Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Riniastate 2 Riniastate, tuin en park in Oudemirdum

Tuin Park Landgoed

Star Numanwei 7
8567JX Oudemirdum (gemeente Gaasterlân Sleat)
Friesland

Bouwjaar: ca. 1843 1990-1999 (ged. herinr.) 1843 ca. 1843 1990-1999 (ged. herinr.)
Architect: mog. L.P. Roodbaard Roodbaard 1843 mog. L.P. Roodbaard


Beschrijving van Riniastate 2 Riniastate, tuin en park

Omschrijving onderdeel 2: (Numanwei 7, Oudemirdum) HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG VAN RINIASTATE. Omstreeks 1843 tot stand gekomen historische parkaanleg (zichtbaar op Topografische en Militaire kaart uit 1855), in relatie met het toendertijd gebouwde hoofdgebouw landhuis Riniastate geconcipieerd. De aanleg bestaat uit een patroon van in curven verlopende verdiepte wandelpaden door een parkbos met eik, beuk en hulst als onderbegroeiing (oorspronkelijke assortiment opvallend goed bewaard), die zowel gezien het effect wat deze padenaanleg sorteert (eindeloos dwalen zonder precies te weten waar de wandeling naar toe leidt) als de stijl van aanleg grote overeenkomsten vertoont met de wijze van aanleg van de Friese tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard. De wandeling biedt geen doorzichten naar buiten, met uitzondering aan de westzijde, waar de wandeling bij het meer open gedeelte aan de westzijde van het huis uitmondt. Aan de zuidzijde de ovaalvormige nutstuin, omlijst door een wandeling, eveneens een motief dat Roodbaard toepaste. Even ten noordoosten van het huis een cirkelvormige plantage van eiken, die een ronde manege omsluiten. Ook dit motief komt meer in Roodbaards parken voor (Fogelsanghstate). Aan de zuidwestzijde van het huis vertoont de aanleg een meer open structuur met solitairen. Oude ansichten geven een beeld van de oorspronkelijke inrichting aan de westzijde (cirkelvormige paden en solitairen) waar in de jaren '90 van de 20ste eeuw een aanleg in meer historiserende trant tot stand is gekomen. De hoofdentree van het park lag aan de zuidzijde (als entree bewaard; entreepijlers met hek recent gebouwd, geen onderdeel van de bescherming). Omstreeks 1970 werd de huidige oprijweg in landschappelijke trant aangelegd, die de parkweide aan de noordzijde in een curve afsluit. De aanleg van deze weg alsmede de hekpijlers met het toegangshek vallen buiten de bescherming Waardering De historische tuin- en parkaanleg van Riniastate is in cultuurhistorisch opzicht van algemeen belang: - vanwege gaafheid, zowel wat de aanleg als het oorspronkelijke assortiment betreft; - vanwege de hoge kwaliteit van de landschappelijke aanleg; - vanwege de ensemblewaarde; - vanwege de historisch-visuele relatie met het huis; - als gaaf bewaard voorbeeld van een landschapspark dat tesamen met het hoofdgebouw is geconcipieerd. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 526280
Laatste wijziging: 2014-12-09 19:55:05.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Riniastate 2 Riniastate, tuin en park in Oudemirdum

Riniastate, hoofdgebouw

Star Numanwei 7
Oudemirdum (Gemeente Gaasterlân Sleat)
Omschrijving onderdeel 1: (Numanwei 7, Oudemirdum) HOOFDGEBOUW VAN HET COMPLEX RINIASTATE LANDHUIS RINIASTATE. Witgepleisterd hoofdgebouw ..

Riniastate 3 Riniastate, voorm. dienstwoning annex stal

Star Numanwei 7
Oudemirdum (Gemeente Gaasterlân Sleat)
Omschrijving onderdeel 3: (Numanwei 7, Oudemirdum) VOORMALIGE DIENSTWONING ANNEX STAL OP RINIASTATE. Pal aan de achterzijde van het huis g..

Riniastate 4 Riniastate, moesttuinmuur

Star Numanwei 7
Oudemirdum (Gemeente Gaasterlân Sleat)
Omschrijving onderdeel 4: (Numanwei 7, Oudemirdum) MOESTUINMUUR OP RINIASTATE. Moestuinmuur in rode en gele baksteen, afgesloten door een ..

Hervormde kerk, inventaris

Kerkstraat 1
Oudemirdum (Gemeente Gaasterlân Sleat)
De Herv. Kerk, 1790 gebouwd op oudere grondslag, vanwege een eiken preekstoel uit de XVIIe eeuw, doophek. Een zerk van rode Bremersteen XIIe..

Boerderij met drie zesruitsvensters breed voorhuis onder zadeldak tegen topgevel

Lyklamawei 4
Nijemirdum (Gemeente Gaasterlân Sleat)
Boerderij met drie vensters breed voorhuis onder zadeldak tegen topgevel; in alle vensters zes ruiten.

Kaart & Routeplanner