Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Grafkelder in Goirle

Graf Begraafplaats

Dodedreef ongenummerd
5050AA Goirle
Noord Brabant

Bouwjaar: 1824


Beschrijving van Grafkelder

Inleiding Ver van de bewoonde wereld, op een omgracht bosperceel gelegen grafkelder van de familie Van Hogendorp uit het jaar 1824. De plaats is bereikbaar via een rechte bosweg die begint in het voormalig boerderijcomplex Dennenoord, dat deel uitmaakt van het op de Nederlands-Belgische grens gelegen gehucht Nieuwkerk, ontstaan rondom een exterritoriaal gelegen R.K. kerk. Omschrijving De uit roodbruine handgevormde baksteen (18/19 x 9 x 4,5/5,5 cm) in kruisverband gemetselde, niet ingegraven kelder op rechthoekige plattegrond (inwendig ca. 2,8 x 6 m) heeft midden in een van de lange zijden een getoogde ingang. De muren zijn inwendig ca. 1,8 m hoog, waarna ze overgaan in een vrij vlak gemetseld wangewelf. Aan de binnenzijde van de ingang een sponning, uitbraaksporen van een mogelijk houten bovenkalf en aan weerszijden de resten van ijzeren duimen. De vloer bestaat uit zand; de grafkelder is leeg. Onder de talloze recente grafitti links boven bij de ingang in zwarte verf: "J + H. HUPKA / NOV '42". Aan de buitenzijde zijn bogen tegen de muren gemetseld, waarna ze geheel aangeaard zijn. Behalve de getoogde ingang is aldus slechts een aarden heuvel in het bos waarneembaar die geheel is begroeid met bomen en struiken. Rondom de grafheuvel is een vrij brede gracht aangelegd zodat de indruk wordt gewekt van een dodeneiland naar het voorbeeld van het graf van Jean-Jacques Rousseau in het park van Ermenonville (1778). Eiland en heuvel zijn begroeid met eiken, beuken en rododendrons. De hoeken van het eiland zijn gemarkeerd met forse rode beuken (stamomvang ca. 2,20 m). Waardering De grafkelder uit 1824 van de familie Van Hogendorp is van algemeen belang. Hij heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een grafkelder van een aanzienlijke familie die in de figuur van Gijsbert Karel van Hogendorp (1762-1834) een rol gespeeld heeft in de totstandkoming van het Koninkrijk der Nederlanden in 1815. Bovendien is de grafkelder van betekenis voor de genealogie en de typologische ontwikkeling van het graf van een aanzienlijke familie alsmede van de privébegraafplaats. De in de onmiddellijke nabijheid van de grens gelegen grafkelder is bovendien uitdrukking van de sociaal-economische situatie van de katholieken in de Noordelijke Nederlanden. Het object heeft architectuurhistorische waarde als zeldzaam voorbeeld van een grafkelder met wangewelf die opgenomen is in de context van elementen van een romantische landschapstuin. Het object heeft door de inbedding in het kunstmatig landschap met boombeplanting ook ensemblewaarde. Het object is tot slot van belang vanwege zijn typologische zeldzaamheid. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 526668
Laatste wijziging: 2014-10-12 09:49:28.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Grafkelder in Goirle

Terrein waarin grafheuvel en urnenveld

-
Goirle
Terrein waarin grafheuvel en urnenveld. Datering: late Bronstijd/vroege IJzertijd.

Terrein waarin zes grafheuvels

-
Goirle
Terrein waarin 6 grafheuvels. Datering: Bronstijd. (gedeeltelijke bescherming, zie bijlage A).

De Nieuwe Hoef

Gorp aan de Ley 1
Hilvarenbeek
"De Nieuwe Hoef". Gaaf bewaarde Brabantse langgevelboerderij uit de 17e eeuw of 18e eeuw in fraaie houtrijke omgeving. Woongedeelte met hout..

Langgevelboerderij

Goorstraat 6
Riel (Gemeente Goirle)
Inleiding. Direct ten noorden van de zandweg staat, parallel aan de straat, de LANGGEVELBOERDERIJ het Ooijevaarsnest, daterend uit 1935 en..

Langdeelschuur

Goorstraat 6
Riel (Gemeente Goirle)
Inleiding. Aan de zuidelijke zijde van de Goorstraat staat, tegenover de boerderij Ooijenvaarsnest, met de nok parallel aan de straat, de ..

Kaart & Routeplanner

Route naar Grafkelder in Goirle