Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Fort Jutphaas, bomvrij wachthuis (Réduit A) in Nieuwegein

Militair Object

Fort Jutphaas 3
3439LX Nieuwegein
Utrecht

Bouwjaar: 1846-1848


Beschrijving van Fort Jutphaas, bomvrij wachthuis (Réduit A)

Omschrijving complexonderdeel 2 Het aan de westzijde op het fort gelegen BOMVRIJE WACHTHUIS uit 1846-1848 is in baksteen opgetrokken op een waaiervormige plattegrond. De bezetting van het wachthuis bestond uit maximaal 140 man. Het was aanvankelijk gepland als een rand gebouw, maar is slechts ten dele voltooid. Door de aanleg van een verdedigingswal op het aardwerk verviel de functie van de schietgaten aan de oostzijde. Het geschut werd geplaatst op emplacementen op het aardwerk zelf. Aan de frontzijde (oost) van het wachthuis is de muur gebogen en bevat brede schietgaten voor geschut en smalle voor handvuurwapens. De keelzijde (west) heeft in de gracht een afgeschuind bouwdeel. Aan deze zijde ligt de gevel van het wachthuis in lijn met het aardwerk. In het midden bevindt zich een dichtgezette opening. Ter weerszijden is een bakstenen trap met smeedijzeren leuning aangebracht. In het geveldeel onder de trap bevindt zich een deur. De zuidgevel bevat een tweetal dichtgezette openingen. In de oostgevel bevindt zich onder andere een dubbele deur. Het interieur bevat onder andere ruimten die dienst deden als wachtlokaal, keuken, kruitmagazijn, en privaatvertrek. Waardering complexonderdeel 2 Het object is van algemeen belang vanwege architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een bomvrij wachthuis, alsmede van cultuurhistorische waarde als onderdeel in de ontwikkeling van de krijgskunde in Nederland. Tevens van ensemblewaarde in relatie tot de overige complexonderdelen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 526759
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Tegenwoordige ingang
Een verbruiksmagazijn van het fort

Fort Jutphaas is een verdedigingswerk bij Jutphaas in de Nederlandse gemeente Nieuwegein. Het maakte deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Bouw en functie

Het verdedigingswerk verrees aan de Vaartsche Rijn omstreeks 1820, een periode waarin de Franse bezetting net was beëindigd en besloten was op diverse plaatsen de Hollandse Waterlinie te versterken. Fort Jutphaas werd aangelegd op of bij het voormalige kasteel Plettenburg en bestond in eerste instantie uit een of meer schansen. Rond 1847 is het verdedigingswerk omgevormd tot een fort. Nadien is het nog verder uitgebreid. Begin jaren 1870 zijn in de nabije omgeving de Batterijen aan de Overeindseweg aangelegd ter versterking van de verdedigingslinie. In militair opzicht is het fort tot en met minstens de Tweede Wereldoorlog in gebruik geweest.

Tegenwoordig

In 1959 verkocht het Ministerie van Defensie het fort aan particulieren en het fort krijgt de bestemming wijnkooperij/wijnhandel. In 2008 wordt het fort over genomen door Fort Jutphaas BV. De huidige eigenaren zijn de gebroeders Rob en Marco Peek en de heer Rob Rietveld die gezamenlijk het fort een nieuwe (horeca)bestemming geven.

Fort Jutphaas is gewaardeerd als rijksmonument.

Externe link

Bronnen


Monumenten in de buurt van Fort Jutphaas, bomvrij wachthuis (Réduit A) in Nieuwegein

Fort Jutphaas, aardwerk

Fort Jutphaas 5
Nieuwegein
Omschrijving complexonderdeel 1 Het AARDWERK van het Fort Jutphaas is gelegen ten oosten van het Merwedekanaal, op de as van de Overeindsew..

Fort Jutphaas, remise B

Fort Jutphaas 5
Nieuwegein
Omschrijving complexonderdeel 3 REMISE B, gelegen in het aardwerk van het noordoostelijke bastion. De remise heeft een gemetseld front met ..

Fort Jutphaas, remise C

Fort Jutphaas 5
Nieuwegein
Omschrijving comp]exonderdeel 4 REMISE C, gelegen op bet zuidoostelijke bastion. De remise heeft een gemetseld front aan de oostzijde met r..

Fort Jutphaas, bergplaats D

Fort Jutphaas 5
Nieuwegein
Omschrijving complexonderdeel 5 De in het aardwerk van het grote zuidoostelijke bastion gelegen BERGPLAATS D heeft een bakstenen frontmuur ..

Fort Jutphaas, bergplaats E

Fort Jutphaas 5
Nieuwegein
Omschrijving complexonderdeel 6 De in het aardwerk van het grote noordoostelijke bastion gelegen BERGPLAATS F heeft een bakstenen frontmuur..

Kaart & Routeplanner

Route naar Fort Jutphaas, bomvrij wachthuis (Réduit A) in Nieuwegein

Foto's (1)