Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Batterijen aan de Overeindseweg, wachthuis B in Nieuwegein

Militair Object

Overeindseweg/Op aardwerk aan de weg
3430AA Nieuwegein
Utrecht

Bouwjaar: 1872-1873


Beschrijving van Batterijen aan de Overeindseweg, wachthuis B

Omschrijving complexonderdeel 2 Het aan de noordwestzijde op het aardwerk gelegen WACHTHUIS B is opgetrokken in 1876 en vergroot in 1881. Het gebouw heeft aan de westzijde een rechte gevel met aan de uiteinden een aflopende vleugelmuur. Het wachthuis is aan de overige zijden -de frontzijde- aangeaard. De gevel is voorzien van een pleisterlaag. In de gevel bevinden zich een aantal stalen deuren. Links sluiten vier deuren voormalige privaten af. Voorts bevat de gevel van links naar rechts een getoogde dubbele deur, twee vensteropeningen met luiken, drie dubbele deuren, twee vensters met luiken en een dubbele getoogde deur. Waardering complexonderdeel 2 Van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een wachthuis, alsmede van ensemblewaarde in relatie tot de overige complexonderdelen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 526793
Laatste wijziging: 2014-10-12 09:49:28.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Batterijen aan de Overeindseweg
Fortwachterswoning en schotbalkkering

De Batterijen aan de Overeindseweg zijn een verdedigingswerk in de Nederlandse gemeente Nieuwegein. Ze maakten deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en zijn een voorpost van Fort Jutphaas.

Het verdedigingswerk is begin jaren 1870 verrezen, een periode die zich kenmerkte door het uitbreken van de Frans-Duitse Oorlog. In Nederland leidde dit tot de afkondiging van een mobilisatie en ook de bouw van enkele vooruitgeschoven forten rond de stad Utrecht om zwakke plekken te versterken. Nadien is het werk aan de Overeindseweg nog uitgebreid.

Rond 1982 is het zuidelijk deel verdwenen door een aanpassing van het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van de plofsluis. Tegenwoordig is de noordelijke batterij hersteld en te zien. Het zuidelijke deel is slechts zichtbaar als een verhoogde wal in het landschap.

In rijksmonumentaal opzicht zijn van de Batterijen aan de Overeindseweg onder meer een aardwerk, mitrailleurkazemat, artillerieloods en een schotbalkkering beschermd.

Externe link


Monumenten in de buurt van Batterijen aan de Overeindseweg, wachthuis B in Nieuwegein

Batterijen aan de Overeindseweg, aardwerk

Overeindseweg/In midden van gracht
Nieuwegein
Omschrijving complexonderdeel 1 Het AARDWERK van de batterijen aan de Overeindseweg is aangelegd in 1871 en bestaat uit een wal aan de noo..

Batterijen aan de Overeindseweg, bergplaats C

Overeindseweg/Op ardwerk
Nieuwegein
Omschrijving complexonderdeel 3 De zuidoostelijk van bet wachtgebouw gelegen BERGPLAATS C bestaat uit een betonnen front met aflopende vleu..

Batterijen aan de Overeindseweg, remise E

Overeindseweg/Op aardwerk
Nieuwegein
Omschrijving complexonderdeel 4 De noordoostelijk van wachthuis gelegen, omstreeks 1880 opgetrokken REMISE E bestaat uit een met beton omkl..

Batterijen aan de Overeindseweg, mitrailleurkazemat

Overeindseweg/Op aardwerk
Nieuwegein
Omschrijving complexonderdeel 5 De aan de noordzijde in het aardwerk van de batterij gebouwde MITRAILLEURKAZEMAT werd gebouwd in 1936 en be..

Batterijen aan de Overeindseweg, artillerieloods

Overeindseweg/Achter wachterswoning
Nieuwegein
Omschrijving complexonderdeel 6 De ARTILLERIELOODS A ligt aan de keelzijde van de noordelijke batterij, noordwestelijk achter de fortwachte..

Kaart & Routeplanner