Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Barbarakerk in Nieuwegein

Kerkelijk Gebouw

Koninginnenlaan 3
3433CT Nieuwegein
Utrecht

Bouwjaar: 1909-1910
Architect: H. Kroes


Beschrijving van Barbarakerk

Omschrijving De aan de Koninginnenlaan gelegen KERK op kruisvormige plattegrond in laat-neogotische stijl is opgetrokken in baksteen onder leien gedekte daken. Op de kruising bevindt zich een dakruiter, terwijl het dakvlak voorts wordt doorbroken door een aantal kleine dakkapellen. Het gebouw is noord-zuid georiënteerd. Aan de noordzijde bevindt zich de toren op vierkante plattegrond met een veelzijdige doopkapel in de oksel aan de oostzijde en een traptorentje aan de westzijde. De toren telt verticaal twee geledingen. In de eerste geleding bevindt zich de ingang bestaande uit een dubbele deur met bovenlicht. Daarboven bevindt zich een groot venster. De tweede geleding heeft een klein sinai venster met aan weerszijden een spaarveld en drie galmgaten daarboven. De omloop is voorzien van bakstenen balustrade. De zich verjongende steunberen eindigen ter hoogte van de balustrade in pinakels met spitsdaken. De ingesnoerde spits van de toren is voorzien van een wijzerplaat. Het schip heeft een geleding van drie traveeën, gescheiden door steunberen en voorzien van spitsboogvensters. In de transepten bevindt zich een groot venster en een aantal spaarvelden. De velden boven het venster zijn geplaatst in een klimmend motief. Het koor heeft een vijfzijdig sluiting. Links en rechts van het koor zijn, tegen de transepten, zijkapellen gezet. Deze bevatten aan elke zijde een venster. Aan de Oostgevel bevindt zich de sacristie, op rechthoekige plattegrond onder afgeplat schilddak. Tevens is aan deze zijde de doorgang naar de pastorie. Het interieur heeft stervormige gewelven, rustend op gebeeldhouwde consoles. De dragende delen zijn opgetrokken in rode baksteen, de gewelfvelden in gele baksteen. De vlakken tussen de vensters en de scheibogen zijn bepleisterd. Ter hoogte van de kruiswegstaties zijn de wanden versierd met banden van diverse kleuren baksteen en tegelmozaïek. De tussenliggende vlakken zijn roodbepleisterd en voorzien van een fleur-de-lis motief. Het hoofdaltaar is in 1920 vervaardigd naar een ontwerp van F.W. Mengelberg. Het drieluik is voorzien van schilderingen en beeldhouwwerk. De neogotische beelden op de zijaltaren zijn afkomstig uit de kerk uit 1806. De ronde preekstoel is in 1933 vervaardigd uit geelkoper en brons en rust op een deels marmeren voet. Het ontwerp is van J. Veerkamp. Het neogotische doopvont heeft een groen marmeren vont en een geelkoperen deksel met gepolychromeerde hefboom. De voormalige doopkapel (thans Mariakapel) heeft rondom een wand met mozaïektegels. De meeste gebrandschilderde vensters dateren van de restauratie na de Tweede Wereldoorlog. De kerk is voorzien van houten kerkbanken. Waardering Van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een kerkgebouw in laat-neogotische stijl alsmede vanwege de plaats in het oeuvre van architect H. Kroes. Van stedenbouwkundige waarde vanwege de silhouetwerking van de toren als onderdeel van de kern Vreeswijk. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 526657
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Barbarakerk te Vreeswijk
Barbarakerk.Nieuwegein.jpg
Plaats Vreeswijk (Nieuwegein)
Denominatie Rooms-katholiek
Gebouwd in 1909-1910
Restauratie(s) 1947 (oorlogsschade)
Gewijd aan Barbara van Nicomedië
Monumentale status Rijksmonument
Monumentnummer  526657
Architectuur
Architect(en) Herman Kroes
Bouwmateriaal Baksteen
Stijlperiode Neogotisch
Interieur
Altaar Mengelberg
Portaal  Portaalicoon   Christendom

De Sint-Barbarakerk is een rooms-katholieke parochiekerk in Vreeswijk, gemeente Nieuwegein. De kerk is gewijd aan de heilige Barbara van Nicomedië. Het kerkgebouw aan de Koninginnenlaan werd ingewijd in 1910 door mgr. Van de Wetering. Het verving een ouder kerkgebouw uit 1806. Het gebouw en de geloofsgemeenschap maken samen met acht omliggende kerken deel uit van de Parochie van de Heilige Drie-eenheid.

