Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kasteel Heijen: tuinaanleg in Heijen

Tuin Park Landgoed

Hoofdstraat 42
6598AE Heijen (gemeente Gennep)
Limburg


Beschrijving van Kasteel Heijen: tuinaanleg

Omschrijving onderdeel 3: De TUINAANLEG en weilanden. De aanleg bestaat uit de volgende onderdelen: a. oprijlaan; b. binnenplaats en voorhof; c. moestuin en boomgaarden; d. weilanden. Ad. a. De oprijlaan is geasfalteerd en loopt van de Hoofdstraat tot aan de noordpoort (ingang tot de voorhof); ter weerszijden een enkele bomenrij, bestaande uit populieren (naar schatting geplant omstreeks 1950); het inrijhek met bakstenen pijlers is nieuw en valt buiten de bescherming. Ad. b. De inrichting wat betreft de beplanting op de binnenplaats en voorhof is recent en vertegenwoordigt een ondergeschikt belang; vanuit historisch standpunt zijn drie oude bomen op de voorhof van belang: walnoot, taxus en tamme kastanje. De binnenplaats is bedekt met grind, de voorhof met gras en grind. Ad. c. De moestuin ligt pal ten oosten van de binnenplaats, een poortje in de tuinmuur vormt de verbinding. De moestuin wordt omgeven door een meidoornheg; er staan enkele oude fruitbomen. Er zijn twee boomgaarden: de eerste pal ten zuiden van de oprijlaan, omgeven door een meidoornhaag; de tweede sluit direct ten zuiden aan op de eerste. De houten bergingen en fietsenstallingen in de moestuin vertegenwoordigen geen monumentaal belang. Ad. d.: In het geval van HEIJEN zijn de weilanden in visueel-landschappelijke zin zeer belangrijk; zij dragen als het ware het gehele historische complex, met name doordat er aanzienlijke niveauverschillen zijn, als gevolg van fluviale terrassenvorming door de millennia heen. Het weiland pal ten westen van het huis is eigenlijk een laaggelegen oude Maasarm die tot ver in de 19de eeuw nog watervoerend was, het Meer genoemd. Het midden van dit weiland is het laagste punt van het complex en ligt ongeveer vier meter lager dan het complexdeel pal langs de Hoofdstraat. Het Meer heeft pal ten zuiden van het huis een kort in een halve cirkelvorm uitlopende arm: een droge gracht waarover ooit een brug lag, die de binnenplaats via de zuidpoort verbond met het terreindeel (nu weiland) waarop de vroegere toegangsweg lag. De terreinen ten noorden van de oprijlaan en het gebouwencomplex zijn eveneens graslanden. Behalve langs de Hoofdstraat staat thans langs de grenzen van het totale complex een onregelmatige, enkelvoudige rij populieren. Dijk van de oude Maasarm met meidoornhagen en populieren ten zuiden en ten westen van het hoofdgebouw. Aan de westzijde van het complex loopt een erfscheidende sloot. Waardering De TUINAANLEG is van algemeen belang wegens: - de ouderdom en de ongestoorde ligging van het complex HEIJEN in de natuurlijk-geaccidenteerde landschappelijke omgeving; - de historische belevings- en ervaringswaarden die met deze omgeving, structuur en opstallen verbonden zijn alsook de historisch-utilitaire relaties; - de samenstellende karakteristieken als erfscheidende en -markerende elementen (sloot en populierenaanplant) en structurerende onderdelen als laan, hof, plaats en tuin die aan het complex een zekere historische en structurerende cohesie verlenen; - de cultuurhistorische en landschappelijke betekenis van de dijk van de oude Maasarm met meidoornhagen en populieren ten zuiden en ten westen van het hoofdgebouw; - de gaaf bewaarde ruimtelijke indeling van de historische aanleg (die in nauw verband met de geomorfologische structuur staat, t.w. rivierduinen in het oosten, open uiterwaarden in het westen). (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 526596
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Kasteel Heijen: tuinaanleg in Heijen

Kasteel Heijen: hoofdgebouw met bijgebouwen, poort en tuinmuur

Hoofdstraat 42
Heijen (Gemeente Gennep)
Omschrijving onderdeel 1: Onderkelderd HOOFDGEBOUW met bijgebouwen, poort en tuinmuur. Haakvormig hoofdgebouw: hoofdvleugel met zadeldak (..

Kasteel Heijen: boerderij met schuren, poort en keermuur

Hoofdstraat 42
Heijen (Gemeente Gennep)
Omschrijving onderdeel 2: BOERDERIJ met schuren, poort en keermuur. Om de voorhof ten noorden van het hoofdgebouw: boerderij met dienstwon..

Nederzettingsterrein

Tussen Elskamp en Diekendaal
Gennep
Nederzettingsterrein. Datering: voor-Romeinse IJzertijd.

Gerardamolen

Diekendaal 21
Heijen (Gemeente Gennep)
Achtkante beltkorenmolen Gerarda, uit 1862, in 1950 hierheen overgebracht uit Hierden (Gld.) Met riet bekleed.

Terrein waarin resten van begravingen

-
Boxmeer
Terrein waarin resten van begravingen. Datering: IJzertijd en Romeinse tijd.

Kaart & Routeplanner

Route naar Kasteel Heijen: tuinaanleg in Heijen

Foto's (1)