Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kazemat 62 in Nederweert

Militair Object

Boeket 16
6031PR Nederweert
Limburg

Bouwjaar: 1940


Beschrijving van Kazemat 62

Inleiding Op het achterterrein van Boeket 16 staat een vreemdsoortige PEELDIVISIEKAZEMAT, K62. Vreemdsoortig, want dit type met een grondvlak van 4.80 bij 91/2 meter komt elders in de Peel-Raamstelling niet voor. Het is echter niet het enige exemplaar, want de twee andere kazematten (K61 en K63) die deel uitmaken van deze achterhoedestelling zijn min of meer gelijkvormig: een dubbele of geschakelde Peeldivisiekazemat met twee maal het 'standaard' grondoppervlak van 4 bij 4 of 4 bij 5 meter. Omdat dit in principe lokale bouwsels zijn is het niet vreemd dat elke kazemat gebouwd door de Peeldetachement verschillend is van de andere en er -zeker ook in Noord-Brabant- nogal wat unieke exemplaren bestaan. Met de grote afmetingen zijn deze kazematten toch zeer opmerkelijk te noemen. De ligging nabij twee andere kazematten van soortgelijke grote maakt het in ieder geval onwaarschijnlijk dat het alle commandobunkers zijn geweest. Beschrijving De kazemat heeft een grondoppervlak van 4.80 bij 91/2 meter. De frontdekking is fors dikker dan die van de gemiddelde Peeldivisiekazemat, 1 meter in plaats van 50 centimeter. Inmiddels is de kazemat enigszins onder het maaiveld terecht gekomen. De kazemat is zoals alle Peeldivisiekazematten van ongewapend beton. Toch zijn er in deze kazemat wapeningen gebruikt, en wel van oude spoorbielzen. Dit is aan de achterzijde goed te zien. De kazemat was goed verborgen door de ligging in een hoogstamboomgaard. Evenals bij de K61 was naar alle waarschijnlijkheid ook deze kazemat voorzien van een pannendak ter camouflage Overigens is de kazemat gaaf en vertoont geen sporen van gevechtshandelingen. Alle openingen, met uitzondering van een ingang aan frontzijde, zijn dichtgemaakt. De kazemat heeft een ecologische bestemming. Waardering De kazemat is van algemeen belang. Het object heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele en geografische ontwikkeling, namelijk de versterking en daaropvolgende verdediging van Nederland tijdens de Tweede wereldoorlog en is als zodanig een belangrijk document van de militaire geschiedenis. Het object is architectuur- en bouwhistorisch van belang wegens het bijzondere materiaalgebruik en de toepassing van moderne materialen en technieken, met name in de verwerking van gewapend beton. Het object is ook van belang voor de typologische ontwikkeling van diverse verdedigingsobjecten- en structuren inzake de nationale landsverdediging. Het object heeft ensemblewaarden als essentieel onderdeel van een groter geheel: enerzijds als onderdeel van de landsverdediging (het geheel aan stellingen aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog), en anderzijds als belangrijk (structurerend) onderdeel van het Peelgebied dat als militair landschap cultuurhistorisch van belang is. De kazemat heeft een bijzondere historisch-ruimtelijke relatie met wegen, wateren en bodemgesteldheid van het gebied. Deze verweving geeft het complex ook een grote belevingswaarde. Verder moet gewezen worden op de gaafheid van het gehele complex. Daarbij is de gehele stelling als grootschalig militair complex en herinnering aan een grootscheeps uitgevoerde verdedigingsmaatregel in relatie met de Tweede Wereldoorlog in Limburg zeldzaam. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 526491
Laatste wijziging: 2014-07-31 19:39:59.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Kazemat 62 in Nederweert

Kazemat 61

Boeket 16
Nederweert
Inleiding Op het achterterrein van Boeket 16 staat een vreemdsoortige PEELDIVISIEKAZEMAT, K61. Vreemdsoortig, want dit type met een grondvl..

Kazemat 63

Aan 't Ven 7
Nederweert
Inleiding Op het achterterrein van Aan 't Ven 7 staat een vreemdsoortige PEELDIVISIEKAZEMAT, K63. Vreemdsoortig, want dit type met een gron..

Kazemat 16

Willemsvaart ongd
Nederweert
Inleiding Tussen de berm van de Rijksweg-Noord en de lager gelegen westelijke oever van de Zuid-Willemsvaart ligt ter hoogte van de Francis..

Kazemat 65

Heerweg 9
Nederweert
Inleiding De kazemat K64 is tegen de achtergevel van een bedrijfsgebouw van een boerderij uit het eerste kwart van de 20ste eeuw gesitueerd..

Sint Sebastiaanskapel. Gebouwtje met driezijdige sluiting en een houten dakruiter

Sint Sebastiaanskapelstraat 5B
Weert
Sint Sebastiaanskapel. Gebouwtje met driezijdige sluiting en een houten dakruiter, XVII of XVIII (oorspronkelijk vakwerk). Gepleisterde voor..

Kaart & Routeplanner