Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Prins Hendrik Internaat/Christelijke School voor Schipperskinderen in Nieuwegein

Gebouw

Prins Clausstraat 2
3433EN Nieuwegein
Utrecht

Bouwjaar: 1915


Beschrijving van Prins Hendrik Internaat/Christelijke School voor Schipperskinderen

Omschrijving complexonderdeel 1 Een op de hoek van de Prins Clausstraat en Prins Hendriklaan gelegen INTERNAAT op een T-vormige plattegrond. Het gebouw bestaat uit een hoofdvolume van twee bouwlagen, waaraan aan de Prins Clausstraatzijde twee volumes van één bouwlaag zijn gezet. Het gebouw heeft een met rode tuile du Nord pannen gedekt, samengesteld schilddak met verschillende goot- en nokhoogten. De dakschilden zijn op diverse plaatsen onderbroken met Vlaamse gevels onder steekkappen. De topgevels hiervan zijn geaccentueerd met eenvoudig vakwerk. De overhangende bakgoot wordt gedragen door geprofileerde klossen. De in rode baksteen opgetrokken gevels (staand verband) zijn voorzien van voornamelijk tweelichtsvensters met of zonder bovenlichten. Een aantal vensters hebben getoogde ontlastingsbogen met aanzetstenen van natuursteen. De strekken zijn eveneens voorzien van natuurstenen aanzetstenen. De voorgevel (zuiden) heeft een nagenoeg symmetrische opzet en is negen vensterassen breed. De gevel heeft een weinig risalerend middenstuk van twee bouwlagen en vijf vensterassen breedte. Het risaliet heeft in de eerste bouwlaag grote getoogde kozijnen, waarin dubbele deuren zijn gezet. Geheel links in het risaliet bevindt zich de hoofdingang met rondboogvormig bovenlicht. Onder de ramen van de verdieping is, verdiept in de gevel, een gemetselde tableau van witte baksteen aangebracht, waarin de volgende tekst in donkergrijze baksteen: CHR SCHOOL VOOR SCHIPPERSKINDEREN. Aan weerszijden van het tableau is een natuurstenen gevelsteen gemetseld met links 'ANNO' en rechts '1915'. Boven het tableau is een waterlijst gemetseld. Hierboven bevinden zich twee vierlichtsvensters, waarin de zijlichten door smalle gemetselde penanten van het tweelichtsvenster in het midden gescheiden is. Boven het tweelichtsvenster is een ontlastingsboog gemetseld. Het risaliet wordt afgesloten met twee Vlaamse gevels. Ter weerszijden van het risaliet bevindt zich een bouwvolume van één bouwlaag, twee vensterassen breed. Deze bouwvolumes hebben eveneens twee Vlaamse gevels. De achtergevel heeft een symmetrische opzet van vier assen breedte. De eerste bouwlaag is bepleisterd en heeft aan de uiteinden een blindvenster. De gevel wordt afgesloten met vier Vlaamse gevels. De linker zijgevel (westen) heeft links een vlakke gevel, waarin op de begane grond twee drielichtsvenster met penanten zijn gezet. In de tweede bouwlaag bevinden zich vier tweelichtsvensters. Het middendeel van de gevel heeft drie bouwlagen. In de derde bouwlaag zijn twee tweelichtsvensters zonder bovenlicht gezet. Ter rechterzijde springt de gevel ter breedte van één vensteras terug. Hier bevindt zich een zij-ingang. Rechts van de ingang bevindt zich een bouwvolume van één bouwlaag met grote voorsprong. Dit bouwvolume sluit in de voorgevel de linkerzijde af. De rechter zijgevel heeft wat de hoofdopzet betreft dezelfde indeling als de linkerzijgevel. Aan de linkerzijde van de teruggelegen zij-ingang bevindt zich een bouwdeel (trappenhuis) van drie bouwlagen met afgeschuind gevelvlak. Het interieur is door de functiewijziging niet van enige betekenis. Waardering complexonderdeel 1 Het internaat is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als onderdeel van de geschiedenis van de Nederlandse binnenvaart. Het is tevens van algemene architectuurhistorische waarde als zeldzaam voorbeeld van een schippersinternaat en van ensemblewaarde in relatie tot de directeurswoning en van beeldbepalende waarde vanwege karakteristieke ligging nabij het Merwedekanaal en de Vaartse Rijn. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 526811
Laatste wijziging: 2014-10-12 19:38:37.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Voormalig onderkomen van het internaat aan de Prins Clausstraat.
Voormalige directeurswoning.

Het Prins Hendrik Internaat is het oudste schippersinternaat van Nederland. Het is gelegen in Vreeswijk, wat nu een wijk in de gemeente Nieuwegein is.

