Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kasteel Well: historische Tuin- en parkaanleg in Well L

Tuin Park Landgoed

Kasteellaan 20
5855AE Well L (gemeente Bergen)
Limburg

Bouwjaar: 19e eeuw 1800 19e eeuw


Beschrijving van Kasteel Well: historische Tuin- en parkaanleg

Omschrijving onderdeel 2: HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG. Dubbel omgracht terrein (totale oppervlak 250 bij 200 meter) bestaande uit twee rechthoeken met aan de noordoostzijde de huisplaats met hoofd- en voorburcht (het kasteel is ook afzonderlijk omgracht) en aan de zuidwestzijde de gaarde, thans weiland. De ruimte rondom de huisplaats kende in de 19de eeuw een landschappelijke inrichting met enkele slingerpaden, waarvan enkele oude bomen en taxussen resteren. Met name het noordwestelijk deel, achter het hoofdgebouw, met de ruïne als point de vue, is in landschapsstijl omgevormd met afgeronde oeverlijnen en bosschages. De gaarde heeft langs de grachten aan de noordoostzijde een lindenlaan die aan de noordwestzijde overgaat in een berceau van taxus en aan de zuidwestzijde in een pergola van fruitbomen. In het zuidelijke deel is nog enige begroeiing (beukengroep), nabij de fundamenten van een prieel. De overige inrichting van het terrein, zoals aangegeven op oude luchtfoto's van ca.1930, is niet meer aanwezig. Rondom de buitengracht ligt een lage aarden wal die het gehele complex omsluit; lindenlanen. Haaks op de noordoostelijke gracht/laan staat een rechte dwarslaan (Kasteellaan), waarvan het tracé in de 20ste eeuw gewijzigd is. De Stafkaart uit het begin van de 19de eeuw toont nog de dubbel beplante dwarslaan gericht op de zijgevel van het hoofdgebouw. Aan de noordwestzijde van de historische buitenplaats bevinden zich enige waterbouwkundige werken als een duiker met sluiswerk tussen de binnen- en de buitengracht met een grachtvoeding annex overloop. Aan de westzijde van de historische tuin- en parkaanleg bevond een inmiddels gesloopte kapel ter hoogte van de rechthoekige uitstulping van de beschermde aanleg; de omgevende boombeplanting is nog ten dele aanwezig. De formele indeling van de door lanen omgeven gaard is nog zichtbaar op kaartmateriaal uit de jaren '30 van de 20ste eeuw, maar thans niet meer herkenbaar. De 19de-eeuwse slingerpaden rondom de huisplaats zijn evenmin herkenbaar. Waardering De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG is van algemeen belang: - vanwege de ouderdom; - vanwege de gaaf bewaarde dubbele grachtenstructuur, het lanenstelsel en omwalling; - vanwege de restanten van de landschappelijke aanleg en de inrichting van de gaarde; - vanwege de visueel-ruimtelijke samenhang tussen de verschillende complexonderdelen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 526582
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Kasteel Well: historische Tuin- en parkaanleg in Well L

Kasteel Well: Brug

Kasteellaan 20
Well L (Gemeente Bergen)
Omschrijving onderdeel 8: BRUG. Over de zuidgracht tussen de huisplaats en de gaarde ligt een vlakke, iets boven het waterpeil uitstekende..

Kasteel Well: bakstenen brug

Kasteellaan 20
Well L (Gemeente Bergen)
Omschrijving onderdeel 3: BRUG. De toegang tot de hoofdburcht wordt verleend door een 17de-eeuwse bakstenen brug, die in de 19de eeuw vern..

Kasteel Well: Ruïne

Kasteellaan 20
Well L (Gemeente Bergen)
Omschrijving onderdeel 7: RUINE. Achter het hoofdgebouw, op de westhoek tussen de binnen- en buitengracht staat een vrijstaande ruïne van ..

Kasteel Well: voorburcht met dienstvleugels en torens

Kasteellaan 20
Well L (Gemeente Bergen)
Omschrijving onderdeel 4: VOORBURCHT MET DIENSTVLEUGELS EN TORENS. De bebouwing op de voorburcht dateert grotendeels uit de 17de eeuw en b..

Kasteel Well: hoofdgebouw

Kasteellaan 20
Well L (Gemeente Bergen)
Omschrijving onderdeel 1: HOOFDGEBOUW (Kasteel Well). Door een ruime gracht omgeven en op een nagenoeg vierkante plattegrond opgetrokken b..

Kaart & Routeplanner

Route naar Kasteel Well: historische Tuin- en parkaanleg in Well L

Foto's (1)