Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Oudaen: boerderij in Breukelen

Boerderij

Zandpad 82
3621NG Breukelen (gemeente Stichtse Vecht)
Utrecht

Bouwjaar: 17e eeuw (huidig)


Beschrijving van Oudaen: boerderij

Omschrijving van onderdeel 6: BOERDERIJ. Op deze plaats stond reeds in de stichtingstijd van Oudaen (ca. 1300) een boerderij. De huidige boerderij lijkt niet ouder dan de 17de eeuw en is waarschijnlijk gebouwd ter vervanging van de oudere, mogelijk met gebruikmaking van oudere onderdelen zoals fundamenten. Het snijwerk in het kalf boven de voordeur toont de jaartallen 1500 en 1857. De boerderij heeft een T-vormige plattegrond met het woongedeelte aan de westzijde en de stal daarachter. Het woonhuis is asymmetrisch van opzet en bestaat uit rechts een lager deel met de nok evenwijdig en links een hoger deel bestaande uit een kelder met opkamer met een asymmetrische trapgevel waarachter het dak loodrecht is aangebracht. Het dak op het woonhuis is met riet gedekt. Het lage deel heeft drie asymmetrisch geplaatste roedeverdeelde schuiframen in de voorgevel en een dakkapel in het midden. In de zijgevel is een deur en een dito venster en voorts twee kleine vensters in de top. Het hoge deel heeft twee roedeverdeelde schuiframen, waarboven een gemetselde korfboog zichtbaar is en een derde kleiner venster in de top. De zijgevel vertoont drie forse kelderlichten waartussen zware muurankers en daarboven één roedeverdeeld schuifraam. De beide zijgevels vertonen enkele vergrote vensters t.b.v. de woonfunctie, de rechter stalgevel is blind, de linker heeft een drietal getoogde stalvensters. De achtergevel is blijkens de sluitsteen boven de inrijdeur in 1892 vernieuwd. Deze heeft een symmetrische opzet met een dubbele inrijdeur met een bovenlicht met een roedeverdeling in de vorm van een half wagenwiel binnen een korfboog, aan weerszijden een rondboog venster en vervolgens een iets hoger geplaatst rond stalraam en aan de buitenzijden een enkele getoogde staldeur. In de top een rondboogvormig luik met daarboven opnieuw een rond stalraam. Het staldak is met moderne pannen belegd. De gevels zijn rondom wit geschilderd met een zwart geschilderde plint. De boerderij vormt samen met het zomerhuis een ensemble met op het erf een drietal leilinden. Waardering De BOERDERIJ is van algemeen belang: - vanwege de ouderdom; - vanwege architectuurhistorische waarden; - vanwege zijn functionele betekenis voor de buitenplaats; - vanwege de ensemblewaarde met het zomerhuis. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 526632
Laatste wijziging: 2014-10-11 14:32:19.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Oudaen: boerderij in Breukelen

Oudaen: zomerhuis

Zandpad 82
Breukelen (Gemeente Stichtse Vecht)
Omschrijving onderdeel 7: ZOMERHUIS. Het zomerhuis staat naast en ten zuiden van de boerderij. Het dateert van omstreeks 1860, met latere ..

Oudaen: parkaanleg

Zandpad 80
Breukelen (Gemeente Stichtse Vecht)
Omschrijving onderdeel 2: HISTORISCHE PARK- EN TUINAANLEG. Hoewel het huis door de eeuwen heen als buitenhuis gebruikt is geweest, heeft he..

Oudaen: poortgebouw

Zandpad 81
Breukelen (Gemeente Stichtse Vecht)
Omschrijving van onderdeel 3: POORTGEBOUW. Het poortgebouw dateert van omstreeks 1300. De oorspronkelijke ontsluiting tot het goed bevond z..

Oudaen: bouwhuis

Zandpad 83
Breukelen (Gemeente Stichtse Vecht)
Omschrijving van onderdeel 4: BOUWHUIS (rechts). Reeds vanaf de eerste aanleg (ca. 1300) hebben er aan weerszijden van de poort bouwhuizen ..

Oudaen

Zandpad 80
Breukelen (Gemeente Stichtse Vecht)
Omschrijving onderdeel 1: HOOFDHUIS. Het hoofdhuis van het complex historische buitenplaats Oudaen, in oorsprong daterend uit de late 13e e..

Kaart & Routeplanner

Route naar Oudaen: boerderij in Breukelen