Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Batterijen aan de Overeindseweg, aardwerk in Nieuwegein

Militair Object

Overeindseweg/In midden van gracht
3430AA Nieuwegein
Utrecht

Bouwjaar: 1872-1873


Beschrijving van Batterijen aan de Overeindseweg, aardwerk

Omschrijving complexonderdeel 1 Het AARDWERK van de batterijen aan de Overeindseweg is aangelegd in 1871 en bestaat uit een wal aan de noord- en oostzijde en een laag gedeelte aan de keelzijde. Het aardwerk is langgerekt van vorm en strekt zich uit vanaf de Overeindseweg in Noordelijke richting naar het inundatiekanaal, dat tevens aan de noordoostzijde langs de batterijen loopt. In bet aardwerk zijn diverse bomvrije gebouwen alsmede een mitrailleurkazemat gezet. De brug en doorgaande weg bevinden zich aan de zuidzijde van de batterij. Het zuidelijk deel van de batterij is in 1981 vergraven en deels verdwenen door de aanleg van bet Amsterdam Rijnkanaal. Waardering Complexonderdeel 1 Van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een aardwerk, type batterij, alsmede van ensemblewaarde in relatie tot bet inundatiekanaal en als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 526792
Laatste wijziging: 2014-10-12 09:49:28.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie

Monumenten in de buurt van Batterijen aan de Overeindseweg, aardwerk in Nieuwegein

Batterijen aan de Overeindseweg, wachthuis B

Overeindseweg/Op aardwerk aan de weg
Nieuwegein
Omschrijving complexonderdeel 2 Het aan de noordwestzijde op het aardwerk gelegen WACHTHUIS B is opgetrokken in 1876 en vergroot in 1881. H..

Batterijen aan de Overeindseweg, bergplaats C

Overeindseweg/Op ardwerk
Nieuwegein
Omschrijving complexonderdeel 3 De zuidoostelijk van bet wachtgebouw gelegen BERGPLAATS C bestaat uit een betonnen front met aflopende vleu..

Batterijen aan de Overeindseweg, remise E

Overeindseweg/Op aardwerk
Nieuwegein
Omschrijving complexonderdeel 4 De noordoostelijk van wachthuis gelegen, omstreeks 1880 opgetrokken REMISE E bestaat uit een met beton omkl..

Batterijen aan de Overeindseweg, mitrailleurkazemat

Overeindseweg/Op aardwerk
Nieuwegein
Omschrijving complexonderdeel 5 De aan de noordzijde in het aardwerk van de batterij gebouwde MITRAILLEURKAZEMAT werd gebouwd in 1936 en be..

Batterijen aan de Overeindseweg, artillerieloods

Overeindseweg/Achter wachterswoning
Nieuwegein
Omschrijving complexonderdeel 6 De ARTILLERIELOODS A ligt aan de keelzijde van de noordelijke batterij, noordwestelijk achter de fortwachte..

Kaart & Routeplanner