Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Kloosterf in Breda

Kerkelijk Gebouw

Baronielaan 20
4818RA Breda
Noord Brabant

Bouwjaar: 1900-1901
Architect: P.J. van Genk


Beschrijving van Kloosterf

Inleiding Aan de noordelijke zijde van de H. Hartkerk aan de Baroniestraat staat het voormalige KLOOSTER, in 1900 gesticht door de zusters Franciscanessen van de Congregatie der penitenten Recollectinen uit Etten. Het klooster is in 1900-'01 gebouwd, naar alle waarschijnlijkheid naar een ontwerp van P.J. van Genk in een mengeling van Neo-Renaissance en Neo-Gotiek. De orde heeft het klooster in 1964 verlaten. Het klooster sluit qua stijl en detaillering aan bij de bebouwing met kerk en pastorie. Het gebouw heeft in de loop der decennia weinig veranderingen aan het exterieur ondergaan. In de zuidelijke gevel zijn enkele vensters vervangen. Omschrijving Het tweelaags klooster heeft een samengestelde plattegrond en wordt gedekt door een plat dak met schilden, voorzien van kruispannen. De gevels zijn opgetrokken in baksteen en voorzien van gepleisterde lisenen, deklijsten, blokjes en banden, en heeft siermetselwerk in strengperssteen in de strekken. De risaliet aan de straatgevel heeft een getrapte topgevel. De asymmetrische straatgevel telt vijf vensterassen en is voorzien van een fors uitspringende risaliet. Links van de risaliet is, in de vierde vensteras, op de begane grond de ingangspartij aangebracht: de vleugelpaneeldeur is voorzien van een tweedelig bovenlicht, heeft smeedijzeren roosters en een forse lantaarn. Alle vensters zijn zesruits schuifvensters. In de risaliet zijn twee- en driedelige samengestelde vensters geplaatst (respectievelijk begane grond en etage). In de topgevel een eenvoudig tweedelig licht. De zuidelijke zijgevel is eveneens in baksteen uitgevoerd en is in elk van de vensterassen voorzien van lisenen, waartussen een spaarveld. Alle vensters zijn schuifvensters. Op de begane grond hebben deze een achtruits verdeling, terwijl ze op de verdieping getoogd zijn. In de tweede vensteras, geteld vanaf de Baronielaan, is een paneeldeur met smeedijzeren rooster geplaatst, waarboven een samengesteld venster. Deze vensteras wordt bekroond door een getrapte topgevel. Waardering Het klooster is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarden: het is van belang als voorbeeld van een eenvoudig congregatieklooster dat deel uit maakt van een parochieel centrum; het object heeft ensemblewaarden: het heeft betekenis als onderdeel een katholieke bebouwingsgroep, die in maat, schaal en detaillering aansluit bij de straatwanden van de Baronielaan, de centrale as van het toekomstige beschermde stadsgezichtBaronielaan, dat cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedebouwkundig van nationaal belang is; gaafheid/herkenbaarheid: het object is van belang in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de stedelijke omgeving. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 526117
Laatste wijziging: 2014-10-02 18:33:51.0

Recensies en ervaringen

Toevoegen

Monumenten in de buurt van Kloosterf in Breda

H.Hart van Jezus

Baronielaan 22
Breda
Inleiding Met de bouw van de KERK, gewijd aan het H. Hart van Jezus, werd begonnen in 1900. In het volgende jaar zijn schip en toren ingewi..

kerkelijk gebouw

Baronielaan 24
Breda
Inleiding Aan de zuidelijke zijde van de H.Hartkerk aan de Baronielaan staat de bijbehorende PASTORIE, gebouwd in 1901 in Neo-Gotische stij..

Drietal woonhuizen, voorzien van een achter- en voortuin en symmetrisch van opzet

Baronielaan 27
Breda
Inleiding Aan de oostelijke zijde van de Baronielaan staat, opgenomen in een aaneengesloten straatwandbebouwing, bestaande uit laat negenti..

Herenhuis gebouwd in een Eclectische stijl

Baronielaan 34
Breda
Inleiding Aan de westelijke zijde van de Baronielaan staat, deel uitmakend van een vrijwel aaneengesloten bebouwing met woonhuizen, het HER..

Sunny Cottage

Wilhelminapark 1
Breda
Inleiding Aan de westelijke zijde van het Wilhelminapark staat een WOONHUIS met TUINHEK, gebouwd in 1937-'38 naar een ontwerp van F.A. Esch..

Kaart & Routeplanner

Route naar Kloosterf in Breda