Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Berkenrode: hoofdhuis in Heemstede

Kasteel Buitenplaats

Herenweg 133
2105MG Heemstede
Noord Holland

Bouwjaar: 17e eeuw


Beschrijving van Berkenrode: hoofdhuis

Omschrijving onderdeel 1: HOOFDHUIS. Inleiding Hoofdhuis behorende bij het complex historische buitenplaats Berkenrode. In oorsprong was dit een vrij aanzienlijke 17de-eeuwse hofstede, die sinds 1728 Westerduin werd genoemd. In dat jaar werden door de eigenaar Mr. Cornelis Hop belangrijke verbouwingen aan het huis uitgevoerd. In 1762 werd het huis door Hops' erfgenamen verkocht aan de ambachtsheer Mattheus Lestevenon, waardoor het aan het grondgebied van Berkenrode werd toegevoegd. In 1797 kocht Mr. Pieter van Wickevoort Crommelin het goed. Hij liet het oude huis Berkenrode slopen en vestigde zich op Westerduin, dat sindsdien Huis Berkenrode heet. Omschrijving Een in oorsprong 17de-eeuws huis, thans met een aanzien van omstreeks 1800. Ten gevolge van verbouw is de huidige U-vormige plattegrond ontstaan met een lange gevel aan de zijde van de Herenweg en twee korte dwarsvleugels aan de westzijde. De ruimte tussen de vleugels is opgevuld met een bouwdeel van één bouwlaag met plat dak. Het gepleisterde gebouw is twee bouwlagen hoog met onder het rechter deel een kleine met een enkelvoudige balklaag gedekte kelder. Boven de kroonlijst een omgaand, pannen gedekt schilddak met vier hoekschoorstenen en een vijfde in het midden van het dak. Naast de rechter schoorsteen staat een luidklokje. Op alle dakvlakken is een dakkapel aangebracht met een tympaan en zijwangen, aan de westzijde zijn ze eenvoudiger van uitvoering. De toegang tot het huis bevindt zich thans aan de westzijde in de éénlaagse aanbouw tussen de vleugels De zijvleugels beslaan ieder twee traveeën, waarin vensters met roedeverdeelde zesruits ramen. De oostgevel is zeven traveeën breed. De middenpartij is geaccentueerd door op de begane grond i.p.v. vensters glasdeuren te plaatsen en deze, evenals de vensters op de verdieping uit te voeren met een kroonlijst met hoofdgestel. De ramen aan deze zijde zijn vernieuwd. De vier traveeën brede zuidgevel heeft nog wel de oude ramen behouden. Tegen de noordgevel is in de laatste decennia van de 20ste eeuw een aanbouw gebouwd. Hierachter staat nog een bescheiden koetshuis van omstreeks 1900. Dit is eveneens vergroot met een vleugel en ingericht als kantoor. Van het interieur van het hoofdhuis is op het moment van opname (september 2000) weinig te zien daar het gehele gebouw als kantoor in gebruik is en als zodanig is afgewerkt. In twee vertrekken aan de linkerzijde is de oude uitmonstering zichtbaar. Het hoekvertrek heeft een laat 17de eeuwse aanblik, maar is vermoedelijk ouder gezien de, onder de stuclaag zichtbare, moer- en kinderbintenlaag. De twee moerbalken liggen evenwijdig aan de voorgevel en zijn van een stuclaag voorzien met een decoratie in het middenveld en in de hoeken. Tegen de buitenzijmuur een schouw met houten boezem, voorzien van snijwerk, een spiegel en een van latere datum daterend schilderstuk voorstellende een landschapje. De marmeren schouw is eveneens later (XIX). In de rechter tussenmuur een oude paneeldeur in omlijsting. Deze deur geeft toegang tot een groot vertrek aan de voorzijde, dat een uitmonstering in empire stijl heeft, compleet met parketvloer, betimmeringen, deurpartijen, schouw en stucplafond. De vier deuren in het vertrek hebben een schilderstuk ieder steeds voorstellende een vrouwenfiguur met één of enkele kinderen in een bronstint geschilderd op een witte achtergrond. Een daarbij behorend stuk bevindt zich boven de spiegel op de schouw. Verder een gang/hal in de aanbouw tussen de zijgevels met een marmeren vloer en rechts een monumentale houten trap met leuningen met balusters en begin- en eindbalusters en een vertrek links achter met een eenvoudig empire stucplafond en rechts restanten van een 19de-eeuwse keuken en bijkeuken (o.a. tegelvloer, marmeren aanrechtblad). Waardering Het hoofdhuis is van algemeen belang vanwege: - het beeldbepalende belang vanwege de ligging aan de Herenweg, mede in relatie tot (ensemblewaarde) de ingangspartij, koepel en de belendende bebouwing; - de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een statig huis in neoklassieke stijl van omstreeks 1800, met inwendig oudere bouwdelen en interieuronderdelen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 526314
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Slot Berkenrode 1628

Berkenrode was een heerlijkheid en gemeente in de buurt van Haarlem.

