Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Steenoven De Plasserwaard in Wageningen

Nijverheid Industrie

Aan de Rijn 15
6701PB Wageningen
Gelderland

Bouwjaar: 1930
Architect: A. van de Koppel

(2 recensies)

Beschrijving van Steenoven De Plasserwaard

Inleiding Buiten gebruik gestelde STEENFABRIEK ("De Plasserwaard") van het type "klinkerkamerringoven" of "vlamoven" met bewaard gebleven deel van het SMALSPOOR, gebouwd in 1930. De oven (56,92 X 30,89m) is ontworpen door A. van de Koppel. De fabriek is opgericht door J.A. Leccius de Ridder in 1897 en groeit in enkele jaren uit tot de grootste steenfabriek van Wageningen, maar die periode van bloei is maar van korte duur en tijdens de crisis van de twintiger jaren wordt het bedrijf beëindigd. In 1930 onderneemt de zoon, mr. D.L. Leccius de Ridder, een nieuwe poging met de bouw van een nieuwe fabriek de onderneming nieuw leven in te blazen. Afwisselend met noodlijdende perioden blijft zij moeizaam tot beginjaren 1980 voortbestaan. In 1960 werd overgegaan op gasstook om een grotere productie te realiseren. Hierbij werden ook de kruipoorten verbreed om een vorkheftruck toe te laten. Op het nauwelijks veranderde en als zodanig nog steeds interessante, noordelijk van de Nederrijn gelegen uiterwaardengebied, bevindt zich behalve de op een vluchtheuvel gebouwde steenfabriek een sterk gewijzigde bazenwoning en een (verplaatst) pomphuis. Deze laatste onderdelen vallen niet onder de bescherming van rijkswege. Omschrijving De baksteenfabriek heeft een rechthoekige plattegrond, is opgetrokken in baksteen en wordt door twee geschakelde schilddaken gedekt die zijn belegd met gesmoorde Muldenpannen. De op de mastgoot aansluitende rij pannen is echter in een rode variant uitgevoerd. De nok en kepers zijn belegd met gemoorde driekante vorsten. Op de nokassen van elk dak zijn twee ventilatiekappen aangebracht en over de gehele lengte van elk dakschild kleine dakraampjes. Zowel aan de rivier- als aan de dijkzijde is een oorspronkelijke platgedekte dakkapel met drie gekoppelde ramen geplaatst. Het dakoverstek wordt door gebintstijlen op poeren, die zijn geplaatst aan de voet van de schuin oplopende steunberen tussen de kruipoorten, ondersteund. Het door stelconbetonplaten omgeven gebouw telt aan de langsgevels 13 segmentboogvormige, en ten behoeve van opslag uitgegraven, ovenkamers met verbrede kruipoorten met nieuwe deuren. De eindgevels bestaan uit in kalkzandsteen (kruisverband) schuinlopend opgemetseld muurwerk; de hoeken zijn met gemetseld vlechtwerk uitgevoerd. Deels in het dakschild opgenomen van de noordelijke eindgevel, bevindt zich de met klinkers in oorspronkelijke hoogte opgemetselde (kruisverband) schoorsteen. Tussen de bazenwoning en de overliggende korte zijde van het gebouw bevindt zich in de bestrating een deel van het smalspoor, dat naar de rivier leidt. De stookzolder verkeert nog in oorspronkelijke staat met de gietijzeren stookgaten waarin de kolen werden gestort en de tasruimte, het ovenkanaal in de zware stenen onderbouw bevindt zich onder de zakgoot tussen beide zadeldaken. Ovenkanaal en schoorsteen zijn eveneens bewaard gebleven. Waardering Voormalige STEENFABRIEK ("De Plasserwaard") gebouwd in 1930, naar ontwerp van A. van de Koppel, is van cultuur- en architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang: - als typologisch goed en vrijwel gaaf bewaard voorbeeld van een "klinkerkameroven" of "vlamoven", gebouwd op een vluchtheuvel; - vanwege de markante en beeldbepalende ligging in het Gelderse rivierengebied, waarbij het traject van het smalspoor gedeeltelijk is bewaard. Zowel de hoge, nog complete schoorsteen, als "landmark", als de markante kap zijn van bijzondere betekenis voor het aanzien van de landschappelijke omgeving; - als bijzondere uitdrukking van de sociaal-economische en historische ontwikkeling van de Nederlandse steenfabricage. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Rijksmonument nummer: 526109
Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0

Recensies en ervaringen (2)

