Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Vorden: historische tuin- en parkaanleg in Vorden

Tuin Park Landgoed

De Horsterkamp 8
7251AZ Vorden (gemeente Bronckhorst)
Gelderland

Bouwjaar: 1800-1825


Beschrijving van Vorden: historische tuin- en parkaanleg

Omschrijving HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG. De historische parkaanleg rond kasteel Vorden maakt deel uit van het karakteristieke Achterhoekse hoeven- of kampenlandschap, dat gekenmerkt wordt door met bomen of hagen omzoomde bouw- en weilanden, die soms verhoogd gelegen zijn en waarin verspreid liggende boerderijen een rustiek accent vormen. Het landschappelijke karakter van de aanleg rond huis Vorden wordt in hoge mate bepaald door deze karakteristieke landbouwgronden en bijbehorende boerderijen, zij worden afgewisseld met loofbos, slingerende waterlopen en singels. Samen vormen deze elementen een bijzonder fraai en gevarieerd landschap, dat zich vanaf de diverse wandelpaden, singels en lanen steeds anders voordoet. Ook op het kasteel in het noordelijke deel van de aanleg en de diverse boerderijen zijn vanuit het park fraaie gezichten geprojecteerd. Als zodanig is het park van Vorden een goed voorbeeld van een 19de-eeuws landschappelijk park, waarbij de landelijke schoonheid van de omgeving richtinggevend was voor het ontwerp en in het ontwerp optimaal werd benut. In het park staan nog talrijke oude bomen, onder andere een drie- tot vierhonderd jaar oude linde, waar Lodewijk XIV volgens de overlevering onder gerust zou hebben. Dwars door deze landschappelijke aanleg strekt zich van het kasteel tot aan de zuidelijke grens van het landgoed een lange formele zichtlaan uit. De laan kruist onderweg twee waterlopen die van oudsher het park van oost naar west doorsnijden, de Vordense beek en de Hissink Beek (vergraven en sindsdien Veengoot genoemd). Ter hoogte van de Vordense Beek voert de zichtlaan over een bakstenen rondboogbrug uit 1727. Tot het begin van de 20ste eeuw voerde de laan voorbij de brug door een grote moestuin annex boomgaard. De formele gracht rond het huis is aan het einde van de 19de eeuw voorzien van een landschappelijke slinger in noord-oostelijke richting; deze kreeg een beƫindiging in de vorm van een siergrot (1874), afgezet met zwerfstenen. Ten oosten van het hoofdgebouw, in de Vordense Beek nabij de Schuttestraat, bevinden zich nog restanten van een oude watermolen. Het gaat om twee kademuren aan weeerszijen van de beek, opgetrokken uit rode baksteen. De kademuren zijn in 1999 zover hersteld dat totaal verval is voorkomen. Ook de drempel van de sluis is nog aanwezig. Gelijktijdig zijn in 1998/'99 de molenkolk en de zuidelijke beekloop hersteld. Waardering De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Huis Vorden is van algemeen belang: - vanwege de gracht rond het kasteel, waarvan de noordoostelijke tak eindigt in een siergrot; - vanwege de integratie van bestaande lanen- en waterlopenstelsels in de landschappelijke aanleg; - vanwege de lange, formele zichtlaan vanaf het kasteel in zuidelijke richting; - vanwege de aanwezigheid van monumentale boomgroepen en solitairen uit de 17de, 18de en 19de eeuw; - vanwege de functioneel-ruimtelijke samenhang met de andere onderdelen van de buitenplaats; - vanwege de beeldbepalende, landschappelijke en cultuurhistorische waarde van het landgoed voor de omgeving van Vorden. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 526293
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Vorden: historische tuin- en parkaanleg in Vorden

Huis Vorden

De Horsterkamp 8
Vorden (Gemeente Bronckhorst)
Omschrijving HOOFDGEBOUW (Huis Vorden). Het tegenwoordige huis Vorden werd gebouwd in de eerste helft van de 16de eeuw op een terrein waar..

Vorden: brug

De Horsterkamp 8
Vorden (Gemeente Bronckhorst)
Omschrijving BRUG. Op de plek waar de lange zichtlaan ten zuiden van het kasteel de Vordense Beek snijdt, wordt het water overbrugd door e..

Vorden: siergrot

De Horsterkamp 8
Vorden (Gemeente Bronckhorst)
Omschrijving De SIERGROT is gelegen aan de oostzijde van het huis nabij de Schuttestraat aan het uiteinde van een wateruitloop afkomstig u..

Vorden: koetshuis

De Horsterkamp 12
Vorden (Gemeente Bronckhorst)
Omschrijving KOETSHUIS. Ten zuidoosten van het kasteel ligt aan de oostzijde van het voorplein een koetshuis in neo-renaissance stijl uit ..

Vorden: kleine ornamentele boerderij

De Horsterkamp 14
Vorden (Gemeente Bronckhorst)
Omschrijving Ten zuidoosten van het kasteel ligt aan de oude oprijlaan naar het voorplein een kleine, ornamentele BOERDERIJ van het losse ..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)