Door graaf Floris V werd Berkenrode op 5 december 1284 "In Sente Niclaisavont" beleend aan zijn knaap Jan van Haerlem. In eigendom van de ambachtsheren van Heemstede deed Jan van Heemstede in 1466 wegens acuut geldgebrek afstand van zijn bestuur op rechtspraak aan de toenmalige (vermogende) bezitter van het kasteel van Berkenrode: Gerrit van Berckenrode.

In 1573 is het slot bij het Beleg van Haarlem ten dele verwoest. In de nacht van 4 op 5 mei 1747 is het huis door onvoorzichtigheid van het personeel afgebrand nadat het met kaarsen en vetpotjes was geïllumineerd ter ere van de verheffing van Prins Willem IV tot erfstadhouder. De toenmalige eigenaar, Mattheus Lestevenon, was op zijn andere adres op de Haagse Lange Voorhout en liet het huis herbouwen, maar in 1797 werd het gesloopt door eigenaar Jan Pieter van Wickevoort Crommelin (1763-1837). Sinds deze Crommelin zijn vijf generaties van dit geslacht van patriciërs - ook bekend als paardenliefhebbers - aan Berkenrode verbonden geweest.

Berkenrode werd in 1954 eigendom van Ernst van Eeghen, nadat zijn tante Olga Ernestine Henriette van Eeghen (1889-1954), weduwe van Hendrik van Wickevoort Crommelin, kinderloos was overleden. Van Eeghen zou hiermee de 26e heer van Berkenrode worden.[1]

De gemeente zou in 1852 worden opgeheven. De gemeenteraad maakte daartegen bezwaar. Fusiepartner Heemstede had grote schulden die pas in 1856 afgelost zouden zijn. Pas op 8 september 1857 ging Berkenrode op in Heemstede.

Geboren

Berkenrode-overleg

In de jaren zeventig en 1980-1989|tachtig]] is op initiatief van Ernst van Eeghen het zogeheten 'Berkenrode-overleg' geboren, waarbij tijdens de Koude Oorlog op het gebied van oorlog en vrede, informeel overleg plaatsvond tussen Nederlandse zakenlieden en Russische deskundigen, waaronder maarschalk Semion Ivanov en generaal Radomir Bogdanov. Gesproken werd over de toen actuele kruisrakettenkwestie, alsmede over militaire en economische betrekkingen tussen Oost en West.

Oud Berkenrode

1rightarrow blue.svg Zie Oud-Berkenroede voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Berkenrode is eveneens de naam van de villa aan de Herenweg in Heemstede, die vanaf 1933 bewoond werd door de politicus Jan Bomans, de vader van de Nederlandse schrijver Godfried Bomans.

Bibliografie

  • De geschiedenis van de heerlijkheid Berkenrode; door G. van Duinen. Vereniging Oud-Heemstede-Bennebroek, 1957.
  • Heemstede Berkenrode Bennebroek, drie heerlijkheden in Zuid-Kennemerland; door Hans Krol e.a. (1992. Vereniging Oud-Heemstede-Bennebroek)
  • Berkenrode : Heerlijkheid Landgoed en Huis (Hans Krol en Ted van Turnhout. 2002, Nordex B.V., Heemstede, in eigen beheer)
  • Zaken doen; door Willem Oltmans. Hoofdstuk 1: Ernst H. van Eeghen, president van Eeghen & Co. Baarn, 1986, p. 13-52.

Zie ook


Monumenten in de buurt van Berkenrode: hoofdhuis in Heemstede

Berkenrode: koepel direct ten zuiden van het toegangshek

Herenweg 127
Heemstede
Omschrijving onderdeel 10: KOEPEL Koepel behorende bij het complex historische buitenplaats Berkenrode. Direct ten zuiden naast het toegan..

Berkenrode: dubbele dienstwoningen en een poortje

Herenweg 119
Heemstede
Omschrijving onderdeel 12: Ensemble van twee DUBBELE DIENSTWONINGEN EN EEN POORTJE Ensemble van twee dubbele dienstwoningen verbonden doo..

Berkenrode: enkele dienstwoning

Herenweg 117
Heemstede
Omschrijving onderdeel 13: Enkele DIENSTWONING Smal hoog woonhuis gebouwd in het derde kwart van de 19de eeuw, bestaande uit twee bouwlage..

Welgelegen

Herenweg 142
Heemstede
"Welgelegen". PAND met gepleisterde lijstgevel, 18e eeuw, oude roedenverdeling vensters.

Kennemeroord. Hek hardsteen pijlers en gesmeed hek

Herenweg 138
Heemstede
Kennemeroord. Hek hardsteen pijlers en gesmeed hek.

Kaart & Routeplanner

Route naar Berkenrode: hoofdhuis in Heemstede

Foto's (5)