Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Schellerberg, dubbele dienstwoning in Zwolle

Kasteel Buitenplaats

Schellerbergweg 20
8017BN Zwolle
Overijssel

Bouwjaar: ca. 1920 1920 ca. 1920


Beschrijving van Schellerberg, dubbele dienstwoning

Omschrijving onderdeel 7: (Schellerbergweg 20 en 22) DUBBELE DIENSTWONING behorende tot de historische buitenplaats Schellerberg, gebouwd omstreeks 1920, is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond onder een zadeldak met wolfeinden en rode tuile du Nordpannen. De fundamenten van de dienstwoning zijn van een oudere boerderij, waarvan ook enkele kozijnen zijn hergebruikt. Het middendeel van de voorgevel is hoger opgetrokken. De gevels zijn witgepleisterd en worden geleed door vensters en deuren met bovenlichten. Een deel van de vensters of bovenlichten is voorzien van roeden en behangen met luiken. In de voor- en zijgevel zijn de vensters onder grijs geschilderde lateien geplaatst. Aan de noordkant is een niet beschermenswaardige aanbouw toegevoegd. De kozijnen zijn in de loop van de tijd gedeeltelijk gewijzigd. Waardering De dubbele dienstwoning behorende tot de buitenplaats Schellerberg is van algemeen belang vanwege: - vanwege de ouderdom; - vanwege de historisch-functionele relatie met de buitenplaats; - vanwege de karakteristieke vormgeving; - vanwege de functionele en ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 526290
Laatste wijziging: 2014-10-12 19:38:37.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Huize Schellerberg

Schellerberg is een landgoed met landhuis bij de Nederlandse stad Zwolle. Het is gelegen op een oude rivierduin aan de Schellerbergerweg. Het wordt voor het eerst genoemd in een akte in 1379.[1][2] Eeuwenlang was het erve op het goed bij de landeigenaar in gebruik als spieker, pas na ongeveer 1740 is er sprake van een buitenplaats. Het tegenwoordige pand dateert van 1876 en is een rijksmonument.[1]

Naam

De naam Schellerberg zou volgens sommigen afgeleid zijn van het woord 'swallow', dat in het Engels 'ondiep' of 'doorwaadbaar' betekent. Het zou dan geen toeval zijn dat Zwolle, wat afgeleid is van Swolla ook veel op dit woord lijkt. Het woord berg slaat op de rivierduin waarop het landgoed gesitueerd is.[3]

Geschiedenis

Door vererving viel het goed in 1604 toe aan de familie Greven.[1][4] Omstreeks 1740 moet de bewoning van het landhuis zijn begonnen, Henricus Ravesteyn, echtgenoot van Elisabeth Greven, betrok toen het hoofdgebouw gedurende de zomermaanden. Voor die tijd had het alleen een agrarische bestemming. Eigenaren van het landgoed waren door de eeuwen heen vaak burgemeester van de stad Zwolle.

Aan het begin van de twintigste eeuw raakte het landhuis in verval, het onderhoud werd te kostbaar. Het huis werd te huur aangeboden, waarna verscheidene huurders voor een korte tijd op het landgoed verbleven, maar al spoedig weer vertrokken. In de jaren 50 van de twintigste eeuw leek het lot van het landgoed definitief beslist, omdat de overheid er een haven voor de binnenvaart plande. Omdat dit geen doorgang vond kon Elisabeth Tromp Meesters-Greven het landgoed in stand houden. Haar zoon Willem nam het na haar dood in 1984 over. In eerste instantie bewoonden zij het slechts als antikraak,[1] later besloten zij nieuwe wegen in te slaan door er een natuurcamping te beginnen. Deze camping werd omstreeks 2004 opgeheven en huize Schellerberg werd voor bewoning aan anderen afgestaan.

Tegenwoordig

Ondanks steeds dichterbij komende woonwijken van de stad Zwolle is de buitenplaats relatief rustig gebleven. Men kan een wandeling over het terrein maken, maar moet daarvoor wel in het bezit zijn van een toegangskaart.


Monumenten in de buurt van Schellerberg, dubbele dienstwoning in Zwolle

Schellerberg

Schellerbergweg 18
Zwolle
Omschrijving onderdeel 1: (Schellerbergweg 18 en 18A) Het BUITENHUIS behorende tot de historische buitenplaats Schellerberg werd in 1876 o..

Schellerberg, park

Schellerbergweg 18
Zwolle
Omschrijving onderdeel 2: (Bij Schellerbergweg 18 en 18A) De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG van de historische buitenplaats Schellerberg ..

Schellerberg, dierenverblijf

Schellerbergweg 18
Zwolle
Omschrijving onderdeel 4: (Bij Schellerbergweg 18 en 18A) DIERENVERBLIJF (ook wel aangeduid als hondenhok, fazanterie, hoenderhok of voli..

Schellerberg, tuinsieraden

Schellerbergweg 18
Zwolle
Omschrijving onderdeel 5: (Bij Schellerbergweg 18 en 18A) TUINSIERADEN De tuinsieraden van de historische buitenplaats Schellerberg besta..

Schellerberg, koetshuis

Schellerbergweg 18
Zwolle
Omschrijving onderdeel 6: (Bij Schellerbergweg 18 en 18A) KOETSHUIS behorende tot de historische buitenplaats Schellerberg, gebouwd omstre..

Kaart & Routeplanner

Route naar Schellerberg, dubbele dienstwoning in Zwolle

Foto's (1)