlaan en het bos (ad c) het uit de formele aanlegperiode daterende doorzicht bestaande uit een rechhoekige open ruimte, gelegen op de as van de voorzijde van het huis in de richting van de Nieuwstraat. Ad b.: de oude oprijlaan (XVII-XVIII) liep vanuit het dorp Heel tot aan de al genoemde dam, parallel aan de noordzijde van de gracht; dit tracé is reeds lang buiten gebruik; er rest nog een aantal oude eiken, die nu in een weiland staan en die duidelijk dit oude laangedeelte markeren. De laan liep naar het oosten verder naar de weg langs de boerderij de Pannenhof; ook hier nog een enkele rij oude eiken; dit tracé is nog in gebruik, voornamelijk voor agrarisch verkeer; het is een zandweg met puin in twee rijsporen. Ad c.: in het noordoosten van het complexgebied ligt een oud bosperceel tussen de Nieuwstraat en het oostelijk deel van de oude oprijlaan; veel oud opgaand loofhout, met name eik en beuk; vaag is nog een wandelpad herkenbaar. Ad d.: dit is de tuin bij het hoofdgebouw in de noordoosthoek van het omgrachte terrein; de tuin heeft een recente aanleg met een gazon waaromheen borders met vaste planten en heesters; op het talud langs de gracht staan rhododendrons. Vroeger was dit relatief kleine terrein waarschijnlijk meer in gebruik als moestuin met enkele fruitbomen; er staat nog een zeer indrukwekkende oude perelaar. Aan de achterzijde van het huis, in zuidelijke richting, is er vanouds een doorzicht over de Sleijbeek op het door notenbomen en heesters omzoomd weiland ten zuiden hiervan (onderdeel en zuidgrens van het beschermde park) en verder op de Maasvallei. Tussen de achterzijde van het huis en de Sleijbeek ligt een ruigteperceel, waarop in de jaren 50 van de 20ste eeuw populieren werden geplant. Deze zijn kort na 2000 gekapt. Door de daaropvolgende heesterbeplanting is het doorzicht naar de Maasvallei niet meer volledig. Op het lage dijkje langs de gracht aan de achterzijde van het huis staan 7 oude eiken, gedeeltelijk hoog opgesnoeid vanwege het uitzicht. Ad e.: direct ten oosten van het omgrachte terrein en ten zuiden van het bos is een grote open ruimte (akkerland), dat aan de oostkant begrensd wordt door een rechte rij eiken (aan deze zijde de grensmarkering van het beschermde parkgedeelte). Waardering De PARKAANLEG is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang: - vanwege de ouderdom; - als wezenlijk cultuurhistorisch onderdeel van het complex; - vanwege de visueel-landschappelijke waarden; - vanwege de gaaf bewaarde structuur. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 526937
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Nederhoven: parkaanleg in Beegden

Nederhoven: koetshuis

Nieuwstraat 65
Beegden (Gemeente Maasgouw)
Omschrijving onderdeel 2: KOETSHUIS, XVIII. Het koetshuis is gebouwd met rode baksteen onder rode Oud-Hollandse pannen (zuidzijde) en grij..

Nederhoven: tuinmuur

Nieuwstraat 65
Beegden (Gemeente Maasgouw)
Omschrijving onderdeel 6: TUINMUUR, baksteen, XVIII. De muur, die de scheiding vormt tussen de binnenplaats en de tuin bij het huis en van..

Boerderij, rode baksteen onder omgaand schilddak

Dorpsstraat 1
Heel (Gemeente Maasgouw)
Omschrijving onderdeel 3: BOERDERIJ, XVIII. De boerderij is gebouwd evenwijdig aan de noord-, west-, en zuidzijde van de gracht, rode baks..

Nederhoven: hoofdgebouw

Nieuwstraat 65
Beegden (Gemeente Maasgouw)
Omschrijving onderdeel 1: HOOFDGEBOUW. Pand op rechthoekige plattegrond, XVIIa + wijzigingen XVIIId; baksteen met mergelbanden onder schild..

Nederhoven: dam met toegangspoort

Nieuwstraat 65
Beegden (Gemeente Maasgouw)
Omschrijving onderdeel 5: DAM met TOEGANGSPOORT, XVIII-XIX. De dam heeft flanken en borstweringen van baksteen; borstweringen met rollaag ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Nederhoven: parkaanleg in Beegden

Foto's (3)