Voorgeschiedenis

In de middeleeuwen beschikte Vreeswijk over een eigen kerk met een eigen pastoor. Toen in 1580 de beoefening van de katholieke godsdienst werd verboden, bleef de pastoor vasthouden aan het oude geloof. Na twee jaar werd hij alsnog door Utrechtse regenten gearresteerd. Het kerkje ging over op de protestanten. De katholieken van Vreeswijk gingen toen kerken in schuilkerkjes op de omliggende landgoederen. Toen in 1688 Jutphaas een nieuwe grotere schuilkerk kreeg, kreeg Vreeswijk van hieruit ook een eigen pastoor. Een eigen kerkgebouw kwam pas in 1797. Een voormalige kostschool aan de samenvloeiing van de vaart met de Lek werd van binnen omgebouwd tot kerkzaal en pastorie. De parochie wordt gewijd aan de heilige Barbara. Vanwege de groeiende bevolking werd de kerkruimte al snel te klein en in 1806 werd op deze plek een grotere kerk gebouwd. De eerste steen werd door de negenjarige Mathijs den Hartog gelegd. Deze steen is in het voorportaal van de kerk te zien. In 1848 wordt deze kerk nog eens uitgebouwd. Ook deze kerk werd al spoedig te klein.

Bouw van de huidige kerk

In 1868 wordt aan de Koninginnenlaan de villa Schoonzicht aangekocht. De grote tuin kreeg de functie als katholieke begraafplaats. In 1900 wordt een verzoek om de oude Barbarakerk nog eens te vergroten afgewezen. Dan besluit men om de villa op de begraafplaats te slopen om op die plek een grote nieuwe kerk te bouwen. In 1908 wordt de klus uitbesteed voor f74.625,-. Architect is de Amersfoortse Herman Kroes. Op 21 juni 1909 wordt de eerste steen gelegd. Op 14 juli 1910 wordt de kerk door mgr. Van de Wetering ingewijd.

Interieur

Door geldgebrek blijft het interieur bescheiden. Wel kunnen er een aantal altaren aangeschaft worden van de hand van Mengelberg. Verder wordt de kerk vooral opgesierd door wandmozaïeken. De beelden op de zijaltaren zijn nog afkomstig uit de oude kerk. Pas in 1950 wordt er een orgel aangeschaft. Michel van Overbeeke maakte in 2011 vijf glasramen voor de kerk.

Externe linkMonumenten in de buurt van Barbarakerk in Nieuwegein

Pastorie Barbarakerk

Koninginnenlaan 1
Nieuwegein
Omschrijving De in 1908 door architect H. Kroes ontworpen PASTORIE van de St. Barabarakerk staat links van de kerk op de hoek Koninginnenl..

Villa Hoog Sandveld

Koninginnenlaan 28
Nieuwegein
Omschrijving complexonderdeel 4 De markant op hoek Koninginnenlaan / Jaagpad, ten noordoosten van de sluis gelegen VILLA 'Hoog Sandveld' is..

Arbeiderswoningen Koninginnensluis

Koninginnensluis 1
Nieuwegein
Omschrijving complexonderdeel 3 Aan de oostzijde van de sluis gelegen bouwblok met ARBEIDERSWONINGEN is tussen 1882 en 1884 ontworpen door..

Directeurswoning bij het Prins Hendrik Internaat/de Christelijke School voor Schipperskinderen

Prins Hendriklaan 11
Nieuwegein
Omschrijving complexonderdeel 2 Het aan de Prins Hendriklaan gelegen voormalige WOONHUIS is de voormalige directeurswoning bij de Christeli..

Prins Hendrik Internaat/Christelijke School voor Schipperskinderen

Prins Clausstraat 2
Nieuwegein
Omschrijving complexonderdeel 1 Een op de hoek van de Prins Clausstraat en Prins Hendriklaan gelegen INTERNAAT op een T-vormige plattegrond..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)