Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Pakhuizen Medan/Bindjeij/Laboean in Amsterdam

Gebouw

Nova Zemblastraat 2 A
1013RK Amsterdam
Noord Holland

Bouwjaar: 1895
Architect: W. Hamer


Beschrijving van Pakhuizen Medan/Bindjeij/Laboean

Inleiding Drie geschakelde voormalige PAKHUIZEN, genaamd "Medan", "Bindjeij", "Laboean", aan de westzijde van de Houtmankade, gebouwd in 1895, in opdracht van P.W. Janssen, de directeur van de Delimaatschappij. Architect is W. Hamer. De pakhuizen zijn uitgevoerd in een Neo-renaissancestijl met elementen als trapgevels (met driehoekige en halfronde frontons), consoles en gele gemetselde sierbanden. In type sluit dit opslaggebouw aan bij de pakhuizen uit de Gouden Eeuw. De drie pakhuizen liggen met de linker zijgevel vrij aan de Nova Zemblastraat. De pakhuizen zijn in 1898-1900 uitgebreid met de Nova Zemblastraat 4-6. N.B. In de op onderdelen gewijzigde pakhuizen zijn tegenwoordig kleine bedrijven gehuisvest. Omschrijving Het pand heeft vier bouwlagen en een zolderverdieping ter hoogte van bijna een hele bouwlaag en is in baksteen kruisverband opgetrokken op een (afgeschuind) rechthoekig grondplan onder drie zadeldaken met trapgevels. De gevels worden door gele verblendstenen banden (drie metsellagen) geleed ter hoogte van de hardstenen lekdorpels van de vensters. De achtergevel heeft zes vensterassen, de voorgevel negen. De kleine vensters in de voor- en achtergevels worden door een steens toog afgesloten en zijn voorzien van een uit gele verblendstenen bestaande sluitsteen en hebben hardstenen lekdorpels. De voorgevel heeft op de begane grond hardstenen sluit- en aanzetstenen. De hijsluikopeningen, in de centrale as van de drie gekoppelde topgevels, op de eerste tot en met de derde verdieping zijn rechtgesloten en hebben boven en onder hardstenen gevelelementen met daarin, boven de eerste verdieping, de Indonesische pakhuisnamen. Aan weerszijden van de hijsluiken bevindt zich een klein venster. De bovenste, getoogde opening bevindt zich onder een hijsbalk en heeft aan weerszijden een rond venster. De linker zijgevel bevat vensters onder een rollaag. Ter plaatse van verdiepingsvloeren en dakgordingen komen in alle gevels staafankers voor. De linker en rechter voorgevel zijn identiek. De trapgevels hebben natuurstenen ezelsruggen en deklijsten. De toppilaster wordt ondersteund door een bewerkte, brede console. De middenas met de hijsluikopeningen, met hardstenen blokken ter plaatse van de duimen, risalerend. Het middelste pand, met maar één trap -op consoles-, heeft een halfrond fronton met bolornament als bekroning. In de plint, afgesloten door een gecementeerde band komt geheel links een gevelsteen voor: 'DE EERSTE STEEN GELEGD / DOOR / DEN HEER P.W. JANSSEN / DIRECTEUR DER DELI MAATSCHIJ / DEN 14 SEPT. 1895'. De linker zijgevel heeft negen traveeën; de rechter is op het begane grondvenster na geheel blind. In de tweede en voorlaatste vensteras bevinden zich de hijsluikopeningen waarvan de bovenste, als platgedekte aankapping in het dakschild, de daklijst doorbreekt. De traveeën zijn geplaatst tussen met afzaten afgedekte lisenen, die rusten op het uitgemetselde afgeschuinde trasraam. De lisenen onderbreken de omlopende gele verblendstenen sierband. De achtergevel heeft op de verdiepingen telkens twee getoogde vensters en een omlopende sierband. Op de zolderverdieping bevindt zich een enkel venster. De inwendige draagconstructie bestaat uit zich verjongende gietijzeren kolommen waarop de houten vloeren rusten. Waardering De drie geschakelde pakhuizen "Medan", Bindjeij" en "Laboean" uit 1895 zijn van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarden als karakteristiek voorbeeld van een traditioneel geconstrueerd opslaggebouw met eigentijdse detaillering; tevens van belang wegens situationele- en ensemblewaarde wegens de nog herkenbare relatie met de naburige pakhuizen en de Houthaven. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 526740
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Pakhuizen Medan/Bindjeij/Laboean in Amsterdam

Drie geschakelde voormalige pakhuizen, genaamd 'Deli', 'Langkat' en 'serdang'

Nova Zemblastraat 8A
Amsterdam
Inleiding Drie geschakelde voormalige PAKHUIZEN, genaamd "Deli", "Langkat" en "Serdang", gebouwd in 1903-1904, naar een ontwerp van P.J. Ha..

Van Noordschool

Tasmanstraat 15
Amsterdam
Inleiding Voormalig SCHOOLGEBOUW (Van Noordschool), ontworpen in 1915 door de Dienst Publieke Werken in de trant van het Rationalisme, ten ..

Het Veem

Van Diemenstraat 406
Amsterdam
Inleiding Pakhuis 'Het Veem' (voorheen Oranje Nassau) deel uitmakend van de aaneengesloten bebouwing van pakhuizen aan de Oude Houthaven aa..

Modelblok arbeiderswoningen van de Vereeniging ten behoeve der Arbeidersklasse te Amsterdam, voorbeeldproject met etagewoningen dat navolging moest kr ..

Planciusstraat 8
Amsterdam
Complex etagewoningen (1856 door P.J.Hamer) met sobere, slechts door risalieten gelede gevels in opmerkelijk vrije eclectische trant.

Pakhuis met puntgevel

Zoutkeetsgracht 118
Amsterdam
Pakhuis met puntgevel, (XVIII).

Kaart & Routeplanner

Route naar Pakhuizen Medan/Bindjeij/Laboean in Amsterdam

Foto's (3)