Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Fort Henricus in De Heen

Militair Object

Schansdijk 5
4655TE De Heen (gemeente Steenbergen)
Noord Brabant

Bouwjaar: 1622-1626


Beschrijving van Fort Henricus

Inleiding Fort Henricus is aangelegd tussen 1622 en 1628 aan de monding van de Steenbergse Vliet ten tijde van het Spaans bewind. Het fort maakte deel uit van de zgn. Steenbergse Linie. Aanvankelijk was het een eenvoudig aardwerk, later werd het omgevormd tot vijfhoek met bastions, gracht, enveloppe, buitengracht en voorwal. Op het fort bevonden zich diverse gebouwen en aan de overzijde van de haven lag een hoornwerk. Van de oorspronkelijke bebouwing op het fort resteert thans niets meer. De fortgracht is gedempt maar het tracé is nog geheel zichtbaar. De hoofdvorm van het fort is nog duidelijk herkenbaar in het landschap. Het fort wordt deels omringd door de Schansdijk en de Oude Vlietpolderdijk. Naast de zichtbare cultuurhistorische waarden, herbergen de resten van het fort ook niet- zichtbare waarden. Het gaat dan om de archeologische informatiewaarde van het complex. Aangezien er vooralsnog geen archeologisch onderzoek is uitgevoerd gaat het om verwachtingen. Allereerst betreffen dit de sporen van de indeling en het gebruik van het fort, zoals gebouwen, kuilen, militaire resten en dergelijke. In samenhang daarmee is de inhoud van de - grotendeels - dichtgeraakte grachten van belang. Veelal werd afval uit het fort in de grachten gegooid. Door de goede - natte - conserveringomstandigheden is ook het vermoedelijk aanwezige ecologisch materiaal goed bewaard gebleven. Naast aardewerken en metalen voorwerpen zijn ook voorwerpen van meer vergankelijk materiaal, zoals leren en houten voorwerpen te verwachten, maar ook aanwijzingen omtrent voedselpatronen van de gebruikers van het fort. Omschrijving FORT HENRICUS, bestaande uit een regelmatig gevormd aardwerk met vijf bastions, gelegen aan de Steenbergse Haven ten noorden van Steenbergen. Rondom het fort bevindt zich het tracé van de (gedempte) fortgracht. Waardering FORT HENRICUS is van belang: - vanwege de cultuurhistorische waarde als militair-historisch object; - vanwege de hoge archeologische waarde; - vanwege de ensemblewaarde met overige (deels beschermde) forten en onderdelen behorend bij de Steenbergse Linie; - vanwege de herkenbaarheid in het landschap. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 526928
Laatste wijziging: 2014-10-02 18:33:51.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Weergave van Steenbergen met Fort Henricus geheel links. (Atlas van Loon)

Fort Henricus was een fort aangelegd in 1626 ter verdediging van de haven van Steenbergen. Het fort is conform een ontwerp van David van Orliens gebouwd, deels in de Graaf Hendrikpolder en deels in de schorren en slikken die later (in 1649 resp. 1788) zijn bedijkt als de Oude en de Nieuwe Vlietpolder. Het fort heeft vijf bastions en een natte gracht met een contrescarp. In 1809 is het fort voor de laatste keer in paraatheid gebracht, in verband met de mogelijke Britse invasie in Zeeland. In 1816 raakte het fort buiten gebruik. In 1827 werd het fortterrein verkocht aan een particulier ten behoeve van de landbouw. Het fort behoorde tot de West-Brabantse waterlinie.

Wederopbouw

In 2008 is begonnen met het gedeeltelijk restaureren van het fort. Het is eigendom van Natuurmonumenten.

Externe link


Monumenten in de buurt van Fort Henricus in De Heen

Sint-Gummaruskerk

Westdam 21
Steenbergen
St.Gummarus, 1900-1902, P.J.H.Cuypers. Bouw geleid door J.Th.J.Cuypers en Jan Stuyt, die het voorontwerp uit 1899 ingrijpend wijzigden. Drie..

Nederlands Hervormde Kerk; Witte Kerk

Kerkplein 7
Steenbergen
N.H. KERK; klassicistisch gebouw uit 1832, bestaande uit een door een zadeldak gedekte driebeukige hallenkerk met een gevel, ingedeeld door ..

Vrijstaand boerenwoonhuis met bakhuisje en Vlaamse schuur

Mariaweg 6
Dinteloord (Gemeente Steenbergen)
Inleiding Vrijstaand BOERENWOONHUIS met bakhuisje en Vlaamse schuur, gelegen op een ruim erf met een treurwilg en een berk, in een open po..

woonhuis

Afgeslechtedijk 8
Steenbergen
Inleiding. De WONING van het boerderijcomplex is in 1923 gebouwd in Overgangsarchitectuur met Art Nouveau elementen en heeft een oudere aan..

Complex Afgeslechtedijk

Afgeslechtedijk 8
Steenbergen
Inleiding. De MELKKAMER uit 1917 is gebouwd in Ambachtelijk-Traditionele bouwstijl en is gelegen tussen de woning en de schuur. Omschrijvi..

Kaart & Routeplanner