Steenoven De Plasserwaard
1
Recensie door: ()
De Plasserwaard is goed omwchrven, behalve het adres. Het is Aan de Rijn 14 en ligt 2 km westelijker op de kaart. Daa is ook Aan de Rijn. Het tekentje staat nu bij Aande Rijn 11 of 12
Steenoven De Plasserwaard
5
Recensie door: ()
De Plasserwaard was 2 nov. 1944 ook het nachtelijke landingspunt voor een Nederlands/Geallieerde patrouille. Doel was een 2 tal geheim agenten achter de duitse linies te brengen en medicatie over te zetten. De opdracht was bijkant onmogelijk. De volle maan onthulde de opmars over de rivier en door de uiterwaarden. De mannen werden onthaald op machinegeweer kruisvuur en lichtkogels. In de uiterwaarden gaven die nacht 3 moedige geallieerde soldaten hun leven in een poging het leven van de Nederlanders te redden. Een offer in dankbaarheid ontvangen. Een monument van onbaatzuchtigheid dus en daarom 5 ster.
Toevoegen

Wikipedia artikel

Dit artikel is volledig afkomstig van Wikipedia en valt onder de CC BY-SA licentie
De Plasserwaard (februari 2010).

De Plasserwaard is een voormalige steenoven in de Nederlandse plaats Wageningen die tot 1980 in gebruik is geweest.

Het gehele gebied tussen de Grebbedijk aan de noordzijde, de Nederrijn aan de zuidzijde, de weg van de Grebbedijk naar het Opheusdense Veer aan de westzijde, en de weg naar de steenfabriek aan de oostzijde, wordt als De Plasserwaard aangeduid.[1]

In 1897 verzocht J.A. Leccius de Ridder de Wageningse gemeente toestemming voor het oprichten van een steenfabriek. De toestemming werd verleend en in 1899 werd een stoommachine van 12 pk geplaatst om een steenpers aan te drijven. Binnen enkele jaren groeide de fabriek uit tot de grootste van Wageningen. Tussen 1899 en 1901 zijn verder twee steenovens, een huis met stal, en vier huizen aan de Grebbedijk gebouwd door J.A. Leccius de Ridder. Vanaf 1902 ging het echter bergafwaarts met de fabriek en door de crisis van de jaren 20 werd de fabriek gesloten.

In 1930 liet D.L. Leccius de Ridder, de kleinzoon van J.A. Leccius de Ridder, een nieuwe steenoven bouwen. Deze klinkerkamerringoven werd ontworpen door A. van de Koppel en is 57x31 meter. Ook werd er een schoorsteen van circa 60 meter hoog gebouwd en een smalspoor aangelegd. In 1980 werd de fabriek definitief gesloten.

Na de sluiting ontstonden plannen voor het openen van een museum. Hier is het echter niet van gekomen. In 1987 werd de steenoven aangekocht door 3 particulieren. De 20 jaar hierna heeft de steenoven veel kleine bestemmingen gehad. Omstreeks 2003 verkreeg de steenoven de status van rijksmonument. In 2009 kreeg de steenoven een nieuwe woonbestemming, en eind 2009 werd een bouwvergunning verleend.

Enkele kilometers westelijk ligt de steenfabriek De Bovenste Polder.

Externe link


Monumenten in de buurt van Steenoven De Plasserwaard in Wageningen

Voormalig veerhuis annex boerderij

Veerweg 1
Opheusden (Gemeente Neder Betuwe)
Inleiding Historisch gegroeid voormalig VEERHUIS annex BOERDERIJ, in de huidige vorm grotendeels daterend uit de tweede helft van de nege..

De Rijnschans

Grebbedijk 12
Wageningen
"De Rijnschans"; gepleisterd pand met verdieping (XIXc) onder met rode Hollandse pannen gedekt omlopend schilddak; gevels afgesloten met een..

Drie bastions onderaan de Grebbeberg

Cuneralaan
Rhenen
Inleiding De Grebbelinie is een waterlinie van ca. 60 kilometer lengte, die gebruik maakt van de natte omstandigheden in de westelijke, l..

Hervormde Kerk

Hamsestraat 2A
Opheusden (Gemeente Neder Betuwe)
HERV. KERK. Laat-gotische dorpskerk met driebeukig, pseudo-basilicaal schip en dwarspand, gedateerd 1524. Eenbeukig 15e eeuws koor. Sacristi..

De toren vanwege een luidklok van Hans Falck van Nuerenberg

Hamsestraat 2
Opheusden (Gemeente Neder Betuwe)
De toren vanwege een luidklok van Hans Falck van Nuerenberg, 1609.

Kaart & Routeplanner

Route naar Steenoven De Plasserwaard in Wageningen

Foto's (1)