Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Woonblok (C) op Z-vormige plattegrond in Amsterdam

Woonhuis

Schaepmanstraat 88
1051JG Amsterdam
Noord Holland

Bouwjaar: 1917-1918
Architect: H.P. Berlage en J.C. van Epen


Beschrijving van Woonblok (C) op Z-vormige plattegrond

Inleiding WOONBLOK (C) op Z-vormige plattegrond met etagewoningen, door de architecten H.P. Berlage en J.C. van Epen in 1913/1914 ontworpen en in 1917/1918 gebouwd, in de stijl van het Rationalisme, onderdeel van het woningbouwcomplex van de Algemene Woningbouw Vereniging rond de Schaepmanstraat. Het complexonderdeel is met het lange middendeel van de Z-vorm tegenover blok B van hetzelfde complex gelegen. Omschrijving Op een Z-vormige plattegrond, in baksteen in Vlaams verband, over vier bouwlagen opgetrokken bouwblok onder met oranje holle pannen gedekte, geknikte zadeldaken. De dakkapellen, voor zover aanwezig, volgen het ritme van de gevelgeleding. Het lange, 18 traveeën brede, bouwblokdeel van de Z-vorm heeft op de hoeken een driezijdig uitgebouwd erker over drie verdiepingen. De linker erker heeft links twee vensterassen, waarvan die met het trappenhuis tweeledige vensters bevat. De andere trappenhuizen hebben in de as enkelvoudige vensters. Rechts van de deze erker een trappenhuis en een vensteras met drieledige vensters. De rechter erker heeft links een trappenhuis onder drieledige vensters. Centraal een dubbel trappenhuis in een driezijdig teruggerooid deel. Tussen dit centrale deel en de delen van de hoekerkers bevinden zich aan beide kanten twee driezijdig teruggerooide trappenhuizen volgens schema, onder enkelvoudige vensters, de bovenste (dichtgezet) tegen de daklijst. De korte gevel aan de De Kempenaerstraat heeft links een topgevel met in de top een drieledig venster, het midelste halfrond gesloten. Hieronder een vensteras en een driezijdige erker over drie verdiepingen. Rechts van de erker één vensteras en een vijfzijdige hoekerker over drie verdiepingen. De andere korte zijde heeft eveneens één driezijdige erker met rechts op de hoek een hoge schoorsteen en links in de oksel een trappenhuis volgens schema onder enkelvoudige vensters. De achtergevel wordt gekenmerkt door inpandige balkons, twee of drie traveeën breed, tussen twee traveeën brede delen binnen de roolijn gelegen. De afzonderlijke balkons, met standvinken en houten balustrade, worden onderling afgescheiden door de balkonkasten. In het dakvlak komen enkelvoudige en gekoppelde dakkapellen voor. Waardering Woonblok (C), onderdeel van het woningbouwcomplex Algemene Woningbouwvereniging rond de Schaepmanstraat, van algemeen belang vanwege cultuur- en architectuurhistorische waarde, alsmede stedenbouwkundige waarde, als voorbeeld van grootschalige arbeiderswoningbouw uit de beginjaren van de twintigste eeuw, tevens vanwege typologische waarde en ensemblewaarde. Het bouwblok is van belang als kenmerkend onderdeel van het gezamenlijk oeuvre van H.P. Berlage en J.C. van Epen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 526728
Laatste wijziging: 2014-10-12 19:38:37.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Woonblok (C) op Z-vormige plattegrond in Amsterdam

Woonblok (B) met etagewoningen

Schaepmanstraat 17
Amsterdam
Inleiding WOONBLOK (B) met etagewoningen, op samengestelde plattegrond, door de architecten H.P. Berlage en J.C. van Epen in 1913/1914 ontw..

Langgerekt woonblok (A)

Van Hallstraat 501
Amsterdam
Inleiding Langgerekt WOONBLOK (A) met etagewoningen, door de architecten H.P. Berlage en J.C. van Epen in 1913/1914 ontworpen en in 1917/19..

Fabrieksgebouw

Van Hallstraat 290
Amsterdam
Inleiding In 1938-1939 op de hoek van de Van Hallstraat en de Kostverlorenvaart gebouwd FABRIEKSGEBOUW met bovenwoningen, naar een ontwerp ..

De Otter: Houten loods

Gillis van Ledenberchstraat 74
Amsterdam
Op geknikte grondslag langs de Kostverlorenvaart in hout opgetrokken open HOUTLOODS, behorend bij de in oorsprong 17e-eeuwse paltrokmolen De..

De Otter: Houtloods

Gillis van Ledenberchstraat 74
Amsterdam
Door middel van een modern - buiten de bescherming vallend - tussenlid met de in oorsprong 17e-eeuwse paltrokmolen De Otter verbonden open H..

Kaart & Routeplanner

Route naar Woonblok (C) op Z-vormige plattegrond in Amsterdam

Foto's (1)