Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Woonblok (B) met etagewoningen in Amsterdam

Woonhuis

Schaepmanstraat 17
1051JC Amsterdam
Noord Holland

Bouwjaar: 1917-1918
Architect: H.P. Berlage en J.C. van Epen


Beschrijving van Woonblok (B) met etagewoningen

Inleiding WOONBLOK (B) met etagewoningen, op samengestelde plattegrond, door de architecten H.P. Berlage en J.C. van Epen in 1913/1914 ontworpen en in 1917/1918 gebouwd, in de stijl van het Rationalisme, onderdeel van het woningbouwcomplex van de Algemene Woningbouw Vereniging rond de Schaepmanstraat. Het complexonderdeel omvat het dubbel geknikte bouwblokdeel aan de Schaepmanstraat (een stompe en een rechte hoek) en het bouwblokdeel aan de De Kempenaerstraat. De hoofdvorm van de plattegrond is U-vormig met een van de twee poten geknikt in een stompe hoek. Omschrijving Op een samengestelde plattegrond, in Vlaams verband, over vier bouwlagen opgetrokken bouwblok onder met oranje holle pannen gedekte, geknikte zadeldaken. Het begin en het einde van de drievoudig geknikte voorgevel, in totaal 37 traveeën, wordt gemarkeerd door topgevels onder zadeldaken. De (geknikte) poten van de U-vorm worden geleed door alternerend driezijdig uitgebouwde erkers, vensterassen en trappenhuizen. De erkers rusten op betonnen consoles geschraagd door smalle muurdammen. De tussenliggende zijde van de U-vorm wordt op dezelfde manier geleed maar met centraal een driezijdig teruggerooid deel. Op de hoeken zijn de erkers vijfzijdig. De beide topgevels bevinden zich boven een erker en hebben in de top een drieledig venster, het middelste halfrond gesloten. De dakkapellen volgen het schema van de gevelgeleding. De gevel aan de De Kempenaerstraat heeft zes driezijdige erkers met daartussen alternerend een trappenhuis dan wel een vensteras zonder entree. De vensters in beide assen zijn, net als de vensters in de erkers tweeledig. Het (dichtgezette) bovenste venster in de trappenhuistravee eindigt tegen de daklijst. De dakkapellen volgen het ritme en zijn enkelvoudig dan wel drieledig. De hoek rechts wordt beëindigd door een van de topgevels, links op de hoek een vijfzijdige omlopende erker. De andere poot van de U-vorm aan de Schaepmanstraat heeft links van de stompe hoek een erker onder de andere topgevel. Links hiervan een vensteras en rechts een trappenhuis volgens schema. Rechts van de knik eenzelfde schema, twee erkers, maar met in de vensteras vierledige vensters. Bovendien geheel rechts één extra travee. Op de hoek een vijfzijdige, omlopende erker. De tussenliggenzijde zijde is symmetrisch, heeft een driezijdig teruggerooid deel ter breedte van twee trappenhuizen en twee erkers met aan weerszijden een trappenhuis. De trappenhuizen bevinden zich niet onder tweeledige maar onder enkelvoudige vensters. De vensterassen aan weerszijden van het teruggerooide deel hebben vierledige vensters, de vensterassen geheel aan de buitenkant tweeledige. De achtergevel wordt gekenmerkt door inpandige balkons, twee of drie traveeën breed, tussen twee traveeën brede delen onder topgevels, binnen de roolijn gelegen. De afzonderlijke balkons, met standvinken en houten balustrade, worden onderling afgescheiden door de balkonkasten. In het dakvlak komen enkelvoudige en gekoppelde dakkapellen voor. De vrijstaande, rechter zijgevel is blind uitgevoerd. Waardering Woonblok (B), onderdeel van het woningbouwcomplex Algemene Woningbouwvereniging rond de Schaepmanstraat, van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde, alsmede vanwege stedenbouwkundige waarde, als voorbeeld van grootschalige arbeiderswoningbouw uit de beginjaren van de twintigste eeuw, tevens vanwege typologische waarde en ensemblewaarde. Het bouwblok is van belang als kenmerkend onderdeel van het gezamenlijk oeuvre van H.P. Berlage en J.C. van Epen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 526727
Laatste wijziging: 2014-10-12 19:38:37.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Woonblok (B) met etagewoningen in Amsterdam

Woonblok (C) op Z-vormige plattegrond

Schaepmanstraat 88
Amsterdam
Inleiding WOONBLOK (C) op Z-vormige plattegrond met etagewoningen, door de architecten H.P. Berlage en J.C. van Epen in 1913/1914 ontworpen..

Langgerekt woonblok (A)

Van Hallstraat 501
Amsterdam
Inleiding Langgerekt WOONBLOK (A) met etagewoningen, door de architecten H.P. Berlage en J.C. van Epen in 1913/1914 ontworpen en in 1917/19..

Fabrieksgebouw

Van Hallstraat 290
Amsterdam
Inleiding In 1938-1939 op de hoek van de Van Hallstraat en de Kostverlorenvaart gebouwd FABRIEKSGEBOUW met bovenwoningen, naar een ontwerp ..

De Otter: Houten loods

Gillis van Ledenberchstraat 74
Amsterdam
Op geknikte grondslag langs de Kostverlorenvaart in hout opgetrokken open HOUTLOODS, behorend bij de in oorsprong 17e-eeuwse paltrokmolen De..

De Otter: Houtloods

Gillis van Ledenberchstraat 74
Amsterdam
Door middel van een modern - buiten de bescherming vallend - tussenlid met de in oorsprong 17e-eeuwse paltrokmolen De Otter verbonden open H..

Kaart & Routeplanner

Route naar Woonblok (B) met etagewoningen in Amsterdam

Foto's (1)