Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Schellerberg, boerderij met berg in Zwolle

Boerderij

Bosweg 15
8017BR Zwolle
Overijssel

Bouwjaar: eind 18e/vroege 19e eeuw 1801 eind 18e/vroege 19e eeuw


Beschrijving van Schellerberg, boerderij met berg

Omschrijving onderdeel 3: (Bosweg 15) Eind-18de-/vroeg-19de-eeuwse BOERDERIJ met BERG en bijbehorende boomgaard gelegen aan de bosrand van de historische buitenplaats Schellerberg. De boerderij (type krukhuis) is opgetrokken in rode baksteen onder een rietgedekt afgewolfd zadel-/schilddak met vorstpannen en twee gemetselde schoorstenen op de nok. In de fundamenten bevinden zich naar verluidt kloostermoppen. In de voorgevel (W) vier schuifvensters met roeden en opgeklampte luiken. Achter de drie rechter vensters bevond zich de woning van de boer, achter het linker venster woonde de dagloner. Halverwege de dakaanzet zijn twee kleine vensters aangebracht. In de noordgevel een deur die toegang tot het woongedeelte verschaft. Een enkel venster met opgeklampte luiken en kleine stalvensters onderbreken het muurvlak van de zijgevels. Het voorhuis van de boerderij (type krukhuis) is in het verleden binnen het bedrijfsgedeelte uitgebreid. Tegelijkertijd is het bedrijfsgedeelte vergroot om de ruimte te behouden, waardoor de achtergevel (O) verplaatst moest worden. In het bedrijfsgedeelte zijn in de oorspronkelijke gebinten de openingen van de originele deurposten nog aanwezig. In de achtergevel wordt een getoogde baander met rechtgesloten opgeklampte deuren geflankeerd door twee rechtgesloten staldeuren. Naast de linker zijgevel (N) staat een varkensschuur, die voor de bescherming van ondergeschikt belang is. Hier staat ook nog een 'poeppot'. Interieur- Naast de oorspronkelijke gebinten zijn in het interieur onder meer een schouw met tegels en de ruitjes in de brandmuur tussen huis en bedrijfsgedeelte bewaard gebleven. Ten oosten van de boerderij staat een BERG opgebouwd uit vier roeden en een rietgedekte kap. De berg is omgebouwd tot trekkershut. Waardering De BOERDERIJ met BERG behorende tot de historische buitenplaats Schellerberg zijn van algemeen belang: - vanwege de ouderdom; - vanwege de gaafheid van het exterieur en het goed bewaard gebleven interieur van de boerderij; - vanwege de historisch-functionele relatie met elkaar en de rest van de buitenplaats; - vanwege de ensemblewaarde met de andere complexonderdelen; - vanwege de functioneel en ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 526286
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
Huize Schellerberg

Schellerberg is een landgoed met landhuis bij de Nederlandse stad Zwolle. Het is gelegen op een oude rivierduin aan de Schellerbergerweg. Het wordt voor het eerst genoemd in een akte in 1379.[1][2] Eeuwenlang was het erve op het goed bij de landeigenaar in gebruik als spieker, pas na ongeveer 1740 is er sprake van een buitenplaats. Het tegenwoordige pand dateert van 1876 en is een rijksmonument.[1]

Naam

De naam Schellerberg zou volgens sommigen afgeleid zijn van het woord 'swallow', dat in het Engels 'ondiep' of 'doorwaadbaar' betekent. Het zou dan geen toeval zijn dat Zwolle, wat afgeleid is van Swolla ook veel op dit woord lijkt. Het woord berg slaat op de rivierduin waarop het landgoed gesitueerd is.[3]

Geschiedenis

Door vererving viel het goed in 1604 toe aan de familie Greven.[1][4] Omstreeks 1740 moet de bewoning van het landhuis zijn begonnen, Henricus Ravesteyn, echtgenoot van Elisabeth Greven, betrok toen het hoofdgebouw gedurende de zomermaanden. Voor die tijd had het alleen een agrarische bestemming. Eigenaren van het landgoed waren door de eeuwen heen vaak burgemeester van de stad Zwolle.

Aan het begin van de twintigste eeuw raakte het landhuis in verval, het onderhoud werd te kostbaar. Het huis werd te huur aangeboden, waarna verscheidene huurders voor een korte tijd op het landgoed verbleven, maar al spoedig weer vertrokken. In de jaren 50 van de twintigste eeuw leek het lot van het landgoed definitief beslist, omdat de overheid er een haven voor de binnenvaart plande. Omdat dit geen doorgang vond kon Elisabeth Tromp Meesters-Greven het landgoed in stand houden. Haar zoon Willem nam het na haar dood in 1984 over. In eerste instantie bewoonden zij het slechts als antikraak,[1] later besloten zij nieuwe wegen in te slaan door er een natuurcamping te beginnen. Deze camping werd omstreeks 2004 opgeheven en huize Schellerberg werd voor bewoning aan anderen afgestaan.

Tegenwoordig

Ondanks steeds dichterbij komende woonwijken van de stad Zwolle is de buitenplaats relatief rustig gebleven. Men kan een wandeling over het terrein maken, maar moet daarvoor wel in het bezit zijn van een toegangskaart.


Monumenten in de buurt van Schellerberg, boerderij met berg in Zwolle

Schellerberg

Schellerbergweg 18
Zwolle
Omschrijving onderdeel 1: (Schellerbergweg 18 en 18A) Het BUITENHUIS behorende tot de historische buitenplaats Schellerberg werd in 1876 o..

Schellerberg, park

Schellerbergweg 18
Zwolle
Omschrijving onderdeel 2: (Bij Schellerbergweg 18 en 18A) De HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG van de historische buitenplaats Schellerberg ..

Schellerberg, dierenverblijf

Schellerbergweg 18
Zwolle
Omschrijving onderdeel 4: (Bij Schellerbergweg 18 en 18A) DIERENVERBLIJF (ook wel aangeduid als hondenhok, fazanterie, hoenderhok of voli..

Schellerberg, tuinsieraden

Schellerbergweg 18
Zwolle
Omschrijving onderdeel 5: (Bij Schellerbergweg 18 en 18A) TUINSIERADEN De tuinsieraden van de historische buitenplaats Schellerberg besta..

Schellerberg, koetshuis

Schellerbergweg 18
Zwolle
Omschrijving onderdeel 6: (Bij Schellerbergweg 18 en 18A) KOETSHUIS behorende tot de historische buitenplaats Schellerberg, gebouwd omstre..

Kaart & Routeplanner


Foto's (1)