Geschiedenis

Op 23 januari 1911 wordt er door de protestantse kerk in Vreeswijk een vereniging opgericht. Deze vereniging heet De Vereeniging tot stichting en instandhouding van een school met den Bijbel voor Schipperskinderen. Deze vereniging wilde ervoor zorgen dat schipperskinderen naar een school konden gaan waar ze goed onderwijs konden krijgen en christelijk worden opgevoed. In 1913 koopt de vereniging daarom in Vreeswijk een stuk grond. Omdat de schipperskinderen niet zomaar naar huis kunnen gaan, moest er een internaat voor deze kinderen komen. Daaruit volgde het besluit om een internaat en een school voor deze kinderen te bouwen.

Op 28 augustus 1915 wordt het Prins Hendrik Internaat geopend. Er zijn op dat moment 94 leerlingen. De leerlingen krijgen naast de gewone vakken ook specifieke vakken die ze kunnen gebruiken als ze zelf later ook gaan varen. Zo krijgen de jongens les over het schippersbedrijf en de meisjes krijgen nuttig handwerken.

Omdat de school explosief groeit wordt er in 1983 gestart met de bouw van een geheel nieuw schippersinternaat, iets ten noorden van Vreeswijk. Ook komt er een nieuwe school, die los staat van het internaat, waar ook "gewone" kinderen les krijgen.

Indeling van de groepen

Vroeger waren er vier soorten groepen. Ten eerste werd er onderscheid gemaakt in geslacht. Ten tweede wordt er gekeken naar leeftijd: de groep 6 t/m 12 jaar, ook wel BO genoemd, en de groep 13 t/m 16 jaar, de zogenoemde VO. Boven de 16 jaar moesten de meeste van de schippersjongeren bij de ouders aan boord komen om het beroep verder te leren.

Tegenwoordig worden de jongens en meisjes gezamenlijk op groepen ingedeeld. Er bestaat op sommige schippersinternaten nog het onderscheid in BO en VO, maar dit is op andere schippersinternaten samengevoegd tot de zogenoemde 'verticale groep' die bedoeld is voor de 6- t/m 16-jarigen. Tegenwoordig zijn er ook IKB/BKB-groepen (interne/begeleide kamer bewoning). Dit zijn kleine groepen jongeren, tussen de 16 en 18 jaar, die van de VO of verticale groep komen en die onder begeleiding van mentoren/leiding leren koken en de leefruimte schoon te houden.

Heden

Omdat het oude Prins Hendrik Internaat leeg kwam, en lange tijd leeg bleef, verpauperde het gebouw. In 1995 werd er daarom besloten om er appartementen in te maken en kunstateliers. Na een grondige verbouwing is eind jaren negentig het voormalige onderkomen van het internaat opnieuw geopend. Woningbouworganisatie Mitros is de nieuwe beheerder van 18 appartementen en 6 bedrijfsruimtes.

In 2005 is ook de verdere ontwikkeling van de regio afgerond, dit als onderdeel van het nieuwbouwproject Nieuw-Vreeswijk. Het gebouw is inmiddels volledig omgeven door woningen.

Het gebouw is een monument en is een gezichtsbepalend gebouw voor dit deel van Vreeswijk. Ook is het een herinnering aan de tijd dat Vreeswijk nog een belangrijk schippersdorp was.

Zie ook

Externe linkMonumenten in de buurt van Prins Hendrik Internaat/Christelijke School voor Schipperskinderen in Nieuwegein

Directeurswoning bij het Prins Hendrik Internaat/de Christelijke School voor Schipperskinderen

Prins Hendriklaan 11
Nieuwegein
Omschrijving complexonderdeel 2 Het aan de Prins Hendriklaan gelegen voormalige WOONHUIS is de voormalige directeurswoning bij de Christeli..

Villa Hoog Sandveld

Koninginnenlaan 28
Nieuwegein
Omschrijving complexonderdeel 4 De markant op hoek Koninginnenlaan / Jaagpad, ten noordoosten van de sluis gelegen VILLA 'Hoog Sandveld' is..

Pastorie Barbarakerk

Koninginnenlaan 1
Nieuwegein
Omschrijving De in 1908 door architect H. Kroes ontworpen PASTORIE van de St. Barabarakerk staat links van de kerk op de hoek Koninginnenl..

Barbarakerk

Koninginnenlaan 3
Nieuwegein
Omschrijving De aan de Koninginnenlaan gelegen KERK op kruisvormige plattegrond in laat-neogotische stijl is opgetrokken in baksteen onder..

Arbeiderswoningen Koninginnensluis

Koninginnensluis 1
Nieuwegein
Omschrijving complexonderdeel 3 Aan de oostzijde van de sluis gelegen bouwblok met ARBEIDERSWONINGEN is tussen 1882 en 1884 ontworpen door..

Kaart & Routeplanner

Route naar Prins Hendrik Internaat/Christelijke School voor Schipperskinderen in Nieuwegein

Foto